INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
AK_CR_logo_OKČeské republice hrozí, že se sem bude svážet biologický odpad z celé Evropy, který by sloužil k vysoce dotované produkci biometanu. Zákon o podporovaných zdrojích, jenž nyní mají na stole senátoři, totiž poskytuje investorům a provozovatelům zařízení na výrobu biometanu mimořádně vysokou podporu. Odborníci se obávají, že dotace přilákají zahraniční developery podobně jako se to stalo u fotovoltaických elektráren. Biometan by naopak ohrozil výstavbu a provoz bioplynových stanic (BPS), které představují obnovitelný zdroj eletrické a tepelné energie.

SAM_0214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na problém s nekontrolovaným boomem biometanu upozornila novináře na tiskové konferenci 13. prosince v Praze předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Alena Vitásková. Oznámila, že se už dopisem obrátila na senátory s vysvětlením, co by pro ČR znamenalo zařazení biometanu mezi podporované zdroje. Důsledky by pocítili všichni občané nejen v podstatně vyšších cenách elektřiny, ale také v nárůstu dopravní zátěže na silnicích i zhoršených hygienických podmínkách v blízkém i vzdáleném okolí velkokapacitních zpracoven odpadu na biometan.

Jak sdělil prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba, zemědělci vidí budoucnost v malých bioplynových stanicích, v nichž se bude zpracovávat surovina z rostlinné a živočišné výroby, tedy pícniny, kejda a hnůj. Tak najdou využití pro travní porosty, jejichž výměra se neustále snižuje, a získají celoroční zdroj financování. Navíc budou mít i vedlejší produkt BPS - kvalitní organické hnojivo. Podle Ing. Veleby jsou BBS vhodným ekonomickým i ekologickým řešením pro 900 tisíc hektarů nevyužité zemědělské půdy.

V současnosti pracuje na českém venkově 233 bioplynových stanic s celkovým výkonem 146 megawatt.

(kčr)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE