INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
Městská policie Ostrava se rozhodla investovat částku 1,18 milionů korun na přestavbu celé poloviny vozového parku. Z 36 služebních vozidel Škoda Octavia a Škoda Fabia bude jezdit 18 vozů na stlačený zemní plyn (CNG). Finanční úspora na pohonných hmotách by podle propočtů, vycházejících z počtu kilometrů najetých služebními vozidly včetně aktuální spotřeby pohonných hmot, měla za rok činit asi 700 tisíc korun.

"Návratnost investic vložených na přestavbu 18 služebních vozidel je tedy přibližně rok a půl," řekla mluvčí ostravských strážníků Vladimíra Zychová. Městská policie Ostrava získala peníze na plánovanou přestavbu služebních vozidel na plyn z fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku.

Ostrava má pro veřejnost 2 plnicí stanice na CNG. Na Ruské ulici ji mohou využívat nepřetržitě 24 hodin. Za jeden kg stlačeného zemního plynu řidiči zaplatí dnes asi 23 Kč. „Prodejci i motoristé se shodují na tom, že kdo jednou zkusí jezdit na zemní plyn, už nikdy nechce jezdit na benzin, spotřeba odpovídá, jako kdybyste platili asi 17 korun za litr benzinu," řekla Markéta Schauhuberová, manažerka České plynárenské unie. „Vozidla na CNG mají kromě poloviční úspory nákladů na palivo mnoho dalších výhod, jako např. ekologický provoz a to že jsou velmi bezpečná. CNG nemá spotřební daň a vozy neplatí ani daň silniční," sdělila Schauhuberová. „Jsme rádi, že se městská policie v Ostravě rozhodla pro CNG vozidla a byli bychom rádi, kdyby ji další města jako Brno nebo Praha následovala," dodala Markéta Schauhuberová.

Praha, Ostrava a ani Brno neplní národní ani evropské imisní limity. Podle Akademie věd ovzduší v Ostravě nemá ve světě obdoby a částečky prachu ve vzduchu v Ostravě obsahují minimálně třikrát více karcinogenních látek než v Praze. Za rok 2009 Ostrava překročila limit koncentrace prachu zhruba 100 dní. „Vysoké emise si uvědomovalo třeba i město Havířov, kde jezdí autobusy na zemní plyn od roku 2005 a dnes mají v provozu na CNG už více 50 procent ze svých autobusů. Běžně za 1 rok CNG autobus v městském provozu při projezdu cca 60 000 km uspoří téměř 150 tisíc korun, za 12 let pak 2 miliony korun," uvedla Markéta Schauhuberová. V Pardubicích dopravní podnik, který CNG autobusy také využívá, ušetřil jen za rok 2010 3,7 milionu korun. U provozu naftového autobusu navíc vznikají ztráty nafty jejím odcizením. CNG odcizit nelze. Naftové autobusy navíc musí k ceně přičíst náklady na dosažení stejné úrovně emisí Euro V či EEV, která je u CNG autobusů standardem. Jedná se zejména o filtry, Ad Blue, dražší motor v provedení EEV apod. K výhodám CNG patří také vyšší oktanové číslo 130. Motor má tak vyšší výkon a jeho chod je ve vyšších otáčkách klidnější. CNG snižuje také hlučnost motoru a je vůči motorům šetrnější.

Výhody CNG jsou ekonomické, ekologické, bezpečnostní i strategické. Zkušenosti z praktického použití vozidel s pohonem na zemní plyn prokazují výrazné snížení emisních pevných částic, téměř úplnou eliminaci kouřivosti motoru, mnohem tišší chod motoru, spaliny neobsahují oxid siřičitý a v případě dopravní nehody nedojde ani ke kontaminaci půdy v důsledku úniku paliva. Škodliviny u CNG jsou nižší nejen u oxidů dusíku, oxidů uhlíku (vliv na skleníkový efekt) nebo pevných částic, ale také u karcinogenních látek jako aromatické uhlovodíky, aldehydy, aromáty včetně benzenu.

V Evropě dnes jezdí už 1,4 milionu CNG vozidel, ve světě již více než 13 milionů, z čehož je přes 440 tisíc autobusů. Během 10 let by mělo v Evropě jezdit 23,5 milionu vozidel na CNG a k dispozici bude 20 tisíc CNG stanic. V ČR je dnes 47 plnicích stanic, z čehož 33 je veřejných. Podle studie Asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ČR vzroste loňských 10 milionů m3 spotřebovaného CNG u nás na 1,8 miliardy m3 v roce 2030.

Ekologické výhody CNG:

- ekologická pohonná hmota – splňuje nejpřísnější ekologické požadavky

- výrazné snížení škodlivých emisí ve výfukových plynech

- nulové emise pevných částic (!)

- nulové emise aromatických uhlovodíků a aldehydů

- minimální emise oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého

- emise NOx o 60 % nižší

- nemožnost kontaminace půdy palivem

- nižší emise hluku

- emise CO2 sníženy až o 30 procent

Výhody zemního plynu * Je levný, náklady na provoz automobilu na CNG jsou nižší proti tradičním pohonným hmotám. * Má vysoké oktanové číslo, nemá problémy se současnými i budoucími emisními limity. Do zemního plynu se nepřidávají aditiva ani karcinogenní přísady. * Technologie zemního plynu je plně vyvinutá a v dlouholeté praxi vyzkoušená. * Ekologická zátěž je několikanásobně nižší. Produkce emisí pevných částic a oxidů síry je prakticky nulová. Spalováním zemního plynu rovněž nevznikají karcinogenní látky jako polyaromatické uhlovodíky (PAU), aldehydy a aromáty. Výrazně nižší jsou emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého. * Vozidla na CNG jsou podle mezinárodních bezpečnostních zkoušek bezpečnější než vozidla používající benzin, naftu či LPG. * CNG umožňuje zamezit únikům nafty ze systému - zemní plyn si nikdo domů neodnese v kanystru ani ho jednoduše nepřelije do nádrže jiného vozidla. * Zemní plyn nekontaminuje půdu v důsledku úniku ze zásobníku - šíří se směrem vzhůru. * CNG vozidla již dnes splňují normu Euro V i Euro VI.

Česká plynárenská unie (ČPU) byla založena plynárenskými distribučními společnostmi a státním podnikem Český plynárenský podnik, o.z. Transgas v roce 1994, jako nezávislá a dobrovolná profesní organizace právnických osob. 17 let své existence věnovala ČPU rozvoji podnikatelského prostředí v oblasti plynárenství a představování zemního plynu jako energeticky výhodného a ekologicky šetrného paliva odborné i laické veřejnosti. Věnuje se také významným tématům ovlivňujícím plynárenství v České republice – zejména energetické koncepci, legislativě, podpoře využití zemního plynu pro výrobu elektřiny a dalším tématům s vazbou na plynárenské odvětví. Cílem ČPU je pomáhat rozvoji podnikatelského prostředí navazujícího na plynárenský obor a užití zemního plynu. Jednou z aktivit ČPU je i podpora stlačeného zemního plynu pro dopravu (CNG) jak v osobní, tak zejména v městské a příměstské autobusové dopravě. ČPU dnes sdružuje 16 členů - nejvýznamnější hráče plynárenského průmyslu: RWE Transgas, a.s., NET4GAS, s.r.o., RWE Gas Storage, s.r.o., RWE Gas Net, s.r.o., RWE Energie, a.s., E.ON Energie, a.s., E.ON Distribuce, a.s., Pražská plynárenská, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., VEMEX s.r.o., VČP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a Severomoravská plynárenská, a.s.. Na mezinárodní úrovni ČPU zastupuje české plynárenství v organizaci Eurogas.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE