INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Realizační tým projektu ŘEMESLO ŽIJE! vyhlásil druhé kolo Výzvy pro předkládání návrhů na zřízení nových výukových polygonů, určené pražským středním školám. Předpokladá se, že podpořena bude výstavba dalších dvou polygonů, takže jejich celkový počet bude 5.

Druhé kolo výzvy se od první liší zejména detailnějším popisem obsahové i formální stránky předkládání návrhů a následného výběru polygonů.

Pražská učiliště mohou své návrhy na zřízení výukových polygonů odevzdávat do 15. dubna do 12:00 hod. Výsledky budou realizačním týmem projektu ŘEMESLO ŽIJE! oznámeny po 10. květnu 2011.

„Postupovat budeme v podstatě stejně, jak tomu bylo u první výzvy. V první fázi bude prověřeno, zda návrh splňuje veškerá základní kritéria, následně budou návrhy předloženy expertní skupině projektu, která polygony odborně zhodnotí a předá realizátorům projektu výsledky, včetně doporučení vybraných polygonů ke zřízení." sdělil ke druhé výzvě Ing. David Janata, hlavní manager projektu ŘEMESLO ŽIJE!

Výukový polygon musí být podle oficiálních pravidel vyhlašovatele součástí technologického procesu v reálném prostředí výrobních, obchodních a jiných organizací. Žáci mají být vystaveni časovým normám, tlaku na kvalitu a dalším faktorům jako ve skutečném provozu. Přínosem také má být přímý kontakt se zákazníkem. Cílem zřízení výukového polygonu je zreálnění podmínek výuky. Proto musí být všechny předkládané návrhy založeny na přímé účasti partnera z podnikatelské sféry.

Pěti výukovými polygony projde během 5 let několik stovek žáků učebních oborů. To však není to nejpodstatnější. Naopak – těchto pět prvních zařízení podle původního pražského projektu bude především sloužit jako vzorové řešení pro rozšíření přímé účasti podniků na výuce. Vrátit nejvýznamnější pozitivní stránky bezprostředního ovlivňování výukového procesu ze strany budoucích zaměstnavatelů je totiž jedním z prioritních záměrů projektu ŘEMESLO ŽIJE!.

O projektu:

Projekt ŘEMESLO ŽIJE!, zahájený v roce 2008, je realizován podle dlouhodobého plánu schváleného Zastupitelstvem hlavního města Prahy do roku 2013. Jeho hlavním cílem je systematická podpora učňovského školství a řemesel v hlavním městě Praze, realizovaná Magistrátem hl. m. Prahy ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy.

Pod stejným názvem projekt pokračuje od listopadu 2010 a je nově zaměřen na zkvalitnění výuky na středních školách vyučujících obory vzdělání s výučním listem pomocí jejich propojení s podniky.

Základním posláním projektu je vytvoření a pilotní ověření nových způsobů přímé účasti podniků ve výuce a její následné zkvalitnění a také významné ovlivnění obrazu učebních oborů na veřejnosti prostřednictvím komunikace jednotlivých zařazených aktivit.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Výukové polygony:

Výukové polygony představují nový typ vzdělávání, umožňující zkvalitnit profesní přípravu žáků pražských učilišť prostřednictvím přímé účasti podniků v jejich výuce. Výukový polygon je vybudován společně školou a podnikem a umožňuje výuku v reálném výrobním nebo obchodním prostředí při zachování priority jejich výukové funkce. Výukové polygony jsou specifikem projektu ŘEMESLO ŽIJE!, který realizuje Magistrát hl. m. Prahy společně s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy.

Na výukové polygony jsou kladeny zvláštní požadavky: musí přinášet do výuky daného oboru nové technologie nebo materiály, případně nové metodické prvky, které by střední škola jiným způsobem jen obtížně získávala. Dále musí umožnit výuku ucelené části vzdělávacího programu, musí umožňovat pozastavení, přerušení, opakování nebo mimořádně i ukončení procesu v případě aktuální potřeby při sledování výchovně-vzdělávacích cílů. Je vyžadováno, aby zde žáci byli vystaveni časovým, kvantitativním, kvalitativním a dalším normám a obdobným požadavkům nebo přímému kontaktu s klienty, ale také například, aby byl polygon přístupný všem středním školám vyučujícím stejný nebo podobný obor. Výukový polygon musí podporovat obory vzdělání s výučním listem zařazené do příslušného projektu OPPA a musí splnit všechny administrativní a formální požadavky související s řízením tohoto projektu. Pravidla výukových polygonů jsou publikována na www.remeslozije.cz v sekci Podnikům – Výukové polygony.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3