INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 6.6.2011 byla založena Česká asociace mezinárodních pojišťovacích makléřů (ČAMPM, dále jen Asociace). Zakládajícími členy Asociace jsou mezinárodní makléřské pojišťovací společnosti Aon Central and Eastern Europe a.s., MARSH, s.r.o. a Willis, s.r.o.

Asociace je právnickou osobou, která je dobrovolným, nezávislým a samostatným profesním sdružením právnických osob podnikajících v oblasti pojišťovacího makléřství a rizikového poradenství.

Cílem Asociace je zejména:

• prosazování společných profesních zájmů a kultivace prestiže profese pojišťovacího makléře v České republice s cílem dosažení standardů vyspělých pojistných trhů

• účast na koordinaci a hájení zájmů členů Asociace vůči příslušným orgánům státní správy a dalším institucím a subjektům, jejichž činnost se dotýká zájmů členů Asociace

• působení při zprostředkování komunikace mezi členy Asociace a příslušnými orgány státní správy a dalšími institucemi a subjekty, jejichž činnost se dotýká zájmů členů Asociace

• prosazování transparentnosti v odměňování v oblasti pojišťovacího makléřství.

„ČAMPM sdružuje zahraniční pojistné makléře aktivní na českém pojistném trhu. Pracují s pojistnými technologiemi a metodikami, které jsou obvyklé pro vyspělé trhy, především Severní Ameriky a Západní Evropy, které však z velké části dosud nezdomácněly v České republice. Členové ČAMPM proto považují některé postupy používané v České republice za překonané a pro klienty ne vždy výhodné. Jedním z hlavních úkolů proto je, aby členové ČAMPM prosazovali aplikaci moderních a snadno analyzovatelných technických, ekonomických a pojistných metod. Věříme, že naše Asociace bude přínosem pro český pojistný trh", uvedl Miroslav Matocha, prezident ČAMPM.

Výkonnou ředitelkou ČAMPM byla jmenována Ing. Jana Maříková.

Aktuální informace o Asociaci jsou k dispozici na www.campm.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE