INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Členům Charty sociálního podnikání (Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Svaz českých a moravských výrobních družstev) se podařilo zvrátit první návrhy připravované změny Zákona o zaměstnanosti a Charta sociálního podnikání byla vyzvána Ministerstvem práce a sociálních věcí k trvalému dialogu a spolupráci při přípravě dlouhodobé koncepce zaměstnávání OZP.

Na základě věcného dialogu MPSV a Charty sociálního podnikání nebude k lednu 2012 zrušeno tzv. náhradní plnění, ani nedojde k absolutnímu zákazu souběhu příspěvků  dle §78 §76 na podporu zaměstnávání OZP. Nadále pokračují jednání o změnách  statutu osoby zdravotně znevýhodněné dle § 67 zákona 435/2004Sb.

Cílem první etapy spolupráce MPSV a Chartou sociálního podnikání bude zvýšení aplikace podporovaného zaměstnávání, zlepšení posudkové služby, důsledné oddělení sociální terapie a zaměstnávání OZP a v neposlední řadě zavedení kontrolingu a další nástrojů, které povedou  k  zamezování zneužívají systému.

V rámci druhé etapy dojde k zavedení kvalitativního hodnocení zaměstnavatelů OZP, nových nástrojů podpory zaměstnávání (například půjčky, daňová zvýhodnění atd.)

Chartě sociálního podnikání se od doby jejího oficiálního vzniku, kterým byl 31. leden 2011, podařilo otevřít důstojný a kvalitní dialog se zákonodárnou i výkonnou mocí státu.  Od data podpisu Charty sociálního podnikání se uskutečnila jednání s:

·         Lenkou Kohoutovou, předsedkyní podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a menšiny PSP ČR

·         Vladimírou Lesenskou, předsedkyní podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost PSP ČR

·         Karlem Machotkou, náměstkem Ministra práce a sociálních věcí a jeho týmem

·         Pavlem Ptáčníkem, vedoucím sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

·         Martinem Vackem, předsedou výboru pro sociální politiku PSP ČR

(řazeno dle abecedy) a s řadou dalších významných představitelů, která vedla k nastolení příprav dlouhodobé koncepce podpory zaměstnávání OZP, která v České republice mnoho let chybí.

Více informací www.socialni-podnikani.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE