INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Evropská komise 13.4. 2011 přijala Akt o jednotném trhu, jehož účelem je otevřít dvanáct projektů k novému spuštění jednotného trhu v roce 2012. Těchto dvanáct priorit by mělo přispět k růstu konkurenceschopnosti a sociálnímu pokroku členských států EU.

„Hospodářská komora České republiky vítá to, že Akt o jednotném trhu obsahuje opatření, po kterých podnikatelé dlouho volali. Jde o financování malých a středních podniků, podporu přeshraničního poskytování služeb, posilování evropských energetických a dopravních sítí, zkvalitnění systému veřejných zakázek, uvolnění jednotného digitálního trhu, zlepšení právního prostředí podnikání zejména pro malé a střední podniky, mobilitu pracovníků v rámci jednotného trhu, nebo ochranu průmyslového duševního vlastnictví cestou jednotného EU patentu, jehož návrh byl dnes rovněž zveřejněn. Návrhy zahrnují též oblast ochrany práv spotřebitelů s důrazem na mimosoudní řešení sporů, což považujeme za rozumnou cestu. S opatrností přijímáme návrh na vypracování výkladu směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí a návrh na revizi energetických daní. Komise chce všechny návrhy převést do konkrétní legislativní podoby a předložit je tak, aby byly schváleny do konce roku 2012. To je velmi ambiciózní závazek, zejména když přihlédneme ke složitosti legislativního procesu v rámci EU. Hospodářská komora České republiky se v každém případě chce ke konkrétním návrhům směrnic a nařízení vyjádřit, jakmile budou předloženy do konzultačního procesu," uvedl Ivan Voleš, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR pro zahraniční vztahy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Více o Aktu o jednotném trhu naleznete na

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/469&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3