INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
AK_CR_logo_OKČeské republice hrozí, že se sem bude svážet biologický odpad z celé Evropy, který by sloužil k vysoce dotované produkci biometanu. Zákon o podporovaných zdrojích, jenž nyní mají na stole senátoři, totiž poskytuje investorům a provozovatelům zařízení na výrobu biometanu mimořádně vysokou podporu. Odborníci se obávají, že dotace přilákají zahraniční developery podobně jako se to stalo u fotovoltaických elektráren. Biometan by naopak ohrozil výstavbu a provoz bioplynových stanic (BPS), které představují obnovitelný zdroj eletrické a tepelné energie.

SAM_0214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na problém s nekontrolovaným boomem biometanu upozornila novináře na tiskové konferenci 13. prosince v Praze předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Alena Vitásková. Oznámila, že se už dopisem obrátila na senátory s vysvětlením, co by pro ČR znamenalo zařazení biometanu mezi podporované zdroje. Důsledky by pocítili všichni občané nejen v podstatně vyšších cenách elektřiny, ale také v nárůstu dopravní zátěže na silnicích i zhoršených hygienických podmínkách v blízkém i vzdáleném okolí velkokapacitních zpracoven odpadu na biometan.

Jak sdělil prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba, zemědělci vidí budoucnost v malých bioplynových stanicích, v nichž se bude zpracovávat surovina z rostlinné a živočišné výroby, tedy pícniny, kejda a hnůj. Tak najdou využití pro travní porosty, jejichž výměra se neustále snižuje, a získají celoroční zdroj financování. Navíc budou mít i vedlejší produkt BPS - kvalitní organické hnojivo. Podle Ing. Veleby jsou BBS vhodným ekonomickým i ekologickým řešením pro 900 tisíc hektarů nevyužité zemědělské půdy.

V současnosti pracuje na českém venkově 233 bioplynových stanic s celkovým výkonem 146 megawatt.

(kčr)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3