INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Znalost německého jazyka je v České republice nadále zásadní výhodou pro úspěšnou profesní dráhu. Vyplývá to z výsledků aktuálního průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK): 73 % dotázaných podniků považuje znalosti němčiny za velmi důležité – především pro manažery, inženýry a prodejce.

Průzkumu o využívání cizích jazyků v ekonomické sféře, který již podruhé provedla ČNOPK, se zúčastnilo 222 firem převážně s německou nebo rakouskou účastí podnikajících v České republice. Výsledky průzkumu jsou jednoznačné: téměř 95 % oslovených firem považuje znalosti německého jazyka za důležité, tři čtvrtiny dokonce za velmi důležité. Znalosti anglického jazyka jsou naopak velmi důležité jen pro necelou polovinu respondentů. Ještě více zaostávají ve srovnání s němčinou další cizí jazyky jako francouzština a ruština.

Podle odhadu oslovených podniků těží ze znalostí německého jazyka především zaměstnanci na odborných a vedoucích postech. Dále používají němčinu vedoucí oddělení, inženýři a další odborníci pro komunikaci s mateřskou společností, německy mluvícími klienty či nadřízenými. Z tohoto pohledu je německý jazyk důležitým faktorem pro úspěšnou kariéru.

"Znalost cizích jazyků je klíčová pro dosažení profesních úspěchů. Důležitá přitom zdaleka není jen pro manažery nebo třeba pro prodejce, ale je významná pro všechny profese včetně těch ryze technických. Ve Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, kterou jsme připravili, proto také navrhujeme širší a efektivnější výuku jazyků už od základní školy", řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Pouze 15 % oslovených firem však hodnotí dostupnost německy mluvících zaměstnanců na českém pracovním trhu jako dobrou. 41 % ji hodnotí jako uspokojivou, téměř polovina jako neuspokojivou či nedostatečnou. S ohledem na tuto skutečnost vzbuzuje obavy klesající počet lidí, kteří se v České republice učí německy.

Jednatel ČNOPK Bernard Bauer v této souvislosti zdůraznil: „Více než 4000 německých firem poskytuje spolu s četnými rakouskými a švýcarskými podniky v celé České republice přes sto tisíc pracovních míst. Jak už podruhé ukázal náš průzkum, je zde znalost německého jazyka velmi žádaná a představuje důležitou výhodu pro profesní dráhu. Protože nabídka na mnohých českých školách tuto poptávku dostatečně nezohledňuje, podporuje ČNOPK veškeré iniciativy, které se snaží tomuto trendu vzepřít."

Právě takovou iniciativu nyní ČNOPK zahajuje společně s Goethe-Institutem a Centrálou pro německé školství v zahraničí pod heslem „Němčina pro úspěšnou kariéru". Cílem projektu je vytvářením přímých kontaktů podporovat setkávání a spolupráci mezi školami a firmami a vytvářet tak praktické podněty pro výuku německého jazyka. Nad projektem převzal záštitu německý velvyslanec v České republice Johannes Haindl, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Podrobné informace o projektu najdete na www.goethe.de/dfk.

Mediálním partnerem projektu „Němčina pro úspěšnou kariéru" je Česká informační agentura.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE