INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Evropská komise 13.4. 2011 přijala Akt o jednotném trhu, jehož účelem je otevřít dvanáct projektů k novému spuštění jednotného trhu v roce 2012. Těchto dvanáct priorit by mělo přispět k růstu konkurenceschopnosti a sociálnímu pokroku členských států EU.

„Hospodářská komora České republiky vítá to, že Akt o jednotném trhu obsahuje opatření, po kterých podnikatelé dlouho volali. Jde o financování malých a středních podniků, podporu přeshraničního poskytování služeb, posilování evropských energetických a dopravních sítí, zkvalitnění systému veřejných zakázek, uvolnění jednotného digitálního trhu, zlepšení právního prostředí podnikání zejména pro malé a střední podniky, mobilitu pracovníků v rámci jednotného trhu, nebo ochranu průmyslového duševního vlastnictví cestou jednotného EU patentu, jehož návrh byl dnes rovněž zveřejněn. Návrhy zahrnují též oblast ochrany práv spotřebitelů s důrazem na mimosoudní řešení sporů, což považujeme za rozumnou cestu. S opatrností přijímáme návrh na vypracování výkladu směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí a návrh na revizi energetických daní. Komise chce všechny návrhy převést do konkrétní legislativní podoby a předložit je tak, aby byly schváleny do konce roku 2012. To je velmi ambiciózní závazek, zejména když přihlédneme ke složitosti legislativního procesu v rámci EU. Hospodářská komora České republiky se v každém případě chce ke konkrétním návrhům směrnic a nařízení vyjádřit, jakmile budou předloženy do konzultačního procesu," uvedl Ivan Voleš, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR pro zahraniční vztahy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Více o Aktu o jednotném trhu naleznete na

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/469&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en

(tz)

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3