INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
KomoraSNSVe dnech 16. - 19. května 2011 se uskutečnila historicky první návštěva prezidenta ČR v Ázerbájdžánské republice, jejímž cílem bylo prohoubení všestranného rozvoje spolupráce České republiky s touto zemí. Setkání prezidenta Václava Klause se svým prezidentským protějškem I. Alijevem a dalšími představiteli vyústilo v podepsání mezivládní dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Vzhledem k tomu, že prezidentův doprovod tvořilo 37 zástupců české podnikatelské sféry z oblasti ropného a plynárenského průmyslu, energetiky, strojírenství, zemědělství, z oblasti farmacie a dalších, v rámci fóra svolaného tamním Ministerstvem ekonomického průmyslu se uskutečnila řada schůzek našich zástupců s významnými ázerbájdžánskými podnikateli. Podnikatelé se po návratu shodli na tom, že současný Ázerbájdžán je překvapivě vyspělou, rychle se rozvíjející zemí, která má díky ropným přímům velký ekonomický potenciál. Podle prezidenta Klause Česká republika vyslala velmi silný signál ázerbájdžánské podnikatelské elitě, že naše země je kvalitním a respektovaným parterem a jeho osobní účast na Fóru je signálem podpory vedení státu oboustranným hospodářských stykům.

Z nejbližších akcí připravovaných Komorou SNS

Komora Sdružení nezávislých států (SNS) dokončuje přípravy svého vrcholného jednání – sněmu, který se uskuteční 1. června 2011 od 14 hodin na Žofíně. Kromě bilance uplynulého období se sněm vysloví k dalším záměrům činnosti. Výčet akcí uskutečněných v průběhu uplynulého ročního období bude poměrně dlouhý, a protože mezi nimi nechyběla řada velmi úspěšných obchodních misí, byznys dnů, konferencí a kontaktních jednání, bude to zřejmě úspěšná rekapitulace. Volba nových orgánů Komory se však uskuteční až za rok, tedy v květnu 2012.

A jaké nejbližší akce Komora SNS uskuteční? Podle jejího výkonného ředitele Ing. Františka Masopusta se některé české firmy zúčastní mezinárodního veletrhu METALOBRABOTKA, který se koná v Moskvě 23. - 27. května. Na 13. červen je připraven seminář Obchodování s Ruskem s akcentem na zobecnění praktických zkušeností. O tři dny později se ve spolupráci s Honorárním konzulátem Ruské federace v Ostravě uskuteční Ruský business den v Ostravě. Ve dnech 16. - 18. června se v Sankt Petěrburgu koná Mezinárodní ekonomické fórum. Na 30. červen se v Praze připravuje konfertence na téma Česko-kazachstánská obchodním spolupráce, která se uskuteční při příležitosti zasedání Smíšené pracovní skupiny ČR – Kazachstán.

(no)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE