INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

chrome JTc8aCCp0jStovky zemědělců z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska a dalších zemí východní Evropy budou dnes protestovat před budovou Evropské komise proti nefunkčním kontrolám dovozů zemědělských komodit, které končí na evropském trhu.

Následkem toho je Evropa zaplavena obilovinami a olejninami, které měly původně směřovat k zákazníkům do třetích zemí. Zásoby obilovin a olejnin tak činí 150 procent oproti evropskému průměru předešlých let a v Česku jsou zásoby o 40 procent vyšší ve srovnání se stejným obdobím loni. Za necelé dva měsíce začínají žně a reálně hrozí, že evropští zemědělci nebudou mít komu prodat a kde uskladnit úrodu z blížící se sklizně. Agrární komora České republiky a Zemědělský svaz České republiky proto vyzvaly své členy, aby se dnešního protestu od 11 do 13 hodin na Schumannově náměstí zúčastnili.

Za účelem přepravení ukrajinské domácí produkce k tradičním odběratelům ve třetích zemích, která kvůli ruské agresi nemůže proudit obvyklou cestou, byly zřízeny takzvané koridory solidarity. Ukrajinské dovozy přes území Evropské unie ale nejsou kontrolovány a dočasné uvolnění pravidel evropského jednotného trhu EU pro Ukrajinu, které jinak platí pouze pro členy EU, je zneužíváno překupníky na úkor ukrajinských i evropských zemědělců. Podle informací Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR dochází navíc k míchání obilovin a olejnin z Ukrajiny s evropskou produkcí, aby se snížilo riziko záchytu látek nepovolených v EU. Spekuluje se také o přebalování ukrajinských vajec a drůbežího masa v Polsku či na Slovensku s cílem označit na obalu výrobku evropský původ a zatajit ten skutečný, protože dovozy těchto komodit do EU jsou povolené pouze ze schválených provozů na Ukrajině.

Agrární komora České republiky proto vyzvala Evropskou komisi společně s organizacemi sdružujícími zemědělce na Slovensku, v Polsku a Maďarsku po jednání 24. a 25. dubna v Brně ke zlepšení mechanismu kontrol ukrajinských dovozů přes území EU. Výzva, k níž se připojily také Rumunsko a Chorvatsko, ale zůstala bez odezvy. Proto se Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR rozhodli vybídnout své členy k zapojení se do mezinárodního protestu zemědělců ze střední a východní Evropy před budovou Evropské komise na Schumannově náměstí. Do Bruselu se vypravily podle informací obou organizací stovky zemědělců, k nimž se připojí několik desítek chovatelů a pěstitelů z České republiky s hesly v angličtině, jako jsou FAIR CONDITIONS FOR ALL FARMERS!, HELP UKRAINE, BUT DON`T BANKRUPT FARMERS!, POLITICIANS ARE VIRTUE SIGNALLING, FARMERS ARE SUFFERING!, CAP = BUREAUCRACY+INJUSTICE, YOU DICTATE OUR BANKRUPTCY!, NO FARMERS, NO FOOD!, EU CITIZENS DESERVE SAFE FOOD! nebo GREEN DEAL OR GRAIN DEAL? PICK ONE.

„Čeští zemědělci chtějí pomoci ukrajinským farmářům, ale nesmí to být za cenu likvidace jejich živobytí a zhoršení kvality potravin nabízených evropských zákazníkům. Společně s kolegy ze zemí Visegrádské skupiny, Rumunska a Chorvatska jsme vyzvali Evropskou komisi, aby udělala na trhu se zemědělskými komoditami ‚pořádek‘ a aby trvala na dodržování koridorů solidarity. Žádali jsme o vyjmutí zemědělství z bezcelní dohody, o posílení kontrolního systému, a hlavně o urychlené řešení situace před začátkem sklizně. Dohodli jsme se, že pokud nám Komise nevyhoví a nevyšle ‚jasný signál‘, že pravidla se mají dodržovat a že jí kromě Ukrajiny záleží také na unijních zemědělcích, uspořádáme demonstraci v Bruselu. Hlavním tématem je protest proti prodloužení bezcelní dohody s Ukrajinou za stávajících podmínek,“ říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Evropská komise nyní zvažuje, jak nastavit parametry pro kompenzace pro evropské zemědělce, ale pouze z těch zemí sousedících s Ukrajinou. „Kompenzace zemědělcům nic nevyřeší, pouze dále deformují trh. Ukrajinští farmáři potřebují obilí dopravit do velkých evropských přístavů a dál do Afriky a Blízkého východu, na to by měly být určeny podpory ze strany Evropské komise. Řešení tedy vidíme ve zprovoznění a zafinancování humanitárních koridorů do severoafrických přístavů, které by pomohlo Ukrajině s odbytem produkce i nasycením zemí, kam původně mířilo,“ apeluje předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha a dodává: „Při meziročním srovnání registrujeme snížení vývozu obilovin z České republiky. Zatímco se v prvních dvou měsících minulého roku od nás vyvezlo více než 620 tisíc tun pšenice, v letošním roce se na zahraničních trzích podařilo prodat méně než 500 tisíc tun. Největší pokles přitom zaznamenávají čeští zemědělci u vývozu do Polska, kde se při srovnání prvních dvou měsíců roku podařilo prodat pouhou čtvrtinu ‚obvyklého‘ množství. Jakkoliv se mohou zdát výše zmíněná čísla z hlediska celkových objemů české produkce malá, nastavený trend je velmi negativní. Bohužel kvalitní české obilí určené pro zpracování na potraviny nenachází uplatnění na zahraničních trzích ani za výrazně nižší ceny.“

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3