INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
CPU_logoMezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila 6. června World Energy Outlook 2011. Podle ní bude hrát zemní plyn v globálním energetickém mixu v budoucnosti stále významnější roli. Co by se stalo, kdyby Spojené státy přestaly po roce 2015 budovat uhelné elektrárny a začaly místo nich instalovat plynové? Co by se stalo, kdyby v zemích východní Evropy a střední Asie byla zavedena relativně jednoduchá zlepšení energetické účinnosti? Bude v roce 2035 jezdit 190 milionů autna stlačený zemní plyn CNG? Odpovědi na tyto otázky přináší shrnutí zprávy.

„Jsme na větší roli zemního plynu v naší zemi dlouhodobě připraveni. Máme rozestavěnu soustavu plynovodů, které budou mít zásadní význam pro diverzifikaci dodávek a přísun plynu do Česka ze všech směrů. Na jihu Moravy připravovaný plynovod propojí Česko s rakouským Baumgartenem. Právě zde, v hlavním středoevropským obchodním místě pro plynaře, má končit mezinárodní plynovod Nabucco, který po roce 2017 přivede do střední Evropy plyn z oblasti Kaspického moře a Blízkého východu.

Výstavbou propojení na sever naopak Česko do budoucna získá možnost dovážet plyn, dopravený ve zkapalněné podobě do polského terminálu ve Świnoujście u Štětína. První propojení s Polskem se otevře již v září tohoto roku. Také jsou tam podle prvních průzkumů těžitelné zásoby na 330 let současné spotřeby země a tím by se z Polska mohl stát producent plynu namísto dovozce," řekl Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Část IV. - Shrnutí

• Budoucí poptávka po plynu je nejvíce citlivá na úroveň cen plynu v porovnání s ostatními palivy a na tempo ekonomického růstu. Z analýzy citlivosti na tyto proměnné v rámci scénáře WEO-2010 „Nová opatření" vyplývá, že světová poptávka po plynu by mohla vzrůst z 3,2 bilionu metrů krychlových v roce 2008 na zhruba 4,2 – 4,9 bilionu metrů krychlových. V závislosti na citlivosti na různé proměnné by podíl plynu na celkové poptávce po primární energii mohl v roce 2035 činit cokoli v rozmezí 21,9 – 23,8 procenta, oproti 22,4 ve scénáři WEO-2010 „Nová opatření" a 25,3 procenty ve scénáři GAS.

• Úroveň celosvětových emisí oxidu uhličitého uvolněného při výrobě energie je nejvíce závislá na úrovni HDP. Změny v emisích oxidu uhličitého korelují se změnami v růstu HDP a ovlivňují je hlavně rozdíly v celkové spotřebě energie, neboť energetický mix se liší jen mírně. V analýze citlivosti kolísají emise oxidu uhličitého od necelých 32 gigatun po více než 39 gigatun v roce 2035. Oproti tomu scénář WEO-2010 „Nová opatření" počítá s 35,4 gigatunami a scénář GAS s 35,3 gigatunami.

• Co by se stalo, kdyby Spojené státy přestaly po roce 2015 budovat uhelné elektrárny a začaly místo nich instalovat plynové? To by ve Spojených státech zvýšilo poptávku o jednu čtvrtinu a do roku 2035 by to snížilo emise skleníkových plynů o 270 milionů tun.

• Co by se stalo, kdyby v zemích východní Evropy a střední Asie byl zavedena relativně jednoduchá zlepšení energetické účinnosti? To by do roku 2035 snížilo spotřebu plynu o přinejmenším 15 procent, ušetřilo více než 100 bcm plynu a snížilo emise oxidu uhličitého o bezmála 200 megatun. K dosažení takových úspor by bylo třeba zrušení dotací, čímž by se mohl uvolnit plyn na export.

• Co kdyby došlo k prudkému nárůstu poptávky po vozidlech využívajících zemní plyn (NGV)? V městských oblastech lze takovými vozidly jezdit při relativně nízkých nákladech na infrastrukturu, což navíc přispívá ke zlepšení kvality vzduchu. Pokud by v roce 2035 činil tržní podíl NGV na prodejích automobilů deset procent, počet NGV po celém světě by stoupl na 190 milionů. Tím by se poptávka po ropě snížila o bezmála 6 milionů barelů denně, tedy o 12 procent poptávky po palivu pro auta. Roční poptávka po plynu by stoupla o 320 miliard krychlových metrů (bcm) a emise skleníkových plynů by klesly o 165 megatun.

• Co se stane, pokud se technologie zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CSS) nezprovozní do roku 2035? Pokud by v takovém případě byly veškeré uhelné a plynové elektrárny vybavené technologií CCS byly nahrazeny plynovými elektrárnami (bez CCS), spotřeba plynu by vzrostla o cca 65 bcm a emise skleníkových plynů by vzrostly o 140 megatun ročně.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE