INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Aféra s nebezpečnou bakterií E.coli, která zabíjela v Německu, přivedla spotřebitele k většímu zájmu o původ a složení potravin. Češi při nákupech začali číst údaje na obalech potravin a více rozvažují nad jejich výběrem. Uvedl to na tiskové konferenci v Praze prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba.

„Čeští spotřebitelé se začínají dívat na to, co kupují – a to je bezesporu pozitivní jev," konstatoval J. Veleba. Podle jeho slov mají důvěru především k domácím potravinářským produktům, ať jsou získány z bio farem nebo z konvečního zemědělství. Agrární komora chce tento příklon k domácím výrobkům ještě víc podporovat a připravuje pro spotřebitele demonstrační akci, jež by měla české výrobky přiblížit veřejnosti.

Prezident AK Jan Veleba v této souvislosti hovořil o výsledcích rozborů na zbytky pesticidů v zemědělských výpěstcích z tzv. integrovaného hospodaření, který zveřejnil Výzkumný ústav rostlinné výroby. Uvedl, že ho překvapilo, jak nízké hodnoty byly naměřeny, což opět svědčí o vysoké kvalitě a nezávadnosti tuzemských potravin.

Ing. Jiří Urban (ÚKZUZ) upozornil na dezinformace o biopotravinách, které se v souvislosti s aférou E.coli objevily v tisku. Vyvrátil nepravdivá tvrzení, že statková hnojiva byla nositelem bakteriální infekce a také, že pěstování rostlin bez fungicidů podporuje vznik mykotoxinů. „Statková hnojiva se u nás aplikují do půdy, nikoli na list. Také se nepotvrdilo, že by odklon od chemické ochrany plodin v bio zemědělství vedl k množení nebezpečných plísní," uvedl Urban.

(kčr)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3