INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

 

BřezinaVýkonný člen představenstva Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavel Březina střídá v jejím čele od 1. února 2020 jejího zakladatele a dlouholetého předsedu Zdeňka Juračku. Ten byl předsedou AČTO od jejího založení v červenci 2014.

Pavel Březina, výkonný člen představenstva AČTO a zároveň předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev (COOP), nahradí od 1. února 2020 v čele Asociace českého tradičního obchodu jejího zakladatele a dlouholetého předsedu Zdeňka Juračku. Ten se stal nově čestným předsedou.

"Asociaci předávám po všech stránkách v dobré kondici a s vědomím, že zůstává v dobrých rukách. Novému předsedovi přeji hodně zdaru a pevné nervy, neb na něj čeká celá řada rozpracovaných úkolů i nových výzev. V oblasti českého maloobchodu jsem se pohyboval celý život, jako čestný předseda zůstávám tak samozřejmě k dispozici a rád pomůžu i v budoucnu," říká Zdeněk Juračka.

Nového předsedu navrhl právě Juračka a vedení AČTO jeho návrh jednomyslně podpořilo. Nově zvolené představenstvo má před sebou v nadcházejícím tříletém období mnoho výzev, které souvisí především s podporou českého maloobchodu. Sám Březina si klade za cíl pokračovat v nastoleném směru, ať už jde o budoucnost českého venkovského maloobchodu nebo ekologická témata.

"Zakladateli naší Asociace Zdeňku Juračkovi patří velký dík za obrovské množství práce, které pro Asociaci a český obchod obecně udělal. Období, v němž mi předává funkci, je velmi turbulentní. Řešíme řadu klíčových témat, dotýkajících se budoucnosti českého nezávislého obchodu, jako je např. zákon o významné tržní síle či zákon o potravinách. Čelíme také spoustě ekologických výzev, např. snahám o zavedení zálohového systému na PET lahve či vypořádání se s jednorázovými výrobky z plastu," uvádí nastupující předseda AČTO Pavel Březina.

Bohaté zkušenosti Pavla Březiny z práce ve spotřebním družstevnictví jsou pro Asociaci významným motorem do dalších let. Jeho stálý boj o narovnání obchodních podmínek pro maloobchodní prodejce a jeho podpora obchodní obslužnosti venkova je známá už z minulosti.

Asociace českého tradičního obchodu je historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje české maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. V současnosti má AČTO 25 členů z řad českých maloobchodních sítí i českých výrobců potravin a dodavatelů. Reprezentuje na 7 000 prodejen s 30 000 zaměstnanci, čímž představuje cca 25% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním AČTO je hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením nekalé konkurence, přispívat k vytvoření rovného a spravedlivého konkurenčního prostředí a chránit české nezávislé prodejny před negativními vlivy trhu či legislativy. Navíc si zakladatelé dali do vínku hájit vše české a to znamená i podporovat výrobu a prodej českých potravin. Projekt certifikace, spojený s udílením značky TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO, spustilo AČTO na konci listopadu 2016 za podpory ministra zemědělství a prezidenta Potravinářské komory. K srpnu 2019 eviduje AČTO již 118 certifikovaných prodejen.

Ing. Pavel Březina (1980)

Po absolvování studia na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykově univerzitě v Brně začal svou pracovní kariéru pro spotřební družstevnictví v Jednotě, SD Rakovník, kde se téměř dva roky věnoval marketingu a provozu prodejen. Následovala práce pro COOP Centrum družstvo a řetězec COOP TUTY, aby se následně po šesti letech vrátil zpět do Jednoty, SD Rakovník do funkce předsedy družstva. V roce 2015 byl zvolen předsedou představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev (COOP) a tuto funkci vykonává už druhé funkční období. Je rovněž místopředsedou Družstevní asociace ČR, viceprezidentem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, členem představenstev Hospodářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu a samozřejmě i AČTO. Ve všech pozicích se snaží hájit zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v maloobchodě. Dlouhodobě se věnuje problematice obchodní obslužnosti venkova a je velkým podporovatelem rozvoje a podpory venkovských oblastí naší republiky.

Ing. Zdeněk Juračka (1945)

Téměř čtyřicet let pracoval ve spotřebním družstevnictví (dnes COOP), a to v různých pozicích. Roku 1993 se stal zakladatelem největší nákupní centrály v ČR - COOP Centrum, v jejímž čele stál jako předseda představenstva dalších 22 let. V roce 2000 spoluzaložil mezinárodní nákupní centrálu COOP Euro se sídlem v Bratislavě a od roku 2004 byl po dobu 12 let předsedou Svazu českých a moravských spotřebních družstev. V letech 2003–2007 zastával funkci viceprezidenta a následně pak až do roku 2014 prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Od roku 2014 byl předsedou a nejvýraznější tváří Asociace českého tradičního obchodu. Je členem vědecké rady VŠE v Praze a členem rady Českého statistického úřadu.

(tz)

Slovo ke dni

  • Nefoukalo, tak se přiložilo pod kotlem

    Zelená energie prý dostala ránu. V Německu totiž letos museli opět sáhnout ke spalování uhlí, protože větrné elektrárny nemohly dodat potřebné množství energie do sítě. Smutné číslo 27 představuje procento elektřiny z tepelných elektráren, tedy nejvyšší podíl z energetického mixu. Loni, kdy foukalo dostatečně, vítězily lopatky větrných elektráren. Ještě štěstí, že si naši severní sousedé nechali uhlí v rezervě, protože jinak by odsávali elektriku od nás a výpadky by nás neminuly. Co se bude dít, až bude odstaveno i jádro, si každý dokáže domyslet. Obnovitelné zdroje jsou sice IN, ale jejich slabinou je nevyrovnanost a nespolehlivost. EU tlačí na elektrifikaci individuální osobní dopravy, ale až dojde elektromobilům „šťáva“, bude šlapat jen na bicyklech a nebo prostě sedět doma. No, nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE