INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Návrh Evropské komise, který členským státům ukládá, aby omezily používání lehkých plastových nákupních tašek, ignoruje existující dobrovolné iniciativy a příklady dobrých praktik, které iniciují maloobchodní i velkoobchodní společnosti.

Generální ředitel evropského svazu obchodu, EuroCommerce dodal: „Sektor obchodu podporuje boj proti odhozenému odpadu. Je zásadní, aby plastové tašky nekončily v oceánech. Ale nejúčinnější způsob zamezení negativních vlivů na životní prostředí je znovu tašky používat. A v případě lehkých sáčků zajistit jejich lepší tříděný sběr a recyklaci. Je také důležité poznamenat, že tyto plastové sáčky hrají svou roli v udržování bezpečnosti potravin.“

„Obchodníci jednoznačně již léta deklarují zájem o danou problematiku, který dokazují také jejich praktické kroky ve smyslu podpory „zelených aktivit“ včetně nabídky různých druhů odnosných tašek,“ řekl prezident SOCR ČR Zdeněk Juračka. Dále doplnil: „Je ovšem pozitivní, že Komise dává určitou volnost členským zemím,  jaký způsob  zvolí  při  řešení problémů s plasty dle možností a stavu řešení v dané lokalitě.  

Jsou to obchodníci, kteří se svými aktivitami snaží nejen šetřit životní prostředí v rámci svého podnikání (ekologičtější provozy, třídění odpadu, používání technologií méně náročných na energie apod.) ale také se snaží působit na své zákazníky, aby je k ekologičtějšímu chování přivedli. Zapojují se také mimo jiné do podpory vzdělávání obyvatelstva k třídění a recyklaci odpadu. Češi jsou v třídění odpadu na špičce zemí EU. Restrikce většinou nevedou ke kýženému cíli. Jediné, co může fungovat, je vzdělávat spotřebitele, jak zacházet s igelitovými taškami jakožto tříděným plastovým odpadem stejně tak jako s papírem či sklem. Navíc obchodníci nabízí také opakovaně použitelné odnosné tašky z ekologických materiálů. 

Problematika odnosných tašek v poslední době přitahuje hodně pozornosti zákonodárců. Obchodníci plně uznávají negativní dopady plastových sáčků (tašek), které uniknou z toků nakládání s odpady. Zlepšení je samozřejmě vždy možné. Nicméně soustředění se příliš na tuto otázku plastových tašek může být vnímáno některými jako rozptýlení od důležitějších a náročnějších otázek, jako jsou například „energetické cíle 2020“ - klimatické změny nebo odpady obecně. Například ve Velké Británii tvoří odnosné tašky méně než 1% odpadu z domácností ( WRAP , 2005 SWAG 2001). Úsilí by se mělo zaměřit na oblasti s větším dopadem na životní prostředí.

(tz)

 

 

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3