INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
Vítězkou 18. ročníku prestižní soutěže Manažer roku se stala Senta Čermáková ze společnosti Hewlett-Packard. Senta Čermáková zastává ve společnosti post Worldwide Media and Analyst TS and Industries Direktor. „Senta Čermáková získala od patnácti členů národní komise nejvíce bodů," zhodnotil volbu Pavel Kafka, předseda Národní komise. Záštitu nad soutěží Manažer roku převzal premiér České republiky Petr Nečas.

„Vítězi, ale i všichni dobří manažeři, bez nichž by se neobešla naše ekonomika, si zaslouží čest a slávu," řekl ministr průmyslu a obchodu při vyhlašování cen Martin Kocourek. Při této příležitosti také uvedl, že jeho ministerstvo pracuje na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, v níž se řeší zlepšení podnikatelského prostředí.

Zvolením Senty Čermákové nastal v historii soutěže Manažer roku zlom. „Je to totiž vůbec poprvé, kdy nejvyšší místo v manažerské stupnici zastala žena," vysvětlil Pavel Kafka. I to je podle něj ukázka toho, že se Česká republika výrazně přibližuje Evropě a světu. Sentu Čermákovou vybrala komise ze 72 finalistů. Na pomyslný trůn nejlepšího manažera byla uvedena na slavnostní akci na pražském Žofíně. Společně s ní pak bylo vyhlášeno celkem 23 Manažerů odvětví, Vynikající manažer malé firmy, Vynikající manažer střední firmy, Mladý manažerský talent a TOP 10.

Za vyhlašovatele poblahopřál vítězům Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: „Soutěž je hlavně o lidech, o jejich odpovědnosti, a chcete-li, o jejich schopnostech přesvědčit svůj tým ke sdílení jedné pro danou firmu sjednocující podnikatelské vize. A valná část manažerů považuje za svůj největší počin vytvoření kvalitního a motivovaného týmu. Bez něho se neobejdeme ani v byznysu, ani ve veřejné a státní správě či v politice," řekl Míl.

Podle Jana Wiesnera, předsedy Koordinační rady Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů bylo pro poslední dva ročníky soutěže znát zvýšené a koncentrované úsilí všech manažerů a leaderů, kteří se svými týmy dokázali překonat dopady globální krize a dokonce dosáhli i zvýšení produkce.

72 finalistů soutěže Manažer roku pracuje ve 23 průmyslových odvětvích. Ve finále o nejvyšší post soutěžilo 11 žen a 61 mužů. 72 finalistů pracuje ve firmách, které zaměstnávají zhruba 81 tisíc zaměstnanců, 23 finalistů řídí malé firmy do 50 zaměstnanců a stejný počet řídí střední firmy do 250 zaměstnanců. Největší firma, kterou reprezentuje finalista soutěže Manažer roku, zaměstnává 39 tisíc zaměstnanců (Petr Žaluda, České dráhy, a.s.). 14 finalistů stojí v čele firem, které zaměstnávají více než 1 000 zaměstnanců.

PŘEDSTAVENÍ NĚKTERÝCH FINALISTŮ

MANAŽERKA ROKU – SENTA ČERMÁKOVÁ

Vystudovala kybernetiku na elektrotechnické fakultě ČVUT. Pracovní kariéru začínala ve společnosti Digital Equipment Corporation, která se po několika letech existence spojila se společností Compaq. Éra fúzí v kariéře Senty Čermákové ale neskončila, protože Compaq později fúzoval s firmou Hewlett-Packard. Hned po spojení se Senta Čermáková přihlásila do konkursu na pozici marketingové ředitelky a vyhrála ho. Svět IT technologií je v její rodině dominantní.

MANAŽER TOP 10 a MANAŽER ODVĚTVÍ STAVEBNICTVÍ A VÝROBA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ – PAVEL PILÁT

Generální ředitel společnosti Metrostav posunul umění firmy díky intenzivnějšímu vyhledávání aktivit v zahraniční k novým příležitostem. Firma se dokázala kromě českých staveb prosadit i v zahraničí, třeba na Islandu, kde postavila dva silniční tunely, nebo ve Finsku, kde vyrazila přístupové tunely helsinské podzemní dráhy.

VYNIKAJÍCÍ MANAŽER STŘEDNÍ FIRMY DO 250 ZAMĚSTNANCŮ – FRANTIŠEK KULOVANÝ Jr.

Coby reprezentant společnosti BAEST Machines & Structures, a.s.se může pochlubit skvělým vědomostním zázemím. Vystudoval nejen VŠE, ale i zahraniční univerzity, jako Středomořský Institut Řízení v Nicosii, Kypr /MIM/, absolvoval i Kyperský Mezinárodní Institut Managementu /CIIM/ a na Unviersity of California USA.

MLADÝ MANAŽERSKÝ TALENT DO 35 LET – PETR RYSKA

Generální ředitel Obchodních tiskáren. Dokázal přeměnit ztrátový podnik v prosperující firmu. Recept byl přitom jednoduchý – investovat co nejvíce do firemního rozvoje. Jenže za tím stála změna firemní kultury, postojů zaměstnanců k práci i společnosti a samozřejmě postavit tým lidí ve vedení, kteří dokážou táhnout za jeden provaz. Důležité je také podle něj motivovat vlastní zaměstnance.

.

VYNIKAJÍCÍ MANAŽER MALÉ FIRMY DO 50 ZAMĚSTNANCŮ – VÁCLAV DĚDINA

Předseda představenstva SD Dublovice. Je inovátorem ve využívání technologických novinek v zemědělství. Jeho mottem jsou efektivní úspory. Zavedl ve svých provozech vytápění odpadním teplem a plánuje to rozšířit i do veřejných objektů ve své obci. Jeho cílem je, aby se české zemědělství dostalo na stejnou úroveň prestiže jako v Německu, Rakousku, Dánsku či Švýcarsku.

Výsledky soutěže MANAŽER ROKU 2010

Manažerku a manažera roku

MANAŽERKA ROKU Ing. Senta Čermáková Hewlett-Packard s.r.o.

TOP 10:

Pořadí Jméno Firma

1 Ing. Senta Čermáková Hewlett-Packard s.r.o.

2 Ing. Pavel Pilát Metrostav a.s.

3 Ing. Laurent Barrieux Dalkia Česká republika a.s.

4 prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc., MBA Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

5 Jiří Urbanec, MBA Teva Czech Industries s.r.o.

6 Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

7 Ing. František Kulovaný, jr., MBA BAEST Machines & Structures, a.s.

8 Ing. Emil Beber KOVOBEL, výrobní družstvo

9 Ing. Antonín Jaroš INCO engineering s.r.o.

10 Ing. Dana Ficlová TOP HOTELS GROUP a.s.

Mladý manažerský talent, Vynikající manažer malé a střední firmy, Síň slávy:

MLADÝ MANAŽERSKÝ TALENT

DO 35 LET Ing. Petr Ryska, Ph.D Obchodní tiskárny, akciová společnost

VYNIKAJÍCÍ MANAŽER MALÉ FIRMY DO 50 ZAMĚSTNANCŮ Ing. Václav Dědina ZS Dublovice a.s.

VYNIKAJÍCÍ MANAŽER STŘEDNÍ FIRMY DO 250 ZAMĚSTNANCŮ Ing. František Kulovaný, jr., MBA BAEST Machines & Structures, a.s.

SÍŇ SLÁVY Prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc.

Manažeři odvětví:

Odvětví Jméno Firma

ZEMĚDĚLSTVÍ Ing. Václav Dědina ZS Dublovice a.s.

VÝROBA POTRAVIN Ing. Jiří Milek ÚSOVSKO, a.s.

VÝROBA TECHNICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH TEXTÍLIÍ Ing. Petr Moravec SILK & PROGRESS, spol. s r. o.

VÝROBA A PRODEJ TEXTILU A ODĚVŮ Ing. Ladislav Blažek BLAŽEK PRAHA a.s.

VÝROBA A PRODEJ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ Ing. Petr Ryska, Ph.D Obchodní tiskárny, akciová společnost

CHEMIE A LÉČIVA Jiří Urbanec, MBA Teva Czech Industries s.r.o.

VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ Ing. Emil Beber KOVOBEL, výrobní družstvo

VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Ing. Antonín Jaroš INCO engineering s.r.o.

VÝROBA NÁSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ RNDr. Pavel Holubář SHM, s.r.o.

VÝROBA A PRODEJ PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ Lubomír Dvořák Dvořák - svahové sekačky s.r.o.

VÝROBA ELEKTŘINY, TEPLA A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Ing. Laurent Barrieux Dalkia Česká republika a.s.

STAVEBNICTVÍ A VÝROBA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Ing. Pavel Pilát Metrostav a.s.

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ Josef Svoboda Aramark, s.r.o.

DOPRAVNÍ A LOGISTICKÉ SLUŽBY Ing. Petr Žaluda České dráhy, a.s.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY Michal Nešetřil SECURITAS ČR s.r.o.

ČINNOSTI V OBLASTI LEASINGU A DEVELOPMENTU NEMOVITOSTÍ Remon Leonard Vos CTP Invest, spol. s r.o.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Senta Čermáková Hewlett-Packard s.r.o.

VÝZKUMNÉ A PROJEKTOVÉ SLUŽBY Ing. Petr Sláčala, MBA EGP INVEST , spol. s r.o.

UNIVERZITNÍ A MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ prof. MUDr.Tomáš Zima,DrSc., MBA Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

ŠKOLSTVÍ A OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA Střední škola, ZŠ a MŠ speciální, Rakovník

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

SLUŽBY PRO PODNIKATELE Ing. Tomáš Lukeš Asociace českých nábytkářů

SLUŽBY PRO VEŘEJNOST Ing. Marcela Česáková Město Nový Bydžov

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE