INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

Návrh Evropské komise, který členským státům ukládá, aby omezily používání lehkých plastových nákupních tašek, ignoruje existující dobrovolné iniciativy a příklady dobrých praktik, které iniciují maloobchodní i velkoobchodní společnosti.

Generální ředitel evropského svazu obchodu, EuroCommerce dodal: „Sektor obchodu podporuje boj proti odhozenému odpadu. Je zásadní, aby plastové tašky nekončily v oceánech. Ale nejúčinnější způsob zamezení negativních vlivů na životní prostředí je znovu tašky používat. A v případě lehkých sáčků zajistit jejich lepší tříděný sběr a recyklaci. Je také důležité poznamenat, že tyto plastové sáčky hrají svou roli v udržování bezpečnosti potravin.“

„Obchodníci jednoznačně již léta deklarují zájem o danou problematiku, který dokazují také jejich praktické kroky ve smyslu podpory „zelených aktivit“ včetně nabídky různých druhů odnosných tašek,“ řekl prezident SOCR ČR Zdeněk Juračka. Dále doplnil: „Je ovšem pozitivní, že Komise dává určitou volnost členským zemím,  jaký způsob  zvolí  při  řešení problémů s plasty dle možností a stavu řešení v dané lokalitě.  

Jsou to obchodníci, kteří se svými aktivitami snaží nejen šetřit životní prostředí v rámci svého podnikání (ekologičtější provozy, třídění odpadu, používání technologií méně náročných na energie apod.) ale také se snaží působit na své zákazníky, aby je k ekologičtějšímu chování přivedli. Zapojují se také mimo jiné do podpory vzdělávání obyvatelstva k třídění a recyklaci odpadu. Češi jsou v třídění odpadu na špičce zemí EU. Restrikce většinou nevedou ke kýženému cíli. Jediné, co může fungovat, je vzdělávat spotřebitele, jak zacházet s igelitovými taškami jakožto tříděným plastovým odpadem stejně tak jako s papírem či sklem. Navíc obchodníci nabízí také opakovaně použitelné odnosné tašky z ekologických materiálů. 

Problematika odnosných tašek v poslední době přitahuje hodně pozornosti zákonodárců. Obchodníci plně uznávají negativní dopady plastových sáčků (tašek), které uniknou z toků nakládání s odpady. Zlepšení je samozřejmě vždy možné. Nicméně soustředění se příliš na tuto otázku plastových tašek může být vnímáno některými jako rozptýlení od důležitějších a náročnějších otázek, jako jsou například „energetické cíle 2020“ - klimatické změny nebo odpady obecně. Například ve Velké Británii tvoří odnosné tašky méně než 1% odpadu z domácností ( WRAP , 2005 SWAG 2001). Úsilí by se mělo zaměřit na oblasti s větším dopadem na životní prostředí.

(tz)

 

 

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3