INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů Kč, což znamená pokles o 15,5 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Pokles byl způsoben zaúčtováním snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů ve výši 1 663 milionů Kč. Čistý zisk byl na druhou stranu poprvé podpořen příspěvkem z nové akvizice společnosti SG Equipment Finance.

Čistý zisk očištěný o jednorázové vlivy stoupl o 7,5 % na 6 777 milionů Kč. K nárůstu očištěného zisku přispěl zejména významný meziroční pokles nákladů rizika z úvěrování. Výnosy stouply jen mírně. Komerční banka investovala do projektů na zlepšování kvality služeb a do produktových inovací, což vedlo k meziročnímu navýšení provozních nákladů.

Ukazatele finanční stability potvrdily silnou pozici Skupiny KB: kapitálová přiměřenost dosáhla 16,1 % a poměr úvěrů a vkladů činil 74,3 %. Komerční banka je velmi dobře připravena na splnění zvýšených požadavků na kapitál a likviditu po zavedení regulačního rámce Basilej III.

Silná finanční pozice dovoluje KB zlepšovat tržní pozici v úvěrování a dlouhodobých úsporách

.

Zájem klientů o flexibilní a výhodné hypotéky KB umožnil bance zvýšit v prvním pololetí tržní podíl na hypotečním financování. Objem nově poskytnutých hypoték KB za šest měsíců vzrostl o 49,3 % na 15 miliard Kč, portfolio hypoték narostlo meziročně o 11,0 % na 115,7 miliardy Kč.

.

Oživení ekonomiky přispívá k zájmu malých podniků a podnikatelů o úvěry. KB jim poskytla financování v objemu 26,6 miliardy Kč, což je meziročně více o 8,2 %.

.

Zvláště díky úspěšné řadě investičního a spořicího životního pojištění Vital narostly za dvanáct měsíců technické rezervy v životním pojištění Komerční pojišťovny o 35,5 % na 22,4 miliardy Kč.

Komerční banka je stále vedoucí bankou v inovacích a zlepšování služeb klientům

.

První projekt bezkontaktního placení pomocí mobilního telefonu v České republice zahájila Komerční banka ve spolupráci s dalšími předními společnostmi.

.

V novém konceptu Podnikatelský servis získají podnikatelé a malé firmy poradenství k optimálnímu nastavení finančních služeb od specializovaných bankovních poradců v síti KB.

.

Nové Pojištění plateb Komerční pojišťovny ve verzi pro občany i pro podnikatele nabízí klientům jistotu uhrazení pravidelných měsíčních výdajů v případě pracovní neschopnosti, invalidity nebo úmrtí následkem úrazu, nebo ztráty zaměstnání.

Komentář generálního ředitele

V průběhu druhého čtvrtletí KB zaznamenávala mírné oživování poptávky po úvěrech jak ze strany občanů, tak ze strany podnikatelských klientů. Tento trend, zdá se, potvrzuje relativně úspěšné tempo oživování české ekonomiky. Na druhou stranu však stále vnímáme rizika pro vývoj v následujících měsících, v současnosti vyplývající hlavně z problémů státního dluhu v několika zemích v Evropě i jinde. Komerční banka je dobře připravena na budoucí výzvy a náš základní scénář je stále pozitivní. Nadále investujeme do zlepšování kvality našich služeb, protože spokojenost našich klientů je nezbytností pro rozvíjení naší schopnosti vykazovat solidní finanční výsledky.

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3