INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Ve vedení společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále jen „ČSOB AM") došlo k personálním změnám. Dosavadní člen představenstva Jan Barta byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti. Spolu s ním v představenstvu zasednou Nicole Krajčovičová a Aleš Zíb (oba dosud působili jako členové dozorčí rady společnosti).

Jan Barta odpovídá za komplexní řízení společnosti, specificky pak za podporu prodeje pro oblasti retailu, privátního bankovnictví a institucionálních klientů. Současně řídí produktový vývoj a inovace.

Nový člen představenstva Nicole Krajčovičová bude odpovědná za oblast zpracování operací, řízení rizik, právní oddělení a oddělení compliance.

Dalším členem představenstva se nově stává Aleš Zíb, který bude i nadále řídit finance a navíc přebírá odpovědnost za řízení správy klientských a fondových portfolií.

Jan Barta (43 let) působí ve skupině ČSOB již od roku 1992, a to v různých odborných a manažerských pozicích. Seznámil se s nejrůznějšími aspekty bankovní a investiční praxe a stal se jedním z předních odborníků pro oblast investičního bankovnictví. Je rovněž aktivní v oblasti finanční publicistiky a je autorem četných odborných článků. Přednáší problematiku investičního bankovnictví na globálních setkáních investičních expertů (např. Amsterdam, Londýn, Hong Kong atd.).

V roce 2006 byla Janu Bartovi nabídnuta pozice generálního ředitele společnosti ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB. Na začátku roku 2012 byl jmenován členem představenstva ČSOB AM. Současné jmenování do pozice člena představenstva a generálního ředitele tak představuje přirozené vyústění jeho dosavadního odborného růstu. Jan Barta absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Graduate School of Banking v Dallasu (Texas, USA). Je ženatý a k jeho četným koníčkům patří cyklistika a zájem o historii a současnost železnic včetně dopravní logistiky.

Nicole Krajčovičová (41 let) působila před nástupem do ČSOB v různých ekonomických pozicích např. v Pragoexportu a Technik-Trade Soeckneck. Do ČSOB nastoupila v roce 1996 a působila zpočátku v odboru Obchodování s cennými papíry, pak přešla do útvaru Zpracování transakcí finančních a kapitálových trhů, kde působila v různých manažerských pozicích. V červenci 2010 přijala nabídku společnosti ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, a stala se manažerkou útvaru Zpracování operací. V této funkci odpovídala za chod dvou klíčových útvarů společnosti. V lednu 2012 byla zvolena členkou dozorčí rady ČSOB AM. Nicole Krajčovičová patří k předním specialistům společnosti v oblasti exekutivy, procesního projektového řízení a peněžních toků. Je členem týmu, který stanovuje investiční strategie ČSOB AM a členem Cenového výboru ČSOB AM. Nicole Krajčovičová absolvovala fakultu Mezinárodních vztahů na VŠE v Praze a program MBA organizovaný ČVUT Praha ve spolupráci se Sheffield Hallam University. Program zakončila disertační prací. Je vdaná, má dvě děti a ve volném čase se věnuje turistice a četbě. Jejím oblíbeným autorem je Karel Čapek.

Alež Zíb (38 let) pracuje ve skupině ČSOB od roku 2000 a v ČSOB AM působí od roku 2005, kde měl po první 4 roky na starost oblast financí (účetnictví společnosti, účetnictví OPF, reporting, plánování, controlling a daně). Po sloučení společností ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB a ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, přijal nabídku nástupnické společnosti a stal se jejím finančním ředitelem. Patří k předním specialistům společnosti, podílí se na tvorbě projektových strategií a mnohé z nich řídí. Absolvoval prestižní Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze a po doktorandském studiu tamtéž získal titul PhD. Druhé absolutorium získal na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. V roce 2005 mu byl udělen certifikát ACCA (Chartered Certified Accountant). Je ženatý, oblíbil si medievalistiku a horskou turistiku.

Personální změny v ČSOB AM završily restrukturalizaci vztahů na rozhraní ČSOB a ČSOB AM. Byla vytvořena kooperační struktura s pozicí country manažera, kterou v ČSOB zastává Jaroslav Mužík. Toto uspořádání zajišťuje flexibilitu a koordinovanost umožňující další expanzivní rozvoj obou celků.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3