INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Návrh Evropské komise, který členským státům ukládá, aby omezily používání lehkých plastových nákupních tašek, ignoruje existující dobrovolné iniciativy a příklady dobrých praktik, které iniciují maloobchodní i velkoobchodní společnosti.

Generální ředitel evropského svazu obchodu, EuroCommerce dodal: „Sektor obchodu podporuje boj proti odhozenému odpadu. Je zásadní, aby plastové tašky nekončily v oceánech. Ale nejúčinnější způsob zamezení negativních vlivů na životní prostředí je znovu tašky používat. A v případě lehkých sáčků zajistit jejich lepší tříděný sběr a recyklaci. Je také důležité poznamenat, že tyto plastové sáčky hrají svou roli v udržování bezpečnosti potravin.“

„Obchodníci jednoznačně již léta deklarují zájem o danou problematiku, který dokazují také jejich praktické kroky ve smyslu podpory „zelených aktivit“ včetně nabídky různých druhů odnosných tašek,“ řekl prezident SOCR ČR Zdeněk Juračka. Dále doplnil: „Je ovšem pozitivní, že Komise dává určitou volnost členským zemím,  jaký způsob  zvolí  při  řešení problémů s plasty dle možností a stavu řešení v dané lokalitě.  

Jsou to obchodníci, kteří se svými aktivitami snaží nejen šetřit životní prostředí v rámci svého podnikání (ekologičtější provozy, třídění odpadu, používání technologií méně náročných na energie apod.) ale také se snaží působit na své zákazníky, aby je k ekologičtějšímu chování přivedli. Zapojují se také mimo jiné do podpory vzdělávání obyvatelstva k třídění a recyklaci odpadu. Češi jsou v třídění odpadu na špičce zemí EU. Restrikce většinou nevedou ke kýženému cíli. Jediné, co může fungovat, je vzdělávat spotřebitele, jak zacházet s igelitovými taškami jakožto tříděným plastovým odpadem stejně tak jako s papírem či sklem. Navíc obchodníci nabízí také opakovaně použitelné odnosné tašky z ekologických materiálů. 

Problematika odnosných tašek v poslední době přitahuje hodně pozornosti zákonodárců. Obchodníci plně uznávají negativní dopady plastových sáčků (tašek), které uniknou z toků nakládání s odpady. Zlepšení je samozřejmě vždy možné. Nicméně soustředění se příliš na tuto otázku plastových tašek může být vnímáno některými jako rozptýlení od důležitějších a náročnějších otázek, jako jsou například „energetické cíle 2020“ - klimatické změny nebo odpady obecně. Například ve Velké Británii tvoří odnosné tašky méně než 1% odpadu z domácností ( WRAP , 2005 SWAG 2001). Úsilí by se mělo zaměřit na oblasti s větším dopadem na životní prostředí.

(tz)

 

 

Slovo ke dni

  • Stravenkový paušál uspěl

    Jedna z nejvíce kontroverzních věcí, které hýbaly podnikatelskou věřejností, bylo zavedení stravenkového paušálu, tedy rozšíření možností v poskytování obědů zaměstnancům. Proti byly vydavatelé stravenek a odbory. Argumentovalo se rozbitím osvědčeného systému, který léty prokázal své kvality. Příznivci paušálu poukazovali na to, že změna poskytuje více možností, zjednoduší administrativu a skoncuje s vysokými provizemi. Po dvou letech fungování se ukazuje, že čtyři z deseti firem dávají přednost stravenkovému paušálu. Zejména vyhovuje malým a středním zaměstnavatelům. Ti velcí mohou poskytnout občerstvení ve vlastních podnikových jídelnách. Ale nestalo se, že by lidé v práci přestali obědvat a raději získané finanční prostředky vydali za něco jiného. Myslím, že nynější praxe, i když možná do značné míry ovlivněná pandemií koronaviru, prokázala...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE