INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
Shromáždění delegátů Hospodářské komory hlavního města Prahy zvolilo dnes na svém jednání nové představenstvo. Předsedou představenstva HKP se stal dosavadní člen představenstva Ing. Martin Dvořák, generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

M.Dvorak_volbaIng. Martin Dvořák je dlouholetým členem představenstva a s pražskou Hospodářskou komorou vždy úzce spolupracoval. O své představě dalšího fungování Hospodářské komory hl. m. Prahy bezprostředně po volbě řekl:

„Je nutné, aby pražská Hospodářská komora získala větší prestiž nejen vůči podnikatelům, ale i vůči veřejnosti a zejména vůči tzv. decision makerům, tedy politikům, aby se stala častějším partnerem pro vyjednávání a naopak tlačila politiky do intenzivnějšího vytyčování cílů, strategií a koncepcí. Naším zájmem je vytvářet nová pole působení fungování malých, středních a velkých podnikatelů. Druhou prioritou je samozřejmě edukace a kultivace celkového podnikatelského prostředí zejména v Praze. Třetím cílem, který bych nechtěl opomenout, je tlak na úřady, aby skutečně podnikatelé mohli podnikat a netrávili svůj čas obíháním kanceláří a neefektivní korespondencí s nejrůznějšími typy úřadů, které stále častěji vymýšlejí nové obstrukce jakýmkoli formám podnikání. Tím neříkám, že není potřeba kontrola, ale stejně, jako se očekává od podnikatelů, že budou plnit svou úlohu vůči státu, i stát by měl nešikanózním způsobem plnit svou funkci směrem k podnikatelům a živnostníkům."

Dosavadní předseda představenstva Ing. Vladimír Srp z představenstva odchází.

Představenstvo Hospodářské komory hl. m. Prahy bude pracovat v následujícím složení:

Předseda představenstva: Ing. Martin Dvořák, generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s.

Místopředsedové představenstva: Ing. Petr Kuchár (Prominecon Grup, a.s.), Ing. Bohumil Mach (Centra a.s.), Ing. Václav Okleštěk (Euro – Trend, s.r.o.) a Otakar Čapek (Kolektory Praha, a.s.)

Členové představenstva: Ing. Jitka Albrechtová (daňový poradce), Petr Kužel (Naxon, s.r.o.), Ing. Petr Knapp (ČSOB, a.s.), Ing. Jindřich Hess (Eltodo, a.s.), Josef Šindelář (SP, s.r.o.), Ing. Zdeněk Chrdle (AŽD Praha, s.r.o.), Ing. Filip Dvořák (Castullus, s.r.o.), Ing. Milan Fafejta (Pražská plynárenská, a.s.), Ing. Vlastimil Navrátil (Total Brokers, a.s.) a Ing. Richard Motyčka (M-Nemovitosti)

Dozorčí rada: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. (1. VOX a.s.), Gabriel Lukač (NeXa s.r.o.), Ing. Radek Lanč (soukromý konzultant)

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE