INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Hradec Králové lidl fotovoltaicka elektrarna 2023Problematika udržitelného rozvoje patří mezi priority Lidlu. V letošním roce proto pokračuje v dalších krocích, a ještě více podporuje ekologický aspekt svých budov. Po 8 elektrárnách v minulých letech tento rok instaluje fotovoltaické elektrárny na střechy více než 45 prodejen. V letos se také podařilo realizovat násobně větší elektrárnu na střeše logistického centra Buštěhrad, které se v loňském roce zařadilo mezi nejekologičtější budovy na světě a obdrželo certifikaci BREEAM In Use.

Společnost Lidl není v provozu fotovoltaických elektráren žádným nováčkem. Již v letech 2019 a 2020 Lidl instaloval na střechách 8 prodejen fotovoltaické systémy. Vyrobená elektrická energie slouží pro vlastní potřebu prodejen a pokryje zhruba 20 % jejich roční spotřeby. V letošním roce však již realizuje ambiciózní plán a instaluje fotovoltaické panely se střídači na dalších více než 45 prodejen. Celkem by tedy na přelomu tohoto roku mělo dojít k připojení 54 prodejen.

Logistické centrum Buštěhrad představuje unikátní stavbu nejen z hlediska komplexní environmentální certifikace, kterou v loňském roce získalo, ale rovněž z pohledu instalace rozsáhlé instalace fotovoltaických panelů na střeše budovy. „Celkový instalovaný výkon buštěhradské fotovoltaiky činí bezmála 1 MWp a za jeden rok vyrobí cca 870 MWh čisté elektrické energie. Takové množství elektřiny by pokrylo roční spotřebu cca 300 domácností, tedy spotřebu menší vesnice. Prostřednictvím fotovoltaických panelů dojde rovněž k omezení emisí a to o 355 tun CO2/rok,“ přibližuje mluvčí společnosti Lidl Iveta Barabášová. Lidl by však nerad usnul na vavřínech a plánuje každý rok dalších přibližně 50 instalací fotovoltaických elektráren na svých prodejnách.

Litomyšl lidl fotovoltaicka elektrarna 2023S možností instalace fotovoltaických elektráren počítal Lidl při projektování svých prodejen již v roce 2015, kdy představil prodejnu nového typu v Berouně. Stavěl proto své prodejny již se zesílenou střešní konstrukcí právě pro umístění technologií, které jsou pro vlastní výrobu elektrické energie nezbytné. Tento krok se ukázal jako velmi vizionářský a právě např. prodejna v Berouně již má „svou“ fotovoltaickou elektrárnu čerstvě osazenou. Zároveň společnost Lidl velmi dbá na bezpečnost takových instalovaných řešení a samotné realizace probíhají pod pečlivým dozorem a s několikastupňovou kontrolou. Využívá pokročilých technických řešení tak, aby jakákoliv i drobnější závada neznamenala zvýšené riziko pro své okolí.

Již dnes je 65 prodejen Lidl vybaveno také rychlodobíjecí stanici pro elektromobily, což představuje ideální kombinaci moderních technologií ohleduplných k životnímu prostředí a zároveň optimální řešení pro zákazníky, kteří si mohou během svého nákupu dobít svůj elektromobil. Energie ze solárních panelů může nabíjet i elektromobil a v takovém případě se jedná o lokálně vyrobenou elektrickou energii, co nezatěžuje distribuční síť.

V letošním roce také došlo k pilotní instalaci fotovoltaické elektrárny na prodejně se starším typem střechy – tzv. sedlovou střechou – a to na prodejně v Praze v Kolbenově ulici. Tímto krokem společnost Lidl rozšiřuje svůj záměr ve stavbě fotovoltaických elektráren nejen na prodejny novějšího typu (s plochou střechou), ale na veškeré prodejny, kde k tomu budou příhodné podmínky. Problematiku udržitelného rozvoje tak Lidl bere velmi vážně a neustále hledá další a další možnosti.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE