INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Celkem 36 projektů si mezi sebou rozdělí dohromady dva miliony korun, které v rámci Menších komunitních grantů věnuje ČSOB a Era. O granty se od září ucházelo celkem 173 projektů. Menší komunitní granty jsou součástí sedmého ročníku programu ČSOB a Era pro podporu regionů.

Do programu se mohly přihlásit nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále příspěvkové organizace, obce a sdružení obcí. Maximální výše finančního příspěvku na jeden úspěšný projekt mohla činit 70 tisíc korun. Uzávěrka projektů byla 4. října. Zatímco Grantový fond ČSOB se zaměřil na projekty zapojující veřejnost do přímé péče o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni, Grantový fond Era se zaměřuje na projekty usilující o utváření aktivních komunit a zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí.  

Mezi tři nejúspěšnější kraje patřily Liberecký, Středočeský a Královéhradecký. V Libereckém kraji uspělo v obou grantových fondech sedm projektů, ve Středočeském kraji to bylo šest projektů a v Královéhradeckém celkem pět.

Mezi nejlépe hodnocené projekty se zařadila Obnova starých obecních cest, projekt z Jihočeského kraje, který v rámci Grantového fondu ČSOB získal 64 900 Kč, a projekt z Libereckého kraje Hledá se Marie, který z Grantového fondu Era získal 68 610 Kč.

Projekt Obnovy starých obecních cest reagoval na velmi špatnou prostupnost krajiny v regionu Nadějkovska, která byla způsobena scelováním pozemků během socialistické kolektivizace a vlivem zahrazování rozsáhlých ploch pro intenzivní pastvu skotem. Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí prostřednictvím projektu naplní poptávku místní veřejnosti po možnosti lepšího a snazšího pohybu v přírodě. Dojde k navrácení tradičních pěších spojnic, na něž dodnes vzpomíná starší generace. Místní obyvatelé budou přímo zapojeni do fyzické práce na obnově cesty (odstranění vyvrácených stromů, prořezání cesty, vyrovnání a zpevnění terénu, výsadba starých ovocných dřevin).

V projektu Hledá se Marie Spolek pro volný čas Novovesan hodlá obnovit tradici umístění sošky této patronky ve výklenku kostela v Nové Vsi nad Nisou. Sochu, která byla zničena po druhé světové válce, nahradí nová, vyrobená místními frekventantkami keramického kurzu. Ty pod vedením zkušené lektorky vymodelují podle návrhů vybraných občany nové sochy v původní velikosti. Obyvatelé obce zároveň vlastními silami postaví pec na dřevo, v níž účastnice kurzu následně sochy podle tradičních postupů vypálí. Samotný výpal, který je divácky atraktivní, bude spojen se společenskou akcí. Návštěvníci si budou moci prohlédnout složitost a pracnost celého postupu a něco si sami vyrobit. Při příležitosti Novoveské zářijové pouti budou sošky slavnostně vystaveny v místním kostele a obyvatelé sami zvolí tu, která jej bude zdobit další desítky let. O kulturní program na slavnosti se postará dětský pěvecký soubor Novovesánek a rozdávat se budou perníčky, které děti ozdobí motivy Panenky Marie.

Odborným garantem programu ČSOB a Era pro podporu regionů je Nadace VIA.

Více informací o Menších komunitních grantech a celém programu ČSOB a Era pro podporu regionů je k dispozici na webových stránkách www.csob.cz, www.erasvet.cz a www.nadacevia.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3