INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
AK_CR_logo_OKBioplynové stanice jsou jednou z možností úzké a prospěšné spolupráce hlavních aktérů venkova – obcí a zemědělců. Vyrábí elektřinu pro potřeby energetické soustavy a teplo pro potřeby obcí. Jako příklad, do jaké míry se může tato spolupráce rozvinout nám poslouží hustá síť bioplynových stanic v obcích sousedního Bavorska.

Bioplynové stanice jsou příkladem čisté zelené energie z našich polí, která se vyrábí rovnoměrně po celý rok. Bioplynové stanice mohou vrátit na pole na místo obilí a řepky zelenou hmotu pícnin, kterou potřebují ve formě senáže pro svůj provoz. Mohou přinést na venkov chybějící pracovní místa.

Požadujeme proto obnovit jejich podporu. Požadujeme ponechat našim zemědělcům obdobný prostor  podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jaký mají jejich kolegové na západ od našich hranic. Není přece možné, abychom zastavovali podporu bioplynových stanic v době, kdy sousední Německo připravuje zastavení jádra a jeho náhradu zelenou energií.

Důrazně žádáme ministra zemědělství Ivana Fuksu, aby bezdůvodné zastavení administrace žádostí o podporu výstavby bioplynových stanic co nejdříve přehodnotil.

Ing. Jan Veleba                 Ing. František Wintr            Mgr. Eduard Kavala
Prezident AK ČR                 předseda Republikové sítě        předseda Spolku pro
Místních akčních skupin ČR        obnovu venkova


Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3