INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

ČSOB ve spolupráci s Nadací VIA má za sebou první část letošního, v pořadí již sedmého ročníku programu pro podporu regionů, tzv. Velké komunitní granty ČSOB. V jejich rámci byly podpořeny tři nejlepší projekty. Prostřednictvím tohoto programu je podporována obnova kulturní krajiny a přímá péče o životní prostředí, přičemž jednou z hlavních podmínek úspěchu projektu je aktivní zapojení místní komunity do jeho příprav a realizace.

Žadatelé se mohli ucházet o částku ve výši 200 až 300 tisíc korun. Z 23 přihlášených záměrů jich do ostré soutěže postoupilo 15. Odborná komise navštívila 8 nejlépe hodnocených. Ve finále uspěla trojice projektů.

V letošním ročníku Velkých komunitních grantů ČSOB uspěly Česká společnost ornitologická s projektem Josefovské louky (Jaroměř, Královéhradecký kraj, grant ve výši 299 tisíc korun), Obec Nečín s projektem Lesní zahrada s herním mobiliářem v přírodním stylu a pobytovými plácky pro zážitkovou pedagogiku (okres Příbram, Středočeský kraj, grant ve výši 290 tisíc korun) a Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris s projektem Obnova ovocných sadů na Kosíři (Prostějov, Olomoucký kraj, grant ve výši 300 tisíc korun). ČSOB tak rozdělila celkem 889 tisíc korun.

Všechny podpořené projekty budou realizovány do července 2014.

Letos poprvé mohli žadatelé o grant zároveň čerpat příspěvek na posílení projektu v rámci nově zřízeného Fondu odborné podpory, a to například na odborné konzultace či školení za účelem zvýšení úspěšnosti projektu. Příspěvek v maximální hodnotě 15 tisíc korun nakonec získalo 7 žadatelů, mezi kterými nechyběly ani 3 vítězné projekty. Celkem tak bylo rozděleno dalších 70,5 tisíc korun.

„Velké komunitní granty se staly již stálicí programu ČSOB a Era pro podporu regionů. Všechny nás potěšilo navýšení počtu kvalitních projektů. Vybrat mezi nimi tři nejlepší bylo opravdu náročné. Věříme, že jsme vybrali projekty, jejichž realizace zvýší kvalitu života lidí v regionu a potěší nejen lidi z dané obce, ale všechny, kteří tato jedinečná místa někdy navštíví,“ komentovala letošní ročník Velkých komunitních grantů Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Druhá část grantového programu bude vyhlášena 2. září 2013 a jejím cílem bude podpořit menší komunitní projekty, které budou moci získat grant do výše 70 tisíc korun. V rámci Menších komunitních grantů věnuje Grantový fond ČSOB částku 1 milion korun na projekty, které se svou podstatou zaměřují na péči o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni. A Grantový fond Era věnuje další 1 milion korun na podporu projektů zaměřených na rozvoj komunitního života prostřednictvím spolkové činnosti a místní kultury.

Více informací o podmínkách grantového kola je k dispozici na webových stránkách csob.cz a www.nadacevia.cz.

O ČSOB

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

(tz)

 

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE