INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Dne 24. června t.r. zastavil Pozemkový fond ČR s okamžitou platností prodej státní půdy podle § 6,7,8 zákona č. 95/1999 Sb., o prodeji státní půdy, jejichž dikce upravuje prodej půdy na 30-ti leté splátky, a to s argumentací, že je podle vyjádření Ministerstva zemědělství možné ze strany Evropské komise považovat bezúročné splátky za skrytou veřejnou podporu státu.

Se zastavením privatizace státní půdy a s uvedeným odůvodněním AK ČR nesouhlasí. Jak konstatuje její prezident Jan Veleba: „Tento krok nebyl v žádném směru s účastníky privatizace projednán a nejsou nám známy žádné aktivity Ministerstva zemědělství v Bruselu ve směru zjištění konkrétní pozice EU k této záležitosti."

Většina státní půdy je už podle doposud platných pravidel přitom prodána. Nastoleným omezením prodeje tak naopak zakládáme na vytvoření nerovnoprávného prostředí. V kroku PF ČR tedy spíše než obavu před sankcemi ze strany EK spatřujeme lobby skupin, které se ke zbývající půdě chtějí dostat ať již přímo pro své potřeby, či pro její získání k prodeji cizincům. Celá záležitost s pozastavením zvýhodněného prodeje státní půdy pro tuzemské podnikatele totiž až nápadně časově koresponduje se schválením vládní novely devizového zákona, který končí sedmiletou výjimku ochrany prodeje půdy cizincům k měsíci květnu 2011.

Jak uzavřel Jan Veleba: „Na přespřílišnou liberalizaci trhu zemědělských komodit a potravin už naši podnikatelé jednou tvrdě doplatili. Další se chystá nyní u půdy. Díky historickým důvodům nejsme schopni plnohodnotně konkurovat našim kolegům z EU 15 a ti tak mají opětovnou možnost obsadit nejenom trh, ale nyní otevřeně i půdu. S tímto postupem České republiky tedy zásadně nesouhlasíme."

Z uvedených důvodů si AK ČR zajistí zpracování právní analýzy vzniklého stavu a na jejím základě se rozhodne o dalších krocích.

Vedení Agrární komory ČR

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE