INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2012 předkládá ministerstvo financí dvě alternativy – buď sjednocení a zvýšení sazby DPH na 19 % již od roku 2012 s výjimkami, nebo velmi razantní škrtání v rozpočtech jednotlivých ministerstev.

„Vláda se v současnosti orientuje pouze na negativní rozpočtové restrikce a zvyšování daní, které potřebuje stát. Dle názoru komorových ekonomů je nutné také začít motivovat ekonomiku k růstu a tím startovat pro budoucí fiskální období větší daňové odvody a vyšší zaměstnanost," upozorňuje v této souvislosti prezident HK ČR Petr Kužel.

Hospodářská komora České republiky poukazuje také na to, že se neustále mění pravidla hry a to, co bylo dohodnuto, se v krátké době mění. Zatímco podnikatelé nabídli jednotnou daň z přidané hodnoty bez výjimek a připravovali se na sjednocenou 17,5% DPH, jak bylo vyjednáno a dohodnuto v prvních měsících letošního roku, nyní musí ve svých podnikatelských plánech počítat s novou situací. „Velmi apeluji na to, aby když se něco dohodne, se to také dodržovalo," řekl prezident HK ČR Petr Kužel. „Zvýšení sazby DPH na 19 %, byť je zatím formulováno v rovině diskuzí, výrazně mění situaci a HK ČR jako největší reprezentant podnikatelů by s takovým krokem nesouhlasila. Vysvětlení, které v souvislosti s touto uvažovanou změnou předkládá premiér a ministr financí má sice v sobě reálné jádro – určitě nechceme dopadnout jako Řecko, nebo Itálie, ale naše propočty, které jsme udělali v době, kdy jsme navrhovali sazbu 17 %, byly dost vysoké na to, aby i při 17,5% DPH zůstal státu dostatek finančních prostředků."

Ministerstvo financí předkládá jako alternativu zvýšení DPH výrazné škrty ve státních výdajích, zejména v rezortech dopravy a školství. Na obou těchto oblastech přitom značně závisí i to, jak se podaří realizovat cíle, které si vytyčuje Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky do roku 2020. Zejména v oblasti dopravy je důležité, aby se drasticky nesnižovaly investice do dopravní infrastruktury, jejíž dobudování a zkvalitnění je nutné pro rozvoj regionů a krajů. „Navrhujeme zapojit do budování dopravní infrastruktury soukromé zdroje," předložil alternativu k rozpočtovým škrtům prezident HK ČR Petr Kužel.

(tz)


Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE