INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

 STE9129Už od roku 1991 si každý rok připomínáme 1. října jako Mezinárodní den seniorů. V České republice žije pětina obyvatel starších 65 let a PENNY dlouhodobě podporuje veškeré aktivity, které pomáhají starším lidem žít důstojný život. Za posledních 5 let kromě dalších aktivit věnovalo na péči o seniory téměř 5,7 miliónu korun.

Počet seniorů u nás v posledních 10 letech vzrostl o více než půl miliónu a v současné době jich žije v České republice více než 2 milióny. Jedná se tak o nejpočetnější skupinu obyvatel. „Uvědomujeme si, jak naše populace stárne. Současně se prodlužuje doba aktivního života. Senior před 20 lety a senior dnes tráví čas zcela jinak. Na druhou stranu, v dnešní době zůstává stále více seniorů, zvláště v pokročilém věku, zcela osamoceno a opuštěno. I proto jsme už před lety začali spolupráci s Nadací Krása pomoci, která má za cíl usnadnit život starším lidem v domácím prostředí,“ říká Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY.
Od roku 2018 PENNY pravidelně finančně podporuje Nadaci Krása pomoci z prodeje časopisu S PENNY U STOLU. V letošním roce tak přispěje na pomoc seniorům částkou 1 165 000 koruny, přičemž od roku 2018 je celková částka téměř 5,7 milionu korun.
„Naší snahou je nejen podpořit seniory finančně, ale pomáhat i dalšími způsoby, a v neposlední řadě informovat o problematice seniorů, protože jednou budeme seniory i my. Měli bychom se tedy už dnes chovat tak, jak chceme, aby se jednou chovalo naše okolí k nám,“ dodává Vít Vojtěch. I proto se PENNY letos stalo partnerem charitativního Běhu pro babi a dědu, jehož výtěžek putuje na program Doma bez obav, (Ne)tančírnu pro všechny generace u příležitosti Mezinárodního dne seniorů nebo se věnuje problematice výživy seniorů s Hanou Stříteckou. „Pro nás je podpora takového partnera, jakým je PENNY, velmi důležitá a jsme za ni neskutečně vděční. V takovém partnerovi máme dlouhodobě oporu, a nejde jen o finanční příspěvek, který je za ta léta jedním z nejvyšších, ale také o to, že spolupracujeme na dalších projektech, které zlepšují a obohacují život často zcela osamělých seniorů, a že společně pomáháme řadě lidí dělat život ve stáří veselejší a příjemnější,“ říká Taťána Kuchařová, zakladatelka Nadace Krása pomoci.
Podle údajů České statistického úřadu za posledních deset let, od počátku roku 2011 do konce roku 2020, vzrostl počet seniorů ve věku 65 a více let celkem o více než půl milionu z 1,64 na 2,16 milionu a podle posledních dostupných údajů (k 31. prosinci 2020) tvořili senioři již (poprvé) více než jednu pětinu obyvatelstva ČR (20,2 %).

Zásady OSN pro seniory
Zásady OSN pro seniory byly přijaty Valným shromážděním OSN (rezoluce 46/91) dne 16. prosince 1991. Vlády jsou vyzývány k tomu, aby tyto zásady včlenily do svých národních programů, kdykoli je to možné. Některé hlavní myšlenky zásad jsou následující:

NEZÁVISLOST
Senioři by měli:
• mít přístup k odpovídající stravě, vodě, obydlí, oděvu a zdravotní péči na základě zajištění příjmu, podpory rodiny a společnosti a svépomoci;
• mít příležitost pracovat nebo mít přístup k jiným příležitostem zajišťujícím příjem;
• mít možnost účastnit se rozhodování, kdy a jak rychle bude probíhat jejich odchod z pracovního života;
• mít přístup k odpovídajícím vzdělávacím a výcvikovým programům;
• žít v prostředí, které je bezpečné a přizpůsobitelné osobním preferencím a měnícím se schopnostem;
• žít ve svém domově, jak nejdéle je to možné.

ZAŘAZENÍ DO SPOLEČNOSTI
Senioři by měli:
• zůstat zařazeni do společnosti, zúčastňovat se aktivně formulování a realizace politik, které přímo ovlivňují jejich blaho, a podílet se o své znalosti a schopnosti s mladšími generacemi;
• mít možnost hledat a rozvíjet příležitosti pro služby občanské společnosti a pracovat jako dobrovolníci na místech odpovídajících jejich zájmům a schopnostem;
• mít možnost vytvářet hnutí nebo asociace starých lidí.

PÉČE
Senioři by měli:
• mít užitek z rodinné péče a péče a ochrany společnosti v souladu se systémem kulturních hodnot každé společnosti;
• mít přístup ke zdravotní péči, která by jim pomohla udržet nebo nabýt optimální úroveň tělesného, duševního a emočního zdraví a zabránit nebo zpozdit propuknutí nemoci;
• měli mít přístup k sociálním a právnickým službám, které by rozšířily jejich autonomii, ochranu a péči o ně;
• mít možnost využívat odpovídající úroveň institucionální péče zajišťující ochranu, rehabilitaci, sociální a duševní stimulaci v humánním a bezpečném prostředí;
• požívat lidských práv a základních svobod, až žijí v jakémkoli obydlí, zařízení sociální péče nebo léčebném zařízení, což zahrnuje i respektování jejich důstojnosti, víry, potřeb a soukromí a práv činit rozhodnutí o péči o ně a o kvalitě jejich života.

(tz)

Slovo ke dni

  • Velký úklid v e-shopech

    Už dávno jsme si zvykli nakupovat nejen v kamenných obchodech, ale také na internetu. Obrat e-shopů neustále roste a v kritických obdobích, například během pandemie, překonával všechny rekordy. Kdo by ostatně neocenil téměř nekonečný výběr zboží, které vlastně ani nezná státní hranice ani prodejní dobu? Samozřejmě že e-commerce s sebou přináší i rizika pro obě strany, pro prodávající i zákazníky. Proto je překvapující, že teprve nyní zpřísnila naše legislativa pravidla obchodování. Už si ani v „anonymním“ cyber prostoru nebude moci každý dělat, co chce, a počítat s tím, že mu vše projde. Například používat e-shop jako bezplatnou půjčovnu nebo sám sobě psát pochvalné recenze a záměrně klamat spotřebitele. Není pochyb, že dodržování přísnějších regulí internetovému businessu jenom prospěje a podpoří jeho další růst.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3