INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Doslova pohroma míří na malé a střední agentury práce, bude-li schválena novela zákona, která upravuje jejich činnost. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se ostře ohrazuje proti novým požadavkům, na které nejvíce doplatí menší agentury práce. Narychlo spíchnutá opatření, která je přinutí zaplatit půlmilionovou kauci, o řád zvýší poplatky a současně omezí spolupráci brigádníků s několika agenturami současně, ohrozí nejen poctivé poskytovatele agenturní práce, ale paradoxně i pracovníky samé. 

AMSP ČR důrazně protestuje proti některým navrhovaným opatřením ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další související zákony, zejména Zákoník práce. Jedná se požadavky, jejichž splnění přímo ohrožuje existenci stovek legálních a poctivých agentur práce a ve svém důsledku zvýhodní velké nadnárodní firmy a bohužel způsobí i masivní nárůst nelegálního pracovního trhu

 MSP ČR nesouhlasí zejména s následujícími opatřeními:

1) Kauce ve výši půl milionu korun

 Zavdení kauce nejenže nevyřeší problém nelegálních pseudoagentur působících v šedé zóně, ale naopak podstatně znevýhodní menší firmy a způsobí jejich zánik.  Kauci mají navíc do tří měsíců zaplatit i stávající agentury práce, nikoli jen nově vstupující na trh. Jedná se o nepřípustné retroaktivní působení zákona. Všechny agentury mají v současnosti povolení na dobu maximálně tří let a doběh této lhůty by tedy rozhodně neměl být vázán na složení kauce.

2) Zvýšení poplatků za povolení vztahující se na zaměstnávání    
    českých občanů v ČR

Toto povolení je v současnosti vydáváno na tři roky a podléhá poplatku 5 000 Kč. Po uplynutí tříleté lhůty se platí znovu. Nově je požadován jednorázový poplatek 50 000 Kč bez časového omezení, ale vztahující se na všechny druhy povolení, tzn. i pro zaměstnávání cizinců v ČR a vývoz českých zaměstnanců do zahraničí. Přitom velká část agentur se zaměstnáváním cizinců v ČR ani českých občanů v zahraničí vůbec nezabývá a toto povolení tedy nepotřebuje a zaplatí zbytečně navíc 45 000 Kč.

3) Zákaz, aby brigádník v tom samém měsíci pracoval přes více agentur práce

Postiženi budou i brigádníci

Opatření postihne nejen firmy využívající agentury práce, ale i brigádníky samotné. Pokud nebude agenturní zaměstnanec u jedné pracovní agentury spokojen a bude chtít přejít k agentuře jiné, jejíž agenturní zaměstnanci pracují u stejné firmy, nebude tak smět v daném měsíci učinit, neboť hrozí jak pro agenturu práce, tak pro firmu postih až 2 mil. Kč. Toto považujeme za naprosto nepřípustné zasahování zaměstnanci do svobodné volby zaměstnavatele. Velkou hrozbou navíc je skutečnost, že uvedený „regulační“ požadavek nemohou ani firmy, ani agentury práce svojí činností nijak ovlivnit, protože není nikde zakotvena povinnost zveřejňovat, kdo a kde byl zaměstnán. Firmy a agentury práce tak budou vystaveny neustálé hrozbě pokuty, když uchazeč o práci svou předchozí aktivitu zatají. Pohyb na trhu práce, zvláště u pomocných činností, je velký a ve specifických skupinách, jako jsou například studenti, nezaměstnaní či přivydělávající si důchodci, není výjimkou mít za měsíc několik různých krátkých brigád, a to u různých firem i agentur práce.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu uvádí: „Je to další nečekaný vládní zásah do malého podnikání. V tomto případě navíc vyléváme dítě i s vaničkou. Ve snaze zredukovat trh o nekorektní agentury ohrozíme menší a seriózní poskytovatele agenturního zaměstnávání. Přitom by stačilo pouze kontrolovat stávající pravidla. Ještě horší je to, že opět zneužíváme institut retroaktivity, který se stává nešvarem našich zákonodárců. Měnit zpětně pravidla je možné jen v kritických situacích, což rozhodně není zavádění kaucí.“

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3