INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Členům Charty sociálního podnikání (Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Svaz českých a moravských výrobních družstev) se podařilo zvrátit první návrhy připravované změny Zákona o zaměstnanosti a Charta sociálního podnikání byla vyzvána Ministerstvem práce a sociálních věcí k trvalému dialogu a spolupráci při přípravě dlouhodobé koncepce zaměstnávání OZP.

Na základě věcného dialogu MPSV a Charty sociálního podnikání nebude k lednu 2012 zrušeno tzv. náhradní plnění, ani nedojde k absolutnímu zákazu souběhu příspěvků  dle §78 §76 na podporu zaměstnávání OZP. Nadále pokračují jednání o změnách  statutu osoby zdravotně znevýhodněné dle § 67 zákona 435/2004Sb.

Cílem první etapy spolupráce MPSV a Chartou sociálního podnikání bude zvýšení aplikace podporovaného zaměstnávání, zlepšení posudkové služby, důsledné oddělení sociální terapie a zaměstnávání OZP a v neposlední řadě zavedení kontrolingu a další nástrojů, které povedou  k  zamezování zneužívají systému.

V rámci druhé etapy dojde k zavedení kvalitativního hodnocení zaměstnavatelů OZP, nových nástrojů podpory zaměstnávání (například půjčky, daňová zvýhodnění atd.)

Chartě sociálního podnikání se od doby jejího oficiálního vzniku, kterým byl 31. leden 2011, podařilo otevřít důstojný a kvalitní dialog se zákonodárnou i výkonnou mocí státu.  Od data podpisu Charty sociálního podnikání se uskutečnila jednání s:

·         Lenkou Kohoutovou, předsedkyní podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a menšiny PSP ČR

·         Vladimírou Lesenskou, předsedkyní podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost PSP ČR

·         Karlem Machotkou, náměstkem Ministra práce a sociálních věcí a jeho týmem

·         Pavlem Ptáčníkem, vedoucím sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

·         Martinem Vackem, předsedou výboru pro sociální politiku PSP ČR

(řazeno dle abecedy) a s řadou dalších významných představitelů, která vedla k nastolení příprav dlouhodobé koncepce podpory zaměstnávání OZP, která v České republice mnoho let chybí.

Více informací www.socialni-podnikani.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3