INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Vážení přátelé! Dovolte mi, abych vám i vašim rodinám jménem svým i celé naší velké celostátní Česko-vietnamské společnosti, popřál do Nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů, ale také hodně lásky, porozumění i peněz. Budu i nadále nebojácně a odhodlaně bojovat ze všech svých sil za klid i pohodu vašeho života u nás v České republice, za nikým nerušený a šťastný vývoj i růst vašich dětí. Nikdy prosím ani na vteřinu nezapomeňte na svoji vlast, svůj národ, své rodiče i svoji čest a vždy kdekoliv je braňte i odvážně ochraňujte, jsou totiž tím nejcennějším pokladem vašeho srdce, vaší duše i celého vašeho života. I když třeba někteří máte jiné státní občanství uvědomte si, že to na čele nemáte napsáno a tedy veřejnost to neví, ani na první pohled nepozná. Nesmíte být proto nikdy hluší k tomu, když někdo bude vás, či vaši krásnou vlast, nebo váš hrdinný lid, pomlouvat a urážet. Pomozte mi prosím v Novém roce 2012, ať v boji za vaši důstojnost a čest při vašem životě i práci zde u nás, nejsem nikdy osamocen. Musíme společně chránit před pomluvami a urážkami vaše děti, které za nic nemohou a jsou vaší i naší budoucností, protože zde s vámi žijí, studují u nás a pak pracují ku prospěchu všech. Jsou perspektivou Vietnamu i České republiky. Děkuji vám za vaši pomoc, mám vás všechny rád. Při bránění pravdy i cti v novém Lunárním roce draka vám přeji vždy jeho odvahu a sílu. Mír s vámi, drazí přátelé!

Marcel Winter, předseda Česko-vietnamské společnosti

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3