INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Magdaléna Wavle se stala ombudsmankou pro klienty GE Money Bank a GE Money Auto. Hlavní zodpovědností ombudsmanky je vyřizování podnětů od klientů, kteří nejsou spokojeni se standardním vyřešením jejich stížnosti či reklamace. Magdaléna stála u zrodu Centra zákaznických služeb GE Money v Ostravě a působila i v roli jeho ředitelky. Zahraniční zkušenost získala v USA a německém Hannoveru. Pro banku pracuje již 12 let, poslední rok řídí tým pro zlepšení zákaznické zkušenosti.

„Jsme velká instituce, ve které denně probíhá přes sto tisíc interakcí se zákazníky. Vytvoření role ombudsmana dává našim zákazníkům možnost odvolat se, pokud nejsou spokojeni s předchozím řešením jejich podnětu či stížnosti. Vážíme si našich klientů a tímto krokem jim poskytujeme nový prostředek komunikace s bankou," uvedla Magdaléna Wavle.

„Ombudsman pro klienty a jeho tým se zabývají řešením komplikovaných případů, které vyžadují spolupráci více oddělení, popřípadě spolupráci s institucemi, jako je Finanční arbitr ČR," řekl Pavel Zúbek, tiskový mluvčí GE Money Bank. „Dlouholeté zkušenosti Magdalény Wavle jí k této náročné funkci dávají nejlepší předpoklady. Věříme, že její citlivý a zodpovědný přístup naši klienti ocení," dodal Pavel Zúbek.

Role ombudsmana klientů v GE Money Bank

Tým ombudsmana pro klienty řeší výhradně podněty, které již prošly standardním procesem vyřízení reklamace či stížnosti. Ombudsman spolupracuje na řešení případů se všemi relevantními odděleními banky, rozhoduje však zcela nezávisle po komplexním posouzení všech potřebných informací. Kromě samotného řešení jednotlivých odvolání vyhledává také příčiny vzniku problematických situací a navrhuje mechanismy k jejich odstranění. O výsledku šetření informuje klienty nejpozději do 30 dnů.

Magdaléna Wavle (38 let) zahájila svou kariéru v GE Money Bank krátce po dokončení VŠE v Praze v roce 1999. Zpočátku působila v oddělení HR, dále pak působila na různých vedoucích pozicích, ve kterých přicházela do přímého kontaktu se zákazníky. V německém Hannoveru, kde získala zahraniční zkušenosti, se nejprve věnovala vedení projektů a poté se stala lídrem zákaznického servisu. Po návratu do České republiky stála u zrodu Centra zákaznických služeb GE Money v Ostravě a působila i jako jeho ředitelka. Během mateřské dovolené v bance vedla projekt na podporu diverzity. Od listopadu 2011 stojí v čele týmu pro zlepšení zákaznické zkušenosti. Ve svém volném čase se věnuje především rodině, sportu, a pokud zbyde čas, tak i fotografování.

Ombudsmanku pro klienty je možné kontaktovat prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.gemoney.cz/ge/cz/1/zakaznicky-servis/ombudsman-pro-klienty nebo písemně na adrese: GE Money Bank a. s. (resp. GE Money Auto s. r. o.), Ombudsman pro klienty, Vyskočilova 1422/1a,140 28 Praha 4 – Michle.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE