INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

IMG 0094Centrum excelence v České společnosti pro jakost funguje již čtrnáctým rokem. Založeno bylo jako platforma pro sdílení zkušeností a další rozvoj organizací oceněných v Národní ceně kvality. Od loňského roku se stalo plnohodnotným odborným centrem ČSJ.

Svému poslání vytvářet podmínky pro spolupráci organizací, sdílení dobré praxe a networking a být jejich partnerem při dosahování trvale udržitelné excelence zůstává po celou tu dobu a nadále bude věrné. Stejně jako Modelu EFQM, který je sjednocujícím prvkem všech našich aktivit.

Kdo jsme a jak to bylo: osobní vzpomínky
Centrum excelence je dnes jedním z pěti aktivních odborných center České společnosti pro jakost. Když jsem v roce 2010 do ČSJ nastupovala, bylo to právě na pozici manažer Centra excelence. V té době ale žádné centrum neexistovalo, a já jsem tak měla jedinečnou možnost ho postupně utvářet. Nejen proto, že jsem byla „čerstvé ucho“ z vysoké školy, které o Modelu excelence EFQM vědělo pouze to, že existuje (díky jedné vysokoškolské přednášce, jejíž obsah se s prvními zkušenostmi ukázal být zcela nerelevantní), mi v tu dobu byli neocenitelnými parťáky Ing. Petr Koten, Ing. Vladimír Braun a Ing. Jan Hnátek. Právě Vladimír Braun je jedním z nejužších spolupracovníků CE po celou dobu jeho existence, a tak mě velice těší, že přijal funkci člena výboru.

Rozsah a obsah aktivit se za ta léta vyvíjely a stále vyvíjejí. Považuji ale za čest a úspěch, že jsme měli možnost plnit funkci garanta Národních cen České republiky a nyní spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu při propagaci a realizaci těchto programů, zajišťujeme kontakt s EFQM a nabízíme jeho licenční produkty v oblasti vzdělávání a oceňování, šíříme povědomí o možnostech a přínosech používání Modelu EFQM, podílíme se na projektech aplikace Modelu EFQM / CAF a věnujeme se i metodické činnosti.

Přestože oficiálně jsou v důsledku „přerodu“ na odborné centrum našimi členy pouze individuální členové ČSJ, od počátku jsme se zaměřovali na organizace a jejich zástupce, kteří se zajímají o trvalé zlepšování a přístupy business excellence, a jsme jim i nadále otevřeni.

Co děláme
Mezi hlavní aktivity Centra excelence patří organizování Benchlearning Visits – návštěv zajímavých organizací, které nás nechají nahlédnout do svého provozu a pod pokličku svých procesů, pořádání kulatých stolů, workshopů k nástrojům zlepšování, praktických školení pro zájemce o účast v programech Národních cen ČR a seminářů, zaměřených zejména na Model EFQM, business excellence a udržitelnost. Poskytujeme ale i konzultace ke studentským pracím a například prostřednictvím online setkání 60 minut s Modelem EFQM poskytujeme odbornou pomoc a radu komukoli, kdo se v této oblasti potřebuje zorientovat. Nápadů na aktivity máme spousty, jsme ale otevření jakékoli nabídce k obohacení našeho programu nebo ke spolupráci, která bude v souladu s naším posláním a hodnotami, a bude oboustranně přínosná a prospěje našim členům.

V roce 2024 nás toho čeká hodně
Už v tuto chvíli máme naplánováno rekordní množství akcí, z nichž většina bude probíhat ve virtuálním prostoru: ochutnávky, semináře a „60minutovky“ s Modelem EFQM. V listopadu pro naše členy a příznivce chystáme benchlearningovou návštěvu ve společnosti Drylock Technologies, která je předním výrobcem dětských plen a dalších hygienických produktů privátních značek, a jež v roce 2023 získala ocenění Ambasador kvality České republiky a jejíž manažerka kvality Markéta Tomek obdržela v témže roce ocenění Manažer kvality. Na benchlearning pak naváže neformální setkání, kde budeme moci probrat nejen dojmy z této návštěvy. Celý rok 2024 pak věnujeme Národním cenám a jejich hodnotitelům. V rámci série kalibračních setkání se budeme na měsíční bází setkávat s hodnotiteli a upevňovat a dále rozvíjet jejich/naše kompetence v oblasti hodnocení. Kromě vlastních kalibračních workshopů zaměřených na vedení hodnoticích rozhovorů, formulaci silných stránek a příležitostí pro zlepšování či bodové hodnocení nás čekají i diskuze, např. na téma etiky hodnotitele, aktuálních trendů, se kterými je třeba hodnocené organizace challengovat, nebo typologie hodnotitelů (konzultant, auditor, manažer kvality / business excellence, člen managementu organizace...) a výhody a nevýhody jednotlivých typů. Kromě hodnotitelů se budeme věnovat i organizacím, které se připravují na účast v Národních cenách, popř. tuto účast zvažují (přihlášky do tohoto ročníku je možné podávat do 30. dubna), a pro jednotlivé programy plánujeme půldenní webináře, na kterých se budeme snažit je na celý proces sebehodnocení připravit tak, aby co nejlépe „prodaly“ to, co dělají dobře, a získaly maximum ze zpětné vazby od hodnotitelů.
Bližší informace a termíny všech akcí naleznete v kalendáři Centra excelence (www.centrumexcelence.cz/kalendar )

Mgr. Danuše Fišerová,
manažerka moderních nástrojů řízení ČSJ,
předsedkyně odborného centra ČSJ
Centrum excelence

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3