INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Podle aktuálního průzkumu německých zahraničních hospodářských komor v 16 zemích střední a východní Evropy obhájila Česká republika v tomto regionu opět pozici nejatraktivnější země pro podnikání. Na druhou stranu však nebyla transparentnost při zadávání veřejných zakázek v žádné zemi bývalého socialistického bloku hodnocena tak špatně jako v České republice.

Již pošesté za sebou zvítězila Česká republika v hodnocení jednotlivých zemí střední a východní Evropy, na němž se podílelo téměř tisíc převážně německých podniků působících v tomto regionu. Také další tři příčky zůstaly ve srovnání s loňským rokem beze změny: pomyslná stříbrná pozice patří opět Polsku, bronz Slovinsku a čtvrté místo obsadilo Slovensko.

Oslovené podniky hodnotily v rámci průzkumu také hospodářskou situaci a investiční klima dané země. V tomto bodě hrála důležitou roli mimo jiné transparentnost při zadávání veřejných zakázek, kde Česká republika skončila na posledním místě – za Kosovem a Albánií. Jedna z posledních příček patří České republice také z hlediska spokojenosti místních investorů se stavem korupce a kriminality. Hodnocení těchto faktorů se v České republice oproti loňskému roku výrazně zhoršilo.

Navzdory stabilizaci konjunkturálního vývoje v celé Evropě nehodnotila většina oslovených podniků hospodářskou situaci ve své zemi na začátku roku 2011 o mnoho lépe než před rokem: téměř každý druhý respondent posoudil celkovou situaci jako špatnou a jen každý sedmý respondent jako dobrou. Výjimku představují odpovědi z Polska, Estonska, České republiky a Slovenska, které vyzněly převážně optimisticky.

Znatelně se naopak v celém regionu zlepšila očekávání pro letošní rok. V celkovém průměru očekává 38 % oslovených firem zlepšení a jen 18 % opětovné zhoršení hospodářské situace. Ještě optimističtěji se dívá většina podniků v téměř všech zúčastněných zemích na další vývoj své vlastní obchodní situace. To se projevuje také v plánování podnikatelských aktivit: Jinak než ještě před dvěma lety chce většina firem v regionu opět více investovat a přijímat více zaměstnanců.

Celkově konjunkturální průzkum pro rok 2011 potvrdil, že nejdůležitějším investičním kritériem pro investory v regionu je pracovní síla. Většina respondentů považuje za důležité především vzdělání, kvalifikaci, dostupnost, náklady a produktivitu svých zaměstnanců. Pro byly mnohé důležité také politické a strukturální rámcové podmínky, jako především daňová soustava a veřejná správa, ale také přístup k infrastruktuře a dotacím.

Plné znění konjunkturálního průzkumu v zemích střední a východní Evropy je v německém jazyce zdarma ke stažení pod následujícím odkazem:

http://tschechien.ahk.de/landesinfo/konjunkturbericht-moe/

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3