INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

IMG 2743Po čtyřech letech fungování yourchance o.p.s. proběhly koncem června změny v managementu společnosti. Ředitelkou se k 23. 6. 2014 stala Jana Merunková, která ve funkci střídá Ing. Gabrielu Křivánkovou. Ta ke stejnému datu převzala roli předsedkyně správní rady. Obě spoluzakladatelky se tak i nadále podílejí na činnosti organizace.

Aktuální změna je důsledkem růstu obou klíčových projektů – Začni správně a Finanční gramotnost do škol.

Vstupem hlavních donorů do obou aktivit vzrostla potřeba aktivního přístupu obou zakladatelek k řízení společnosti. Janě Merunkové kromě role statutárního orgánu nadále zůstává v gesci zejména finanční zajištění činnosti organizace, finanční řízení a mediální komunikace. Gabriela Křivánková má kromě své role ve správní radě ve svém ranku zejména people management a řízení projektu Začni správně.

Jana Merunková je v oblasti neziskového sektoru zkušeným matadorem. Na poli managementu NGO a fundraisingu má čtrnáct let zkušeností. Navíc má za sebou téměř dvacet let vlastní podnikatelské činnosti, dlouholetou praxi kouče vrcholového managementu a mimo jiné vystudovanou publicistiku. Pod jejím vedením bude yourchance následovat svou vizi vytvoření funkčního modelu integrační politiky pro lidi opouštějící dětské domovy a nadále bude prosazovat potřebné změny ve výuce finanční gramotnosti a podnikavosti na základních a středních školách.

Ing. Gabriela Křivánková ve své původní roli ředitelky prokázala, že její nejsilnější stránkou jsou manažerské dovednosti a schopnost dlouhodobé koncepční práce. Pod jejím vedením vyrostla yourchance ze dvou lidí na stávajících čtyřicet spolupracovníků. Je proto pro oba projekty výhodou, že se nová předsedkyně správní rady bude i nadále angažovat v jejich řízení.

yourchance o.p.s.

Společnost yourchance je nevládní neziskovou organizací, která realizuje projekty Začni správně a Finanční gramotnost do škol. V srpnu 2014 uplynuly čtyři roky od jejího založení. Původní aktivitou, ze které se oba zmiňované projekty vyvinuly, byla výuka finanční gramotnosti v dětských domovech.

Začni správně

Projekt Začni správně se věnuje systémovým změnám v integrační politice mladých dospělých opouštějících dětské domovy a přímé pomoci těmto osobám. Yourchance byla také iniciátorem vzniku knížky Hejno bílých vran aneb Když opustíte děcák, jež je jediným knižním titulem na českém trhu, který se věnuje problematice odchodu lidí z dětského domova v takto ucelené podobě. Její autoři, novináři Josef Hympl a Pavel Cechl získali za svou práci na této knížce Výroční cenu Nadace T-Soft Eternity 2013.

Finanční gramotnost do škol

Portál Finanční gramotnost do škol je na jedné straně informačním rozcestníkem pro učitele, kteří hledají zdroje pro výuku finanční gramotnosti. Na druhé straně jsou členové expertní týmu portálu také autory řady vzdělávacích materiálů pro interaktivní výuku témat souvisejících se zdravým finančním rozhodováním a podnikavostí. Yourchance také získala řadu akreditací MŠMT pro kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i pro realizaci rekvalifikačních kurzů. Ve spolupráci se svým generálním partnerem, ING Pojišťovnou, yourchance vyvinula novou deskovou hru s multimediálními prvky jako je např. rozšířená realita. Dále také pracuje na vzdělávacím dokumentu pro středoškoláky kombinující vzdělávací prvky, komix a film noir, který bude mít premiéru na podzim 2014.

Více informací o činnosti organizace a jednotlivých projektech najdete na stránkách www.yourchance.cz, http://www.zacnispravne.cz a www.financnigramotnostdoskol.cz

  

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE