INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 6.6.2011 byla založena Česká asociace mezinárodních pojišťovacích makléřů (ČAMPM, dále jen Asociace). Zakládajícími členy Asociace jsou mezinárodní makléřské pojišťovací společnosti Aon Central and Eastern Europe a.s., MARSH, s.r.o. a Willis, s.r.o.

Asociace je právnickou osobou, která je dobrovolným, nezávislým a samostatným profesním sdružením právnických osob podnikajících v oblasti pojišťovacího makléřství a rizikového poradenství.

Cílem Asociace je zejména:

• prosazování společných profesních zájmů a kultivace prestiže profese pojišťovacího makléře v České republice s cílem dosažení standardů vyspělých pojistných trhů

• účast na koordinaci a hájení zájmů členů Asociace vůči příslušným orgánům státní správy a dalším institucím a subjektům, jejichž činnost se dotýká zájmů členů Asociace

• působení při zprostředkování komunikace mezi členy Asociace a příslušnými orgány státní správy a dalšími institucemi a subjekty, jejichž činnost se dotýká zájmů členů Asociace

• prosazování transparentnosti v odměňování v oblasti pojišťovacího makléřství.

„ČAMPM sdružuje zahraniční pojistné makléře aktivní na českém pojistném trhu. Pracují s pojistnými technologiemi a metodikami, které jsou obvyklé pro vyspělé trhy, především Severní Ameriky a Západní Evropy, které však z velké části dosud nezdomácněly v České republice. Členové ČAMPM proto považují některé postupy používané v České republice za překonané a pro klienty ne vždy výhodné. Jedním z hlavních úkolů proto je, aby členové ČAMPM prosazovali aplikaci moderních a snadno analyzovatelných technických, ekonomických a pojistných metod. Věříme, že naše Asociace bude přínosem pro český pojistný trh", uvedl Miroslav Matocha, prezident ČAMPM.

Výkonnou ředitelkou ČAMPM byla jmenována Ing. Jana Maříková.

Aktuální informace o Asociaci jsou k dispozici na www.campm.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE