INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Zámečník, elektromechanik pro výtahy, výroba potravin a krmiv, skladování a distribuce potravin a krmiv, příjem surovin pro výrobu potravin a krmiv. To je pět nových kvalifikací, k nimž může případným zájemcům Hospodářská komora České republiky od května 2011 udělit osvědčení o dílčí kvalifikaci.

Kdokoliv, kdo tyto obory např. nevystudoval, ale chtěl by se jim věnovat profesionálně nebo zkrátka potřebuje doklad, že je ovládá, se může nyní obrátit na Hospodářskou komoru ČR (HK ČR). Po složení patřičných zkoušek, při kterých autorizovaná zástupci Komory ověří dovednosti

a vědomosti dotyčného, obdrží příslušný certifikát. Ten potenciálnímu zaměstnavateli plnohodnotně prokáže kvalifikovanost dotyčného.

HK ČR je například dosud jedinou institucí v ČR, která může udělit osvědčení pro kvalifikaci elektromechanik pro výtahy. K získání tohoto certifikátu musí zájemce mj. prakticky předvést montáž, instalaci a opravy elektrických zařízení výtahů a zároveň se orientovat v technické dokumentaci, měřit a diagnistikovat elektrická a elektronická zařízení výtahů.

Konkrétní požadavky na znalosti a dovednosti potřebné pro získání certifikátu dané kvalifikace

a způsob jejich ověření lze nalézt na www.narodni-kvalifikace.cz, kde je k dispozici také kompletní seznam všech více než 300 existujících kvalifikací.

„Nyní připravujeme také další kvalifikace, k nimž budou moci zájemci získat u Hospodářské komory osvědčení, jako je např. fotoreportér, barman, florista nebo psovod bezpečnostní služby," upozorňuje Zdeněk Somr viceprezident Hospodářské komory České republiky.

Dílčí kvalifikace reagují na aktuální požadavky trhu práce. Předpokládá se, že význam osvědčení o kvalifikaci bude narůstat, neboť představuje vykonání zkoušky, která předčí svou aktuálností kvalifikaci dokladovanou výučním listem nebo maturitou získanými před mnoha lety. Pro některé obory navíc neexistuje školní vzdělání, takže systém dílčích kvalifikací je jediným způsobem, jak kompetence důvěryhodně ověřit. Některé profese, např. z oblasti bezpečnostního průmyslu, mají dokonce kvalifikační zkoušky jako podmínku výkonu činnosti. Dalším příkladem využití kvalifikací v praxi jsou kominíci provádějící revize spalinových cest, pro které se zkouška stává podmínkou pro vydávání revizní zprávy. Tímto se stále více akcentuje ochrana spotřebitele, služby poskytují lidé, kteří své práci rozumějí, což prokázali vykonáním profesní zkoušky podle národního standardu.

Důležitou skutečností je, že kvalifikace jsou tvořeny ve spolupráci s profesními společenstvy a konkrétními zaměstnavateli sdruženými v tzv. sektorových radách, reagují tedy bezprostředně na potřeby praxe.

Tento systém se realizuje v rámci vznikající Národní soustavy kvalifikací (NSK). NSK, její struktura, způsob vytváření a schvalování i procesy jejího využívání jsou stanoveny na základě zákona

č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

NSK umožňuje zpružnit trh práce a alespoň částečně řešit nedostatky pracovníků v některých profesích. Je to celostátně platný registr profesních kvalifikací, ve kterém je možno najít způsob jakým se ověří, že uchazeč o získání certifikátu takové kvalifikace disponuje kompetencemi, jež byly definovány zaměstnavateli při popisu odpovídajícího povolání v NSP. Lidé se tak mohou nechat vyzkoušet z kompetencí, které získali v průběhu praxe a pro něž nemají žádný oficiální doklad.

Národní soustava kvalifikací je vytvářena v duchu zcela nové filosofie vzdělávání –tj. jde

o výsledek, nikoliv cestu, která k němu vede. Důležité je prokázaní osvojených kompetencí a ne způsob jejich získání!

„Přestává platit, že v mladém věku člověk získal nějaké vzdělání – ať již středo- nebo vysokoškolské nebo získal výuční list – a měl kvalifikaci na celý život. To již neodpovídá dnešní době, kdy rozvoj lidského poznání a vědeckotechnický pokrok přinášejí nové technologie, vznikají nové profese, zatímco jiné stále rychleji zanikají. Národní soustava kvalifikací reaguje a v budoucnu bude ještě více na novou skutečnost, kterou je, že o naší profesní úspěšnosti budou stále více rozhodovat aktivity v dalším vzdělávání, v některých povoláních dokonce lze předpovídat, že další vzdělávání bude mít vyšší váhu než počáteční," vysvětlil viceprezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Somr.

Právě Hospodářská komora České republiky je největší a nejvýznamnější autorizovanou osobou, která je oprávněná provádět kvalifikační zkoušky dle zmíněného zákona. A to nejenom co se týče množství vydaných osvědčení (v současné době už téměř 2200), ale i z hlediska počtu dílčích kvalifikací, které může zkoušet (61) a počtu zkoušejících-autorizovaných zástupců (112). Je to

i logické, protože HK ČR sdružuje na osmdesát oborových společenstev, z nichž některá navíc zahrnují více oborů.

Celkově již komora odzkoušela a následně certifikovala 2193 pracovníků různých oborů.

Důležité také je, že Hospodářská komora ČR je schopna provést zkoušku přímo v reálném prostředí dané profese, nikoliv jen v učebně u stolu či simulovaném prostředí. U HK ČR lze získat certifikát např. na profesi elektromechanik, kominík, strážný, detektiv koncipient, pokladní a dále kvalifikace z nábytkářského průmyslu a gastronomie. HK ČR poskytuje zájemcům o zkoušku záruku, že ověřování kvalifikace provádí na základě autorizace získané příslušným ministerstvem oborníci přímo z praxe, tj. podnikatelé, zástupci zaměstnavatelů, který mají dennodenní kontakt s praxí.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | www.komora.cz

Hospodářská komora České republiky má autorizaci pro tyto dílčí kvalifikace

1. Příprava teplých pokrmů, 65-001-H

2. Příprava pokrmů studené kuchyně, 65-002-H

3. Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení, 65-003-E

4. Příprava minutek, 65-004-H

5. Výpomoc při přípravě pokrmů, 65-005-E

6. Jednoduchá obsluha hostů 65-007-H

7. Složitá obsluha hostů 65-008-H

8. Kuchař expedient, 65-011-E

9. Výpomoc při obsluze hostů, 65-012-E

10. Výroba knedlíků, 65-013-E

11. Práce v ubytovacím zařízení, 65-014-E

12. Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská, 65-015-E

13. Ubytování v soukromí, 65-016-H

14. Odborný servisní pracovník, 23-049-H

15. Elektromechanik pro TZ, 26-004-H

16. Montér výtahů, 23-046-H

17. Servisní pracovník, 23-048-H

18. Montér výtahů specialista, 23-047-H

19. Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí, 33-011-H

20. Výroba polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů, 33-012-H

21. Montážník nábytku, 33-014-H

22. Výroba polotovarů pro matracové potahy, 33-007-H

23. Výroba matrací z matracových prefabrikátů, 33-009-H

24. Výroba matracových potahů, 33-008-H

25. Strážný, 68-008-E

26. Detektiv koncipient, 68-009-M

27. Kominík – revizní technik spalinových cest, 36-024-H

28. Kominík – měření spalin, 36-023-H

29. Kominík – kontrola a čistění spalinových cest, 36-025-H

30. Kominík – montáž komínů a komínových vložek, 36-017-H

31. Podlahář dřevěných podlah, 36-033-H

32. Podlahář plovoucích podlah, 36-035-H

33. Podlahář povlakových podlah, 36-036-H

34. Podlahář bezespárových podlah, 36-037-H

35. Pokladní, 66-001-H

36. Prodavač,66-003-H

37. Skladník, 66-002-H

38. Manažer prodeje, 66-044-H

39. Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 36-005-H

40. Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 36-003-H

41. Topenář, 36-004-H

42. Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čistění, 31-019-H

43. Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 31-020-H

44. Detašér čistírny a prádelny, 31-027-H

45. Pracovník pronájmu prádla,31-028-H

46. Pracovník provozu prádelny, 31-018-H

47. Malíř, 39-001-H

48. Lakýrník a natěrač, 39-002-H

49. Tapetář, 39-003-H

50. Tesař, 36-051-H

51. Pokrývač skládaných krytin, 36-030-H

52. Pokrývač skládaných krytin složitých střech, 36-031-H

53. Pokrývač skládaných krytin střech historických budov, 36-032-H

54. Manipulační práce se zbožím ve skladu, 66-007-E

55. Evidence zásob zboží a materiálů, 66-006-H

56. Manipulace se zbožím a materiálem, 66-005-H

57. Příjem surovin pro výrobu potravin a krmiv, 29-009-H

58. Výroba potravin a krmiv, 29-010-H

59. Skladování a distribuce potravin a krmiv, 29-011-H

60. Zámečník, 23-003-H

61. Elektromechanik pro výtahy 26-011-H

Hospodářská komora ČR podala žádosti nebo má v přípravě tyto další kvalifikace

Fotograf 34-006-H

Fotograf v minilabu 34-007-H

Fotoreportér 34-024-H

Úklidový pracovník administrativních ploch, 69-008-E

Úklidový pracovník v potravinářských provozech, 69-009-E

Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních, 69-010-E

Úklidový pracovník – speciální práce, 69-011-H

Písmák, 36-012-H

Brusič a frézař kamene, 36-007-H

Psovod bezpečnostní služby 68-001-H

Sommelier 65-010-H

Barman 65-009-H

Sportovní masáž 69-007-H

Klasická masáž 69-006-H

Florista 41-008-H

Květinář 41-037-H

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE