INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů Kč, což znamená pokles o 15,5 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Pokles byl způsoben zaúčtováním snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů ve výši 1 663 milionů Kč. Čistý zisk byl na druhou stranu poprvé podpořen příspěvkem z nové akvizice společnosti SG Equipment Finance.

Čistý zisk očištěný o jednorázové vlivy stoupl o 7,5 % na 6 777 milionů Kč. K nárůstu očištěného zisku přispěl zejména významný meziroční pokles nákladů rizika z úvěrování. Výnosy stouply jen mírně. Komerční banka investovala do projektů na zlepšování kvality služeb a do produktových inovací, což vedlo k meziročnímu navýšení provozních nákladů.

Ukazatele finanční stability potvrdily silnou pozici Skupiny KB: kapitálová přiměřenost dosáhla 16,1 % a poměr úvěrů a vkladů činil 74,3 %. Komerční banka je velmi dobře připravena na splnění zvýšených požadavků na kapitál a likviditu po zavedení regulačního rámce Basilej III.

Silná finanční pozice dovoluje KB zlepšovat tržní pozici v úvěrování a dlouhodobých úsporách

.

Zájem klientů o flexibilní a výhodné hypotéky KB umožnil bance zvýšit v prvním pololetí tržní podíl na hypotečním financování. Objem nově poskytnutých hypoték KB za šest měsíců vzrostl o 49,3 % na 15 miliard Kč, portfolio hypoték narostlo meziročně o 11,0 % na 115,7 miliardy Kč.

.

Oživení ekonomiky přispívá k zájmu malých podniků a podnikatelů o úvěry. KB jim poskytla financování v objemu 26,6 miliardy Kč, což je meziročně více o 8,2 %.

.

Zvláště díky úspěšné řadě investičního a spořicího životního pojištění Vital narostly za dvanáct měsíců technické rezervy v životním pojištění Komerční pojišťovny o 35,5 % na 22,4 miliardy Kč.

Komerční banka je stále vedoucí bankou v inovacích a zlepšování služeb klientům

.

První projekt bezkontaktního placení pomocí mobilního telefonu v České republice zahájila Komerční banka ve spolupráci s dalšími předními společnostmi.

.

V novém konceptu Podnikatelský servis získají podnikatelé a malé firmy poradenství k optimálnímu nastavení finančních služeb od specializovaných bankovních poradců v síti KB.

.

Nové Pojištění plateb Komerční pojišťovny ve verzi pro občany i pro podnikatele nabízí klientům jistotu uhrazení pravidelných měsíčních výdajů v případě pracovní neschopnosti, invalidity nebo úmrtí následkem úrazu, nebo ztráty zaměstnání.

Komentář generálního ředitele

V průběhu druhého čtvrtletí KB zaznamenávala mírné oživování poptávky po úvěrech jak ze strany občanů, tak ze strany podnikatelských klientů. Tento trend, zdá se, potvrzuje relativně úspěšné tempo oživování české ekonomiky. Na druhou stranu však stále vnímáme rizika pro vývoj v následujících měsících, v současnosti vyplývající hlavně z problémů státního dluhu v několika zemích v Evropě i jinde. Komerční banka je dobře připravena na budoucí výzvy a náš základní scénář je stále pozitivní. Nadále investujeme do zlepšování kvality našich služeb, protože spokojenost našich klientů je nezbytností pro rozvíjení naší schopnosti vykazovat solidní finanční výsledky.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3