INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

David Šafář vlevo předStejně jako energetika i medicína postupuje rychlými kroky kupředu. Aby pracovníci ve zdravotnictví mohli využívat moderními trendy, dlouhodobě je podporuje i společnost E.ON. Nemocnicím, záchranářům a Nadačnímu fondu Energetika – pomoc v nouzi poskytla letos v Jihomoravském a Jihočeském kraji finanční podporu ve výši třech milionů korun.

E.ON navíc motivuje i své zaměstnance k podpoře zdravotnictví - například benefity při darování krve.

„Je pro nás velice důležité pomáhat tam, kde je potřeba. Stejně jako energetika patří zdravotnictví do kritické infrastruktury. Sociální odpovědnost je součástí našeho firemního DNA. Proto zdravotníky dlouhodobě podporujeme finančně, nebo jak ukázala pandemie covid-19, tak i spontánně a materiálně. Letos skupina E.ON darovala tři miliony korun sedmi subjektům z Jihomoravského a Jihočeského kraje a Nadačnímu fondu Energetika – pomoc v nouzi, který prostředky využívá k sociální pomoci k překonání tíživých životních situací,“ přibližuje David Šafář, člen představenstva distribuční společnosti EG.D, člena skupiny E.ON.

Na jižní Moravě podpořil E.ON celkovou částkou 1,2 milionu korun Kliniku popálenin a plastické chirurgie a Gynekologicko-porodnickou kliniku na Obilním trhu spadající pod Fakultní nemocnici Brno, Masarykův onkologický ústav, lékařku Věru Přibylovou a naposledy v srpnu I. chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně pomohou darované prostředky získat moderní videorektoskop.

„Tento přístroj přenáší signál na monitor a zvětšuje tím snímaný obraz. Je přehlednější nejen pro vyšetřujícího, ale může obraz i natáčet, což lze následně využít pro výuku studentů medicíny. Použití videorektoskopu znamená velký pokrok v diagnostice onemocnění zažívacího traktu,“ vysvětlil přínos přístroje profesor Ivan Čapov, emeritní přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Do jižních Čech směřovala podpora především do Nemocnice České Budějovice. Osm jejích oddělení obdržela dohromady 1,15 milionu korun. Největší částky směřovaly do kardiologického, ortopedického a traumatologického oddělení. Dalších 100 tisíc korun získala Jihočeská záchranná služba.

„Finanční prostředky využijeme pro potřeby zajištění vzdělávání lékařů, nákup odborné literatury, zdravotnických potřeb, přístrojů či vybavení na jednotlivá oddělení. Společnost E.ON je již naším dlouholetým partnerem a my si této spolupráce velice vážíme,“ uvedl Michal Šnorek, generální ředitel Nemocnice České Budějovice.

Společnost E.ON mimo cílené finanční podpory motivuje i své zaměstnance. Pracovníci E.ONu získají například zajímavý benefit, pokud chodí darovat krev či plazmu. „Ke standardnímu dni volna, na který má nárok každý dárce ze zákona, poskytujeme našim zaměstnancům ještě druhý den placeného volna navíc,“ uzavírá David Šafář.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3