INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Členům Charty sociálního podnikání (Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Svaz českých a moravských výrobních družstev) se podařilo zvrátit první návrhy připravované změny Zákona o zaměstnanosti a Charta sociálního podnikání byla vyzvána Ministerstvem práce a sociálních věcí k trvalému dialogu a spolupráci při přípravě dlouhodobé koncepce zaměstnávání OZP.

Na základě věcného dialogu MPSV a Charty sociálního podnikání nebude k lednu 2012 zrušeno tzv. náhradní plnění, ani nedojde k absolutnímu zákazu souběhu příspěvků  dle §78 §76 na podporu zaměstnávání OZP. Nadále pokračují jednání o změnách  statutu osoby zdravotně znevýhodněné dle § 67 zákona 435/2004Sb.

Cílem první etapy spolupráce MPSV a Chartou sociálního podnikání bude zvýšení aplikace podporovaného zaměstnávání, zlepšení posudkové služby, důsledné oddělení sociální terapie a zaměstnávání OZP a v neposlední řadě zavedení kontrolingu a další nástrojů, které povedou  k  zamezování zneužívají systému.

V rámci druhé etapy dojde k zavedení kvalitativního hodnocení zaměstnavatelů OZP, nových nástrojů podpory zaměstnávání (například půjčky, daňová zvýhodnění atd.)

Chartě sociálního podnikání se od doby jejího oficiálního vzniku, kterým byl 31. leden 2011, podařilo otevřít důstojný a kvalitní dialog se zákonodárnou i výkonnou mocí státu.  Od data podpisu Charty sociálního podnikání se uskutečnila jednání s:

·         Lenkou Kohoutovou, předsedkyní podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a menšiny PSP ČR

·         Vladimírou Lesenskou, předsedkyní podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost PSP ČR

·         Karlem Machotkou, náměstkem Ministra práce a sociálních věcí a jeho týmem

·         Pavlem Ptáčníkem, vedoucím sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

·         Martinem Vackem, předsedou výboru pro sociální politiku PSP ČR

(řazeno dle abecedy) a s řadou dalších významných představitelů, která vedla k nastolení příprav dlouhodobé koncepce podpory zaměstnávání OZP, která v České republice mnoho let chybí.

Více informací www.socialni-podnikani.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE