INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

Kam kraci_management_Zleva_Zurek_Kupec_PasmikII_2Účastníci čtvrté konference Kam kráčí management? organizované Českou manažerskou asociací a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj, manažeři, ekonomové a studenti se dne 16. února v Herálci věnovali kritickému zhodnocení dokumentu Strategický rámec Česká republika 2030. Tento dokument formuluje základní principy udržitelného rozvoje země a ukazuje, jak mohou být uplatněny ve všech oblastech společnosti, ale i v každé firmě připravené nést společenskou odpovědnost za svoji činnost. Připravila jej Rada vlády pro udržitelný rozvoj ve spolupráci s dalšími nestátními subjekty.

Na snímku zleva Žurek, Kupec a Pašmik

Vzhledem ke komplexnímu charakteru udržitelnosti názory diskutujících odrážely širokou škálu témat. Tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj Anna Kárníková zmínila, že Česká republika má 147 dílčích strategických dokumentů. Strategický rámec Česká republika 2030 má být zastřešujícím dokumentem, který by vytvořil společnou vizi. „Dokument vychází z podrobných analýz. Unikátní na něm je perspektiva - cílem není konkurenceschopnost ani hospodářský růst, ale kvalita života obyvatel v ČR.“

Jako stěžejní část strategického rámce se ukázala oblast Dobré vládnutí. Bývalá členka poradní skupiny prezidenta Světové banky Jana Matesová upozornila, že špatné vládnutí nemůže nikdy zajistit udržitelný rozvoj. Zdůraznila také, že vládnutí není činnost veřejné správy, jsou to pravidla – vesměs neformální, podle kterých funguje společnost. Jaroslav Pašmik z VŠE dodal, že právě v této oblasti ztrácíme obrovské prostředky a promrháváme náš potenciál. Podle Olgy Kupec, jednatelky společnosti Abydos a Manažerky roku 2012, nastává změna paradigmatu ekonomické sféry. Krátkodobý horizont v oblasti vládnutí vidí jako kritický prvek. „Jakýkoliv podnik, který nemá dlouhodobou strategii, má jepičí život, to stejné platí i v oblasti vládnutí.“

Jaroslav Biolek, spolumajitel firmy AutoCont CZ, označil jako klíčovou oblast Rozvoj lidí a vzdělávání. Dlouhodobě vnímá potřebu společenské změny a jako jedinou účinnou cestu vidí podporu vzdělávání. Jan Žůrek, prezident CBCSD, vnímá jako zásadní rostoucí nerovnost ve společnosti vedoucí k frustraci velkých sociálních skupin. „Neobával bych se ani tak vzpoury robotických strojů proti lidstvu, ale toho, že část lidstva neunese dalekosáhlé změny způsobu svého života a bude proti tomu revoltovat,“ vyjádřil své obavy během diskuze Jan Žůrek.

Závěry konference ukázaly jasnou podporu přijetí dokumentu Strategický rámec Česká republika 2030 vládou ČR. „Přijetí a důsledná implementace dlouhodobé strategie na úrovni vlády bude příležitostí pro cílené uplatnění inovativních řešení ve všech oblastech a vytvoří stabilní prostředí pro podnikání a tím i prosperitu země,“ vyjádřil se Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace.

V této souvislosti účastníci konference také připomenuli Pařížskou klimatickou dohodu OSN z roku 2015 a vyjádřili podporu její očekávané ratifikaci v Parlamentu České republiky.

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3