INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

Doslova pohroma míří na malé a střední agentury práce, bude-li schválena novela zákona, která upravuje jejich činnost. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se ostře ohrazuje proti novým požadavkům, na které nejvíce doplatí menší agentury práce. Narychlo spíchnutá opatření, která je přinutí zaplatit půlmilionovou kauci, o řád zvýší poplatky a současně omezí spolupráci brigádníků s několika agenturami současně, ohrozí nejen poctivé poskytovatele agenturní práce, ale paradoxně i pracovníky samé. 

AMSP ČR důrazně protestuje proti některým navrhovaným opatřením ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další související zákony, zejména Zákoník práce. Jedná se požadavky, jejichž splnění přímo ohrožuje existenci stovek legálních a poctivých agentur práce a ve svém důsledku zvýhodní velké nadnárodní firmy a bohužel způsobí i masivní nárůst nelegálního pracovního trhu

 MSP ČR nesouhlasí zejména s následujícími opatřeními:

1) Kauce ve výši půl milionu korun

 Zavdení kauce nejenže nevyřeší problém nelegálních pseudoagentur působících v šedé zóně, ale naopak podstatně znevýhodní menší firmy a způsobí jejich zánik.  Kauci mají navíc do tří měsíců zaplatit i stávající agentury práce, nikoli jen nově vstupující na trh. Jedná se o nepřípustné retroaktivní působení zákona. Všechny agentury mají v současnosti povolení na dobu maximálně tří let a doběh této lhůty by tedy rozhodně neměl být vázán na složení kauce.

2) Zvýšení poplatků za povolení vztahující se na zaměstnávání    
    českých občanů v ČR

Toto povolení je v současnosti vydáváno na tři roky a podléhá poplatku 5 000 Kč. Po uplynutí tříleté lhůty se platí znovu. Nově je požadován jednorázový poplatek 50 000 Kč bez časového omezení, ale vztahující se na všechny druhy povolení, tzn. i pro zaměstnávání cizinců v ČR a vývoz českých zaměstnanců do zahraničí. Přitom velká část agentur se zaměstnáváním cizinců v ČR ani českých občanů v zahraničí vůbec nezabývá a toto povolení tedy nepotřebuje a zaplatí zbytečně navíc 45 000 Kč.

3) Zákaz, aby brigádník v tom samém měsíci pracoval přes více agentur práce

Postiženi budou i brigádníci

Opatření postihne nejen firmy využívající agentury práce, ale i brigádníky samotné. Pokud nebude agenturní zaměstnanec u jedné pracovní agentury spokojen a bude chtít přejít k agentuře jiné, jejíž agenturní zaměstnanci pracují u stejné firmy, nebude tak smět v daném měsíci učinit, neboť hrozí jak pro agenturu práce, tak pro firmu postih až 2 mil. Kč. Toto považujeme za naprosto nepřípustné zasahování zaměstnanci do svobodné volby zaměstnavatele. Velkou hrozbou navíc je skutečnost, že uvedený „regulační“ požadavek nemohou ani firmy, ani agentury práce svojí činností nijak ovlivnit, protože není nikde zakotvena povinnost zveřejňovat, kdo a kde byl zaměstnán. Firmy a agentury práce tak budou vystaveny neustálé hrozbě pokuty, když uchazeč o práci svou předchozí aktivitu zatají. Pohyb na trhu práce, zvláště u pomocných činností, je velký a ve specifických skupinách, jako jsou například studenti, nezaměstnaní či přivydělávající si důchodci, není výjimkou mít za měsíc několik různých krátkých brigád, a to u různých firem i agentur práce.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu uvádí: „Je to další nečekaný vládní zásah do malého podnikání. V tomto případě navíc vyléváme dítě i s vaničkou. Ve snaze zredukovat trh o nekorektní agentury ohrozíme menší a seriózní poskytovatele agenturního zaměstnávání. Přitom by stačilo pouze kontrolovat stávající pravidla. Ještě horší je to, že opět zneužíváme institut retroaktivity, který se stává nešvarem našich zákonodárců. Měnit zpětně pravidla je možné jen v kritických situacích, což rozhodně není zavádění kaucí.“

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3