INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

2020 07 03 09 08 30 WindowPřesně 16. června 2020 odstartovalo hlasování o vítězích 12. kola ekologické soutěže E.ON ENERGY GLOBE. Bylo slavnostně představeno deset finálových projektů v pěti kategoriích a o tom, kdo vyhraje, rozhodne veřejnost formou online hlasování. Do soutěže bylo přihlášeno více než 300 ekoprojektů a za dvanáct let fungování soutěže už Češi nominovali téměř 3000 projektů.

 

Na snímku jsou finalisté soutěže

V letošním roce se soutěží v pěti hlavních kategoriích, Firma, Produkt, Obec, Stavba, Vzdělání, a navíc také Čistý vzduch. Z nich vzejde celkový vítěz soutěže, který se pak bude moci zúčastnit světového finále. Odborná porota vybrala dva nejlepší počiny zaměřené na úsporu energií a ochranu přírody v každé z hlavních kategorií. Jednomu ze dvou nominovaných projektů mohou nyní lidé poslat svůj hlas. Celkového vítěze soutěže letos vybere stejně jako v loňském roce široká veřejnost. Hlasování potrvá až do konce září.

Představujeme vám dvojice nominovaných projektů v každé z kategorií i jejich reprezentanty.

  • Kategorie Firma

Unikátní výroba biometanu v Rapotíně

Předkladatelem je skupina Energy financial group a.s., která se dlouhodobě věnuje investicím do energeticky šetrných a ekologických projektů využívajících obnovitelné zdroje energie a druhotné suroviny. Společnost EFG vyrábí v obci Rapotín biometan čili zemní plyn z biologicky rozložitelných odpadů. Jde o první projekt tohoto druhu v Česku, při němž je biometan dodáván přímo do plynové distribuční sítě. Zařízení proměňuje biologický odpad na energie a palivo, které může využít každá domácnost. Bioplynová stanice v Rapotíně je v provozu pět let a ročně může zpracovat 30 000 tun biologického odpadu.

Ekologická výroba bylinných čajů a směsí

Předkladatelem projektuje společnost Sonnentor s.r.o., která patří k průkopníkům nejen ve výrobě koření a bylinných čajů, ale také v oblasti trvale udržitelného podnikání. Společnost Sonnentor z moravských Čejkovic lze označit za ekologickou firmu. Odebírá zelenou energii, provozuje solární elektrárnu a používá firemní flotilu elektromobilů a vozů na CNG. Ve svém provozu firma zavedla bezodpadové zpracování bylin, kdy veškerý nevyužitelný bylinný prach lisuje do pelet, kterými je pak výrobní areál vytápěn. Na střeše výrobní haly je instalována solární elektrárna, která poskytuje 7 % elektrické spotřeby firmy.
n Kategorie Obec

Trvale udržitelný rozvoj
malé obce Hostětín

Předkladatelem projektu je obec Hostětín, která aktivně využívá místních zdrojů a obnovitelných energetických surovin. Fungují zde tři fotovoltaické elektrárny, přičemž většina solárních panelů je umístěna na stávajících budovách – hlavně na střeše moštárny a několika rodinných domech. Součástí obce je i výtopna na dřevní štěpku. O čistění odpadních vod se stará kořenová čistička. Obec disponuje moderním veřejným osvětlením, které zamezuje produkci škodlivého světelného smogu.

Progresivní sběr odpadů
v hlavním městě Praha

Předkladatelem je hlavní město Praha, které klade v posledních letech stále větší důraz na sběr a třídění odpadů. V rámci systému nakládání s komunálním odpadem zkouší v pilotních projektech nové typy třídění odpadu – tzv. vícekomoditní sběr kovů, plastů a tetrapakových obalů, které jsou dále tříděny. V dalším pilotním projektu systém rozšiřuje o další tříděnou složku – gastroodpad. Inovativním řešením sběru obtížných typů odpadů se Praha stává vzorem pro další města.

  • Kategorie Produkt

Přírodní opalovací kosmetika

Předkladatelem je společnost AMAZINC! s.r.o. Za vznikem projektu Amazinc! stála myšlenka vytvořit moderní opalovací kosmetiku, která respektuje životní prostředí a zároveň účinně chrání před vlivy počasí. Všechny produkty této značky se skládají pouze z přírodních látek bez použití ropných a jiných syntetických složek, které běžně užívaná kosmetika obsahuje. Ekologický je navíc nejen obsah všech produktů, ale i jejich plně recyklovatelný obal.

Celorepubliková síť opravářů a servisů

Předkladatelem je společnost Opravárna s.r.o. Její projekt Opravárna je momentálně největší opravárenskou sítí v České republice. Aktuálně sdružuje 1630 opravářů a servisů. Ti dokážou zákazníkovi pomoci třeba s prasklým displejem na mobilu, rozbitým vysavačem, ale také s renovací nábytku či opravami hraček nebo oblečení. Opravárna funguje prostřednictvím přehledného webu na adrese www.opravarna.cz. 

  • Kategorie Stavba

Veřejná kulturní polyfunkční budova

Předkladatelem je město Chlumec nad Cidlinou a jde o stavbu na Klicperově náměstí v Chlumci nad Cidlinou, která je příkladem komunitního projektu využívajícího moderní technologie ve prospěch místních obyvatel. Budova je bezbariérová, nízkoenergetická a veřejně prospěšná nejen pro obyvatele města, ale pro celý region Chlumecko. V jejích prostorách se nacházejí učebny a sál místní základní umělecké školy, studovna, turistické informační centrum i regionální knihovna.

Moderní klinika budoucnosti

Předkladatelem je Fakultní nemocnice Olomouc a jde o novostavbu II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc, která je první nemocniční stavbou v České republice, která splňuje standardy pasivní budovy. V budově s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím našla sídlo špičková zdravotnická pracoviště. V objektu jsou i speciálně upravené pokoje pro hendikepované pacienty. Díky jejímu konstrukčnímu řešení lze měnit vnitřní uspořádání podle aktuální potřeby a vývoje ve zdravotnictví.

  • Kategorie Vzdělávání

Online kurz Klimatická změna

Předkladatelem je nadace Člověk v tísni – Vzdělávací program Varianty. Jde o první online kurz o klimatické změně z dílny Člověka v tísni, jenž je určen jak pro pedagogy, tak pro každého zájemce s přístupem k internetu. Kurz Klimatická změna je primárně cílen na učitele 2. stupně základních škol a středních škol. Součástí kurzu jsou rovněž interaktivní a testové části, díky nimž je možné složité téma klimatické změny předat žákům srozumitelnou a atraktivní formou.

Edukační projekt Voda na 100 způsobů

Předkladatelem je Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace. Projekt Voda na 100 způsobů, který doslova vytvořily děti pro děti, se zabývá osvětou a hospodárným využitím vody. Nezaměřuje se přitom pouze na tuzemsko, ale již dnes má významný mezinárodní přesah. Díky tomu se jeho účastníci učí šetřit vodou v celé Evropě. Program Voda na 100 způsobů v sobě skrývá řadu aktivit, včetně kampaně, jak šetřit vodou, s cílem pomoci hospodárně a šetrně využívat vodní zdroje.

  • Projekt Čistý vzduch

Podpora zelených střech v Brně

Předkladatelem je Statutární město Brno. Zelené střechy mají pozitivní vliv na lokální klima ve městech, pomáhají zadržovat vodu a také přispívají k čistšímu ovzduší. V Brně se proto snaží majitele domů motivovat k jejich stavbě. Město v roce 2019 spustilo dotační program, na který vyčlenilo v posledních dvou letech vždy 19 miliónů korun. Loni tak na území města vzniklo 22 nových zelených střech. Letos se již podařilo dokončit 26 projektů. Zelené střechy ovlivňují snižování emisí CO2 a snižování dopadů klimatických změn.

Ekologický zdroj energie
v Plané nad Lužnicí

Předkladatelem je společnost C-Energy Planá s.r.o. Moderní energetický zdroj nahradil ve městě Planá nad Lužnicí původní teplárnu. Na tuzemské poměry unikátní technologie umožňuje s vysokou účinností vyrábět elektřinu a teplo, navíc je doplněna o solární elektrárnu a baterii o výkonu 4 MW. Technologie obsahuje celkem šest kogeneračních jednotek, které doplňuje bateriové úložiště elektřiny a fotovoltaická elektrárna.

připravil Jiří Novotný
www.energyglobe.cz 

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE