INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

1 1Danuše FišerováEFQM je nezisková organizace, která vznikla za účelem zvýšení konkurenceschopnosti evropských organizací a dosahování jejich „trvale udržitelné excelence“. Bylo to v roce 1988, kdy 14 čelních představitelů tehdy nejvýznamnějších evropských organizací poprvé spojilo své odborné zkušenosti, aby vytvořili model manažerské úspěšnosti. Za dobu své existence si díky své praktičnosti získal desítky tisíc uživatelů z řad organizací nejen v Evropě a stal se základní metodikou pro mnoho ocenění, včetně Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací. Česká společnost pro jakost, partnerská organizace EFQM pro Českou republiku, přináší myšlenky i praktické nástroje EFQM do českého prostředí a umožňuje organizacím sdílet zkušenosti, rozvíjet své systémy řízení i získat externí zpětnou vazbu spojenou s oceněním EFQM. Pro tyto účely založila již před lety Centrum excelence, jehož patronka, Mgr. Danuše Fišerová, Model EFQM představila dalším zájemcům:

Můžete Model EFQM přiblížit těm, kteří o něm zatím moc nevědí?

Jde především o nástroj umožňující systematické hodnocení všech činností a dosahovaných výsledků organizace formou sebehodnocení. Díky logice RADAR je možno kvantifikovat výkonnost v kvalitativních oblastech, a při pravidelném provádění sebehodnocení tak sledovat pokrok a trend nejen u výsledků, ale i procesů a postupů, které k jejich dosažení vedou. Nejdůležitějším výstupem z hodnocení jsou však identifikované silné stránky organizace a správné praxe, které mohou sloužit i jak inspirace pro ostatní, a na druhou stranu oblasti, ve kterých má organizace prostor pro další zlepšování.
Kromě toho, že Model lze používat jako analytický nástroj, organizace, a zejména jejich lídři ho mohou přijmout jako manažerskou filozofii, podle které budou rozvíjet celou kulturu organizace. V takovém případě je třeba, aby se plně ztotožnili s myšlenkami, na kterých je vystavěna např. kruhová ekonomika a trvalá udržitelnost, a tyto doslova zakořenili do organizační DNA. Význam, jaký Model EFQM přikládá těmto hodnotám, dokládá i fakt, že jeho integrovanou součástí se stalo i 17 cílů udržitelného rozvoje OSN.

Jak by mohl Model EFQM pomoci organizacím právě v současné nejednoduché době?

Poslední verze Modelu EFQM představená na podzim 2019 jako by předvídala zkoušku ohněm, kterou teď organizace všech typů procházejí. Vyzdvihuje nadčasově témata, jako je digitalizace a transformace, avšak při udržení stávajícího provozu a dodávání stávající hodnoty pro své zákazníky; dále je to kreativita a inovace, které pomáhají hledat nové způsoby práce stejně tak jako novou hodnotu pro zákazníka. Staví na řízení rizik, které se teď stalo každodenním chlebem všech manažerů. Nejen Model, ale stávající situace nyní prověřuje sílu organizačních kultur a schopnosti managementu být skutečnými lídry, kteří své organizace a jejich zaměstnance z této bezprecedentní situace úspěšně vyvedou. Kdy jindy než teď je třeba se ujistit, a Model se na to ptá, že víte, jaký je vlastně účel existence vaší organizace, jaká je skutečná hodnota, kterou vytváří, a jaký přínos přináší nejen svým zákazníkům, ale všem zainteresovaným stranám a celému ekosystému, jehož je součástí.

Čím se Model EFQM liší kupříkladu od norem, jako je ISO 9001, 14001, 18001?

ISO i Model jsou nástroje, které organizacím pomáhají zvyšovat kvalitu produktů i jich samotných. Rozdíl spočívá zejména v tom, že Model EFQM není preskriptivní, není to norma, u které se hledá shoda s požadavky. Filozofie Modelu je odlišná – je to manažerský rámec pro řízení, který umožňuje strukturovat vše, co organizace dělá, a současně umožňuje synergicky realizovat všechny iniciativy, jakými je třeba aplikace systémů managementu kvality (např. ISO 9001) a manažerských nástrojů a metod (např. Balanced Scorecard, Benchmarking, Six Sigma, Lean) pod jednou střechou, díky níž je možno vidět tyto činnosti komplexně ve vzájemných vazbách, což následně umožňuje organizaci se rozvíjet. Model je soubor nejlepších praxí, které jsou inspirací pro rozvoj organizace, nikoliv požadavků, které je třeba bez výjimky naplnit. Model nepožaduje písemné důkazy a záznamy, ale chce, aby si organizace uvědomovala a uměla demonstrovat, že to, co dělá, přináší výsledky. Zkrátka a jednoduše, nejde jen o to, aby se věci dělaly správně, ale především, aby se dělaly správné věci.

Součástí Modelu EFQM je nově i technologická platforma, která organizacím umožňuje provádět hodnocení výkonnosti v elektronické podobě. Oč jde?

AssessBase (assessbase.digitalefqm.com) je zbrusu nová platforma, která hodnocení převádí do digitálního světa. Kromě nástrojů umožňujících detailní analýzu výkonnosti obsahuje i jednodušší nástroje a dotazníky, jejichž použití nevyžaduje žádnou předchozí zkušenost, a práci s nimi si tedy může vyzkoušet každý. Jednorázové použití dotazníků navíc není nijak zpoplatněno, takže první krok na cestě k udržitelnosti můžete učinit ještě dnes.

V případě, že by se někdo chtěl dozvědět více o Modelu EFQM nebo moderních nástrojích řízení, jaké má možnosti?

Všem, kteří mají zájem o Model EFQM, bych doporučila obrátit se na Českou společnost pro jakost (www.csq.cz), která nabízí licenční produkty EFQM v českém jazyce. Nabízíme kurzy, publikace, brzy budeme moci nabídnout i českou verzi AssessBase. Pro ty, kteří se navíc nebojí sdílet své zkušenosti a jsou zvědaví „jak se to dělá jinde“, je tu navíc Centrum excelence (www.centrumexcelence.cz), jehož hlavním posláním je právě sdílení správné praxe a vzájemné učení.

za odpovědi poděkoval David Kubla

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3