INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Jan_TrojakJan Troják, ředitel projektového financování ČSOB, se stal novým členem Řídícího výboru Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru (APPP). Rozhodla o tom Valná hromada asociace. Valná hromada také ocenila nejlepší projekty PPP a jejich realizátory v roce 2011. Za perfektní zvládnutí koncesního řízení na výběr provozovatelů elektronických tržišť získali ocenění Jiří Svoboda z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Jan Lašmanský z advokátní kanceláře Holec, Zuska & partneři. Za přípravu a realizaci PPP projektu Parkovací dům Rychtářka v Plzni byli oceněni Petr Rund, náměstek primátora města Plzně a Michal Tesař ze společnosti Newton Business Development.

„Koncesní řízení na výběr provozovatelů elektronických tržišť je jedním z nejvýznamnějších počinů v koncesích na centrální úrovni. V budoucnu ušetří veřejným rozpočtům nemalé finanční prostředky. Na druhé straně projekt Parkovacího domu Rychtářka ukázal jednu z možných cest jak využívat PPP projekty na municipální úrovni," řekl Igor Snopek, předseda APPP.

Členové Valné hromady APPP dále projednali výsledky hospodaření, chystané aktivity pro rok 2012 a plán mediální kampaně na podporu PPP.

Ocenění za koncesní řízení na výběr provozovatelů elektronických tržišť:

Jiří Svoboda (MMR ČR)

Jan Lašmanský (Holec, Zuska & partneři)

Ocenění za přípravu a realizaci PPP projektu Parkovací dům Rychtářka:

Petr Rund (náměstek primátora města Plzně)

Michal Tesař (Newton Business Development)

Jan Troják, nový člen Řídícího výboru Asociace PPP

V Československé obchodní bance, a.s. působí jako ředitel týmu projektového financování. Jeho tým je odpovědný za přípravu transakcí projektového a strukturovaného financování zejména v oblastech energetiky, telekomunikací, vodohospodářství a dopravy. Dále se zabývá přípravou možností financování s využitím přístupů PPP a přímo spolupracuje na transakcích spolufinancování projektů podporovaných z Fondu Soudržnosti EU. Vystudoval ČVUT fakultu strojní, absolvoval Bankovní Institut, poté střednědobou stáž v zahraničí a vzdělávací projekt KBC Central European Academy.

Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru je sdružení fyzických a právnických osob působících v oblasti investic a služeb poskytovaných veřejnému sektoru. Základním cílem Asociace PPP je podpora a rozvoj investování a služeb formou PPP v České republice. Asociace PPP se aktivně podílí na tvorbě podmínek a pravidel napomáhajících dosažení transparentních principů této formy investic a služeb. Více informací na www.asociaceppp.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3