INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

LIDL PR 002Ochrana životního prostředí a trvalá udržitelnost jsou jednou z priorit největších obchodních řetězců v České republice Kauflandu a Lidlu. Oba patří do skupiny Schwarz, která ve svých závazcích v této oblasti vychází z mezinárodní strategie REset Plastic, jejíž vizí je „Méně plastů – uzavřené cykly“.

Podle konceptu cirkulární ekonomiky cílí na snížení množství plastů používaných ve výrobě i v obchodech, kdy odpad nesmí být vnímán jako odpad, ale jako znovu využitelný materiál. Skupina přislíbila, že do roku 2025 sníží množství plastového odpadu nejméně o 20 % a všechny produkty vlastních značek bude nabízet výhradně v obalech z recyklovatelných materiálů, a pro dosažení tohoto cíle podniká celou řadu aktivit. Tou nejnovější je podpora zavedení zálohového systému pro PET lahve a plechovky v České republice.

V zemích, kde obchodní řetězce Kaufland a Lidl působí, a v nichž byl zálohový systém již zaveden, se výrazně zvýšila míra recyklace PET lahví. Ty lze následně zpracovat na recyklát a využít na výrobu nových plastových lahví. Cílem je zavést i v České republice takový systém sběru odpadu, který umožní třídit použité nápojové obaly. „Je pro nás důležité, aby byl tento systém uživatelsky komfortní a snadný. Naším cílem je, aby díky němu zákazníci zálohované obaly včetně obalů privátních značek mohli v budoucnu vracet v jakékoli prodejně,“ vysvětluje tisková mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.
Zavedení zálohového systému recyklace se dlouhodobě těší výrazné podpoře také ze strany české veřejnosti, která si je stále více vědoma své společenské odpovědnosti. Podle průzkumů by téměř 80 % tuzemských spotřebitelů uvítalo zálohy na jednorázové obaly.
Cirkulární přístup, tedy recyklace “z lahve do lahve”, je dle odborných studií momentálně nejšetrnějším způsobem nakládání s nápojovými obaly. „Dobře nastavený zálohový systém je efektivním opatřením proti odhazování odpadků v přírodě a výrazně tak snižuje znečištění životního prostředí. Zavedení systému záloh sníží dle odborných studií dopad nápojových obalů na životní prostředí téměř o 30 %. Až o 95 % méně odhozených nápojových obalů v přírodě ukazují po zavedení záloh také zkušenosti ze zahraničí,“ doplňuje tiskový mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Od ledna 2022 spustilo zálohový systém Slovensko, následovalo Lotyšsko. Funkčním zálohovým systémem na PET lahve a plechovky tak nyní disponuje již celkem dvanáct evropských zemí.

„Ministerstvo životního prostředí pracuje na návrhu zákona o zálohách, který dá státu do rukou unikátní nástroj na využití dnešního odpadu jako cenného surovinového zdroje. Debatujeme s desítkami expertů od výrobců nápojů, odpadových firem, obchodníků až po obce a do konce letošního roku bychom chtěli návrh zákona předložit vládě. Legislativně v něm podchytíme možné zálohování PETek, ale i jiných typů obalů nebo výrobků,“ říká náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Díky kontinuálním aktivitám na poli udržitelnosti se obchodním řetězcům Kaufland a Lidl podařilo jen za poslední 4 roky snížit množství plastů téměř o 6 000 tun. Skupina Schwarz trvale snižuje používání plastu ve všech divizích, zvyšuje jeho recyklovatelnost a hledá alternativní materiály a další možnosti úspory.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3