INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Tak, jako se v římských arénách utkávali nejlepší bojovníci, tak Vysoká škola ekonomie a managementu poskytla útočiště pro ekonomické odborníky, aby své názory konfrontovali v DUELU. První diskusní DUEL se uskutečnil čtrnáctého června v prostorách VŠEM na Praze 5. Tématem byla stále diskutovaná a aktuální problematika zavedení eura v České republice. V DUELU vystoupily dvě významné osobnosti zosobněné Luďkem Niedermayerem, bývalým viceguvernérem ČNB nyní ředitelem Deloitte ČR, a Petrem Machem, českým ekonomem, politikem a zároveň blízkým spolupracovníkem prezidenta Václava Klause. VŠEM se rozhodla organizovat tyto diskuse se čtvrtletní pravidelností, vždy na téma, které je aktuální a je spjato s obory vyučovanými na VŠEM. Snahou této aktivity je vedle zatraktivnění studia také rozšířit obzor a poukázat na nutnost vyhledávání zdrojů v případě hledání správné cesty.

„Rozhodli jsme se vytvořit platformu pro výměnu názorů, protože se domníváme, že jakákoliv diskuse věnující se ekonomickým tématům na půdu vysokoškolského vzdělávání patří. Navíc různé pohledy na aktuální problematiku naše studenty zajímají a vyhledávají je," uvedl rektor Vysoké školy ekonomie a managementu prof. Ing. Milan Žák, CSc. „První téma bylo stanoveno s ohledem na otevřenou tématiku, na kterou existují rozdílné názory jak mezi odborníky, tak mezi laickou veřejností a pro značnou část lidí může být obestřena strachem z neznámého," dodal Milan Žák.

Petr Mach působí na katedře ekonomie VŠEM jako zástupce vedoucího katedry a zároveň zde přednáší kurz Ekonomie peněz a bankovnictví. Titul Ph.D. v oboru financí získal na Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2003-2008 působil jako poradce prezidenta Václava Klause pro ekonomiku a pracoval jako ředitel Centra pro ekonomiku a politiku. Od roku 1998 vydává měsíčník Laissez Faire zaměřený na osvětu v oblasti liberální ekonomie. Petr Mach je aktivní v politické Straně svobodných občanů, kde zastává pozici předsedy.

Luděk Niedermayer se stal v říjnu 2008 ředitelem Deloitte ČR. Tomuto místu předcházela kariéra na postu viceguvernéra ČNB, kde působil osm let. Celkově byl Luděk Niedermayer v ČNB činný celých osmnáct let, kam nastoupil krátce po absolvování Univerzity Jana

Evangelisty Purkyně v Brně. Luděk Niedermayer spolupracoval jako poradce zahraničních centrálních bank, byl zapojen do pracovních skupin Bazilejské BIS, pracujících na konceptu zvýšení transparence na trzích a reprezentoval ČR v orgánech Evropské unie či podílel se na spolupráci ČNB s Mezinárodním měnovým fondem. Jako předseda vědeckého grémia spolupracuje s Českou bankovní asociací, je členem poradního výboru Central banking publications v Londýně.

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE