INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

1 1Danuše FišerováEFQM je nezisková organizace, která vznikla za účelem zvýšení konkurenceschopnosti evropských organizací a dosahování jejich „trvale udržitelné excelence“. Bylo to v roce 1988, kdy 14 čelních představitelů tehdy nejvýznamnějších evropských organizací poprvé spojilo své odborné zkušenosti, aby vytvořili model manažerské úspěšnosti. Za dobu své existence si díky své praktičnosti získal desítky tisíc uživatelů z řad organizací nejen v Evropě a stal se základní metodikou pro mnoho ocenění, včetně Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací. Česká společnost pro jakost, partnerská organizace EFQM pro Českou republiku, přináší myšlenky i praktické nástroje EFQM do českého prostředí a umožňuje organizacím sdílet zkušenosti, rozvíjet své systémy řízení i získat externí zpětnou vazbu spojenou s oceněním EFQM. Pro tyto účely založila již před lety Centrum excelence, jehož patronka, Mgr. Danuše Fišerová, Model EFQM představila dalším zájemcům:

Můžete Model EFQM přiblížit těm, kteří o něm zatím moc nevědí?

Jde především o nástroj umožňující systematické hodnocení všech činností a dosahovaných výsledků organizace formou sebehodnocení. Díky logice RADAR je možno kvantifikovat výkonnost v kvalitativních oblastech, a při pravidelném provádění sebehodnocení tak sledovat pokrok a trend nejen u výsledků, ale i procesů a postupů, které k jejich dosažení vedou. Nejdůležitějším výstupem z hodnocení jsou však identifikované silné stránky organizace a správné praxe, které mohou sloužit i jak inspirace pro ostatní, a na druhou stranu oblasti, ve kterých má organizace prostor pro další zlepšování.
Kromě toho, že Model lze používat jako analytický nástroj, organizace, a zejména jejich lídři ho mohou přijmout jako manažerskou filozofii, podle které budou rozvíjet celou kulturu organizace. V takovém případě je třeba, aby se plně ztotožnili s myšlenkami, na kterých je vystavěna např. kruhová ekonomika a trvalá udržitelnost, a tyto doslova zakořenili do organizační DNA. Význam, jaký Model EFQM přikládá těmto hodnotám, dokládá i fakt, že jeho integrovanou součástí se stalo i 17 cílů udržitelného rozvoje OSN.

Jak by mohl Model EFQM pomoci organizacím právě v současné nejednoduché době?

Poslední verze Modelu EFQM představená na podzim 2019 jako by předvídala zkoušku ohněm, kterou teď organizace všech typů procházejí. Vyzdvihuje nadčasově témata, jako je digitalizace a transformace, avšak při udržení stávajícího provozu a dodávání stávající hodnoty pro své zákazníky; dále je to kreativita a inovace, které pomáhají hledat nové způsoby práce stejně tak jako novou hodnotu pro zákazníka. Staví na řízení rizik, které se teď stalo každodenním chlebem všech manažerů. Nejen Model, ale stávající situace nyní prověřuje sílu organizačních kultur a schopnosti managementu být skutečnými lídry, kteří své organizace a jejich zaměstnance z této bezprecedentní situace úspěšně vyvedou. Kdy jindy než teď je třeba se ujistit, a Model se na to ptá, že víte, jaký je vlastně účel existence vaší organizace, jaká je skutečná hodnota, kterou vytváří, a jaký přínos přináší nejen svým zákazníkům, ale všem zainteresovaným stranám a celému ekosystému, jehož je součástí.

Čím se Model EFQM liší kupříkladu od norem, jako je ISO 9001, 14001, 18001?

ISO i Model jsou nástroje, které organizacím pomáhají zvyšovat kvalitu produktů i jich samotných. Rozdíl spočívá zejména v tom, že Model EFQM není preskriptivní, není to norma, u které se hledá shoda s požadavky. Filozofie Modelu je odlišná – je to manažerský rámec pro řízení, který umožňuje strukturovat vše, co organizace dělá, a současně umožňuje synergicky realizovat všechny iniciativy, jakými je třeba aplikace systémů managementu kvality (např. ISO 9001) a manažerských nástrojů a metod (např. Balanced Scorecard, Benchmarking, Six Sigma, Lean) pod jednou střechou, díky níž je možno vidět tyto činnosti komplexně ve vzájemných vazbách, což následně umožňuje organizaci se rozvíjet. Model je soubor nejlepších praxí, které jsou inspirací pro rozvoj organizace, nikoliv požadavků, které je třeba bez výjimky naplnit. Model nepožaduje písemné důkazy a záznamy, ale chce, aby si organizace uvědomovala a uměla demonstrovat, že to, co dělá, přináší výsledky. Zkrátka a jednoduše, nejde jen o to, aby se věci dělaly správně, ale především, aby se dělaly správné věci.

Součástí Modelu EFQM je nově i technologická platforma, která organizacím umožňuje provádět hodnocení výkonnosti v elektronické podobě. Oč jde?

AssessBase (assessbase.digitalefqm.com) je zbrusu nová platforma, která hodnocení převádí do digitálního světa. Kromě nástrojů umožňujících detailní analýzu výkonnosti obsahuje i jednodušší nástroje a dotazníky, jejichž použití nevyžaduje žádnou předchozí zkušenost, a práci s nimi si tedy může vyzkoušet každý. Jednorázové použití dotazníků navíc není nijak zpoplatněno, takže první krok na cestě k udržitelnosti můžete učinit ještě dnes.

V případě, že by se někdo chtěl dozvědět více o Modelu EFQM nebo moderních nástrojích řízení, jaké má možnosti?

Všem, kteří mají zájem o Model EFQM, bych doporučila obrátit se na Českou společnost pro jakost (www.csq.cz), která nabízí licenční produkty EFQM v českém jazyce. Nabízíme kurzy, publikace, brzy budeme moci nabídnout i českou verzi AssessBase. Pro ty, kteří se navíc nebojí sdílet své zkušenosti a jsou zvědaví „jak se to dělá jinde“, je tu navíc Centrum excelence (www.centrumexcelence.cz), jehož hlavním posláním je právě sdílení správné praxe a vzájemné učení.

za odpovědi poděkoval David Kubla

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3