INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Vážení přátelé! Dovolte mi, abych vám i vašim rodinám jménem svým i celé naší velké celostátní Česko-vietnamské společnosti, popřál do Nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů, ale také hodně lásky, porozumění i peněz. Budu i nadále nebojácně a odhodlaně bojovat ze všech svých sil za klid i pohodu vašeho života u nás v České republice, za nikým nerušený a šťastný vývoj i růst vašich dětí. Nikdy prosím ani na vteřinu nezapomeňte na svoji vlast, svůj národ, své rodiče i svoji čest a vždy kdekoliv je braňte i odvážně ochraňujte, jsou totiž tím nejcennějším pokladem vašeho srdce, vaší duše i celého vašeho života. I když třeba někteří máte jiné státní občanství uvědomte si, že to na čele nemáte napsáno a tedy veřejnost to neví, ani na první pohled nepozná. Nesmíte být proto nikdy hluší k tomu, když někdo bude vás, či vaši krásnou vlast, nebo váš hrdinný lid, pomlouvat a urážet. Pomozte mi prosím v Novém roce 2012, ať v boji za vaši důstojnost a čest při vašem životě i práci zde u nás, nejsem nikdy osamocen. Musíme společně chránit před pomluvami a urážkami vaše děti, které za nic nemohou a jsou vaší i naší budoucností, protože zde s vámi žijí, studují u nás a pak pracují ku prospěchu všech. Jsou perspektivou Vietnamu i České republiky. Děkuji vám za vaši pomoc, mám vás všechny rád. Při bránění pravdy i cti v novém Lunárním roce draka vám přeji vždy jeho odvahu a sílu. Mír s vámi, drazí přátelé!

Marcel Winter, předseda Česko-vietnamské společnosti

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE