INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

MR logotyp RGBDokázali jsme ochránit naši firmu před negativními důsledky ekonomické krize. A navíc jsme vytvořili předpoklady k tomu, že firma bude růst a prosperovat. Tak vidí svůj největší profesní úspěch za uplynulé tři roky takřka tři čtvrtiny (73 %) tuzemských manažerů. Současně volají po tom, aby skončil kolotoč neustálých legislativních a daňových změn, což jim komplikuje podnikání. Takový závěr vyplynul z aktuálního šetření mezi finalisty 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, jehož vítězové budou vyhlášeni 24. dubna v pražském Paláci Žofín.

Následující vyjádření několika manažerů – finalistů dokreslují zmíněné téma největšího profesního úspěchu: „Převedli jsme naši společnost přes krizi roku 2009 a nastartovali její růst, při vyrazné změně výrobkového portfolia, k dlouhodobé prosperitě. Radost mi v poslední době dělaly všechny návštěvy, které si všímaly pozitivity a energie, která z většiny kolegů vyzařuje,“ uvedl Miroslav Ostrý, generální ředitel a předseda představenstva firmy HESTEGO, a. s. „Vypořádali jsme se s krizí, zeštíhlili firmu, zjednodušili firemní strukturu a centralizovali výrobu do hlavního závodu,“ shrnul své aktivity Miloslav Čermák, předseda představenstva a generálni ředitel firmy Sněžka, vyrobni družstvo Nachod.

K profesnímu úspěchu se vyjádřil také Miroslav Šole, jednatel společnosti EUREST, člena skupiny Compass Group: „Změnili jsme hospodářský vysledek v Compass Group RUS. Společnost jsem převzal před pěti lety. Do té doby byla vysoce ztrátová a legislativně problematická, což se mi během roku podařilo změnit. Jak v ČR v roce 2012, tak i v Rusku v roce 2013 jsme nastartovali a dokončili akvizici, což je vrcholem manažerského snažení.“ O úspěchu hovoří i Martin Pavliš, jednatel firmy Mias OC spol. s r.o.: „Stabilizovali jsme a rozvíjeli firmu po odkupu od německého vlastníka. To nejdůležitější byl pro nás vstup na německý trh a technologické inovace spolu s nárůstem odborného personálu,“ uvedl.

Vedle zajištění stability, růstu a rozvoje považují manažeři za druhý největší úspěch vytvoření složení dobrého a produktivního týmu. V této souvislosti shnula svůj názor Ludmila Ledecká, generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti EUROPA Union Service a.s., následovně: „Vytvořili jsme úžasný pracovní tým, na který se můžu stoprocentně spolehnout“.

Za úspěch manažeři považují i získaná ocenění, fungující spolupráci, ale i aktivity v oblasti CSR.

Šetření se zaměřilo i na názor manažerů na stav a kvalitu politického a podnikatelského prostředí. Na otázku, co by prioritně uvítali v této souvislosti, odpověděla polovina z nich, že stabilní podnikatelské a daňové prostředí. „Jako největší změnu bych uvítal, pokud by se chvíli konečně nic neměnilo. Nejpřátelštější prostředí pro byznys je stabilita. Stabilita jak ve formě legislativy, daní nebo směnných kursů. V poslední době i často dobře míněné změny vedou k zhoršování situace,“ shrnul názory řady respondentů Jiří Polman, generální ředitel a jednatel Sandvik Chomutov Precision Tubes spol. s.r.o.

Manažeři se vyjadřovali i k politickému systému a chování politiků. Za klíč ke změně považuje 40 % z nich schopné a odborně zdatné politiky. „Česká politika potřebuje odvážné osobnosti, které překročí hranice svých partikulárních zájmů a začnou nesobecky přemýšlet v horizontech delších než je volební období,“ zní jeden z mnoha názorů.

S kvalitou podnikatelského a politického prostředí souvisí i téma konkurenceschopnosti. Na otázku ohledně receptu na zvýšení konkurenceschopnosti odpověděli manažeři následovně:

60 % respondentů uvedlo, že receptem na konkurenceschopnost je kvalitně odvedená práce a kvalitní produkty. Přibližně 30 % respondentů zmiňuje nezbytnost inovativnosti a kreativity a 10 % považuje za klíč k úspěchu fair play přístup.

Většinový názor shrnuje Josef Bára, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels & Travel, a.s., následujícími slovy: „Mým receptem jsou zaměstnanci a investice do nich. Investujeme samozřejmě do technologií a vybavení. Pakliže však obchod, servis, IT a další služby nebudou řídit, ovládat a vykonávat korektní, výkonní a schopní zaměstnanci, žádné další hmotné investice se stoprocentně nikdy efektivně nezhodnotí“. Podobně recept vidí Karel Feix, generální ředitelKapsch Telematic Services spol. s r.o.: „Vzdělanost a vzdělávání. V naší společnosti kladený důraz na dobré vzdělání se velmi osvědčil. Kapsch stojí na špičkových technologiích, které vyžadují od zaměstnanců nejen vysokou kvalifikaci, ale i schopnost dál se vzdělávat a udržovat krok s technickým vyvojem“.

Část respondentů zmiňuje i fair play přístup. Ještě v loňském a předloňském šetření byl však podíl respondentů jej zmiňujících ěkolikanásobně vyšší. Z toho se dá usuzovat, že priorita se za poslední dva roky poněkud posunula od volání po poctivé práci a čestnému jednání bez korupce směrem ke kvalitní práci a produktům a inovacím. Názory na poctivý přístup shrnuje ve svém pohledu Zdeněk Bílek, MBA, generální ředitel společnosti Sika CZ s.r.o.: „Jde o dlouhodobé budování důvěry v obchodním vztahu, založeném na seriozním chování firmy“.

Jedním z největších problémů tuzemských podnikatelů je dlouhodobě nedořešený nedostatek technicky vzdělaných pracovníků a také nedostatečná znalost praxe vysokoškolských absolventů, což potvrdilo napříkald šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR z roku 2008. Změnila se ale situace k lepšímu? Zdá se, že z pohledu manažerů, co se týká absolventů, příliš ne.

Až 70 % účastníků šetření uvedlo, že vysokoškolští absolventi jsou sice použitelní ve firmách, ale musí se s nimi ještě pečlivě pracovat a musí se vzdělávat. Manažeři současně uznávají, že absolventi jsou flexibilní, plní entuziasmu a přirozeného pracovního nadšení. Poměrně kritický názor řady respondentů shrnul Jiří Žák, předseda představenstva FARMAK, a. s.: „Bohužel velmi často jsou nepoužitelní. Jednou za pět let získáme schopného absolventa – chemika díky tomu, že náš vedoucí R&D přednáší na univerzitě, vede studenty a jejich diplomové práce, učí doktorandy. Ve firmě máme propracovaný systém firemního vzdělávání…“ Také Jiří Šmondrk, generální ředitel společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. poukazuje na význam vzdělávání, a to i absolventů. „V našem byznysu je těžké získat na trhu práce vhodné a zkušené pracovníky. Proto přichází v úvahu druhá možnost a tou je výchova mladých nastupujících absolventů. Mnoho z nich začínalo v naší společnosti jako trainee. Po nástupu do pracovního poměru tak již byli schopni zastat požadované pozice“.

Jaké mají tuzemští manažeři vzory? Již dlouhodobě dominují úspěšní podnikatelé z konce 19. a první poloviny 20. století, působící v naší zemi. Zcela jasně pomyslnou první příčku zaujímá Tomáš Baťa. V letošním šetření ho označilo jako vzor 30 % respondentů. Vedle něj uvádějí respondenti celou plejádu zahraničních manažerů, jako je například Jack Welch nebo Steve Jobs.

Co je však novým trendem, který v posledních letech začíná postupně sílit, je uvádění novodobých žijících symbolů úspěšných manažerů – podnikatelů. V letošním šetření se mezi nimi ocitli shodně s téměř desetinou hlasů (cca 9 %) Andrej Babiš, majitel agrochemického holdingu Agrofert a současný ministr financí, a Zbyněk Frolík, spolumajitel firmy LINET a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Se sedmi procenty hlasů se za nimi umístil Petr Kellner, majoritní vlastník PPF Group.

Zmiňováni byli i podnikatelé jako Jan Světlík, vítěz soutěže MANAŽER ROKU z loňského roku, nebo Radim Vančura.

Finalisté soutěže MANAŽER ROKU se svěřovali také s důvody své účasti v soutěži. Tím nejpádnějším je podle nich prestiž a vstup do rodiny úspěšných manažerů. Za přínosné považují také možnost setkávat se v rámci udělování cen a při následných akcích s ostatními manažery. Důvodem účasti je zviditelnění, prezentace a ocenění jak manažera, tak i celé firmy a pracovního týmu. Zároveň jde o prostor pro inspiraci a sebereflexi.

Další informace o soutěži MANAŽER ROKU naleznete na webové stránce www.manazerroku.cz.

Co je soutěž MANAŽER ROKU

– nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je zároveň jejím organizátorem.

(tz)

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3