INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
AK_CR_logo_OKBioplynové stanice jsou jednou z možností úzké a prospěšné spolupráce hlavních aktérů venkova – obcí a zemědělců. Vyrábí elektřinu pro potřeby energetické soustavy a teplo pro potřeby obcí. Jako příklad, do jaké míry se může tato spolupráce rozvinout nám poslouží hustá síť bioplynových stanic v obcích sousedního Bavorska.

Bioplynové stanice jsou příkladem čisté zelené energie z našich polí, která se vyrábí rovnoměrně po celý rok. Bioplynové stanice mohou vrátit na pole na místo obilí a řepky zelenou hmotu pícnin, kterou potřebují ve formě senáže pro svůj provoz. Mohou přinést na venkov chybějící pracovní místa.

Požadujeme proto obnovit jejich podporu. Požadujeme ponechat našim zemědělcům obdobný prostor  podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jaký mají jejich kolegové na západ od našich hranic. Není přece možné, abychom zastavovali podporu bioplynových stanic v době, kdy sousední Německo připravuje zastavení jádra a jeho náhradu zelenou energií.

Důrazně žádáme ministra zemědělství Ivana Fuksu, aby bezdůvodné zastavení administrace žádostí o podporu výstavby bioplynových stanic co nejdříve přehodnotil.

Ing. Jan Veleba                 Ing. František Wintr            Mgr. Eduard Kavala
Prezident AK ČR                 předseda Republikové sítě        předseda Spolku pro
Místních akčních skupin ČR        obnovu venkova


Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3