INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Návrh Evropské komise, který členským státům ukládá, aby omezily používání lehkých plastových nákupních tašek, ignoruje existující dobrovolné iniciativy a příklady dobrých praktik, které iniciují maloobchodní i velkoobchodní společnosti.

Generální ředitel evropského svazu obchodu, EuroCommerce dodal: „Sektor obchodu podporuje boj proti odhozenému odpadu. Je zásadní, aby plastové tašky nekončily v oceánech. Ale nejúčinnější způsob zamezení negativních vlivů na životní prostředí je znovu tašky používat. A v případě lehkých sáčků zajistit jejich lepší tříděný sběr a recyklaci. Je také důležité poznamenat, že tyto plastové sáčky hrají svou roli v udržování bezpečnosti potravin.“

„Obchodníci jednoznačně již léta deklarují zájem o danou problematiku, který dokazují také jejich praktické kroky ve smyslu podpory „zelených aktivit“ včetně nabídky různých druhů odnosných tašek,“ řekl prezident SOCR ČR Zdeněk Juračka. Dále doplnil: „Je ovšem pozitivní, že Komise dává určitou volnost členským zemím,  jaký způsob  zvolí  při  řešení problémů s plasty dle možností a stavu řešení v dané lokalitě.  

Jsou to obchodníci, kteří se svými aktivitami snaží nejen šetřit životní prostředí v rámci svého podnikání (ekologičtější provozy, třídění odpadu, používání technologií méně náročných na energie apod.) ale také se snaží působit na své zákazníky, aby je k ekologičtějšímu chování přivedli. Zapojují se také mimo jiné do podpory vzdělávání obyvatelstva k třídění a recyklaci odpadu. Češi jsou v třídění odpadu na špičce zemí EU. Restrikce většinou nevedou ke kýženému cíli. Jediné, co může fungovat, je vzdělávat spotřebitele, jak zacházet s igelitovými taškami jakožto tříděným plastovým odpadem stejně tak jako s papírem či sklem. Navíc obchodníci nabízí také opakovaně použitelné odnosné tašky z ekologických materiálů. 

Problematika odnosných tašek v poslední době přitahuje hodně pozornosti zákonodárců. Obchodníci plně uznávají negativní dopady plastových sáčků (tašek), které uniknou z toků nakládání s odpady. Zlepšení je samozřejmě vždy možné. Nicméně soustředění se příliš na tuto otázku plastových tašek může být vnímáno některými jako rozptýlení od důležitějších a náročnějších otázek, jako jsou například „energetické cíle 2020“ - klimatické změny nebo odpady obecně. Například ve Velké Británii tvoří odnosné tašky méně než 1% odpadu z domácností ( WRAP , 2005 SWAG 2001). Úsilí by se mělo zaměřit na oblasti s větším dopadem na životní prostředí.

(tz)

 

 

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE