INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

MR logotyp RGBJiž 24. dubna budou známi vítězové 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, kteří budou oznámeni za přítomnosti čtyř stovek dalších manažerů, politiků a médií na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Jejími vyhlašovateli jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je zároveň jejím organizátorem.

„Nejlepší manažeři této země jsou nositeli úspěchu a šiřiteli zkušeností a optimismu. Vidím jako zcela zásadní vyzdvihnout a zviditelnit je prostřednictvím prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Jsou naším národním pokladem a tak bychom se k nim měli chovat,“ řekl k soutěži Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Myslím, že právě v této nelehké ekonomické situaci – která se oproti nedavné minulosti určitě podstatně nezlepšila – je potřeba ocenit ty, kdo udržují zaměstnanost v naší zemi a celou naši ekonomiku v chodu. Zaslouží si, abychom jim dali najevo, že si jejich práce vážíme,“ uvedl dále Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

„Za jednu z hlavních charakteristik soutěže MANAŽER ROKU považuji dvoukolové hodnocení soutěžících dvěma nezavislými komisemi, Hodnotitelskou a Narodní. I to přispivá k prestiži této nejpropracovanější manažerské soutěže v České republice,“ uvedl Pavel Kafka, prezident Česká manažerská asociace.

Celkově se do závěrečného kola soutěže dostalo během 21. ročníků 1270 finalistů. Letos je to 72 manažerů – finalistů, z nichž bude den před slavnostním vyhlášením vítězů vybírat Národní komise. Kdo jsou letošní finalisté, napoví níže uvedená fakta:

Celkově do soutěže postoupilo:

-72 finalistů z 22 odvětví

-7 žen a 64 mužů

-22 finalistů (tedy cca 30 %) se soutěže již zúčastnilo

Jaké je věkové složení finalistů

-věkový průměr finalistů je 51,3 roku

-věkový průměr finalistek je něco přes 48 let

-věkový průměr finalistů-mužů dosahuje 52 let

-věk do 35 let má 5 finalistů

-61 a více let má 14 finalistů

-nejmladší finalista má 27 let (P. Hobža, firma Petr Hobža)

-nejstaršímu je 76 let (Jiří Žák, Farmak, a.s.)

Na jakých pozicích finalisté působí a jaké zastávají funkce? (Někteří finalisté mají více funkcí uvádíme vždy tu nejvyšší)

- 12 jednatelů

- 22 předsedů (místopředsedů) představenstva

- 17 generálních ředitelů

- 14 ředitelů (výkonných ředitelů)

- 5 předsedů družstev

- 4 primátoři/tajemníci městského úřadu

Jaké je zastoupení finalistů podle krajů?

Praha

18

Jihomoravský

9

Královéhradecký

8

Plzeňský

6

Středočeský

5

Moravskoslezský

5

Vysočina

5

Olomoucký

4

Jihočeský

4

Pardubický

3

Ústecký

3

Zlínský

1

Liberecký

1

Karlovarský

0

Jaká je struktura firem, v nichž finalisté působí, z hledíska velikosti:

- 72 finalistů pracuje ve firmách, které zaměstnávají celkem 33 tisíc zaměstnanců

- 28 finalistů řídí střední firmy do 250 zaměstnanců

- 11 finalistů řídí malé firmy do 50 zaměstnanců

Jaké finalisté zastupují firmy a instituce z hlediska právní subjektivity?

- 28 akciových společností

- 26 společností s ručením omezením

- 10 družstev

- 8 ostatní společnosti

Další informace o soutěži MANAŽER ROKU naleznete na webové stránce www.manazerroku.cz.

Co je soutěž MANAŽER ROKU

– nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je zároveň jejím organizátorem.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE