INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Celkem 36 projektů si mezi sebou rozdělí dohromady dva miliony korun, které v rámci Menších komunitních grantů věnuje ČSOB a Era. O granty se od září ucházelo celkem 173 projektů. Menší komunitní granty jsou součástí sedmého ročníku programu ČSOB a Era pro podporu regionů.

Do programu se mohly přihlásit nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále příspěvkové organizace, obce a sdružení obcí. Maximální výše finančního příspěvku na jeden úspěšný projekt mohla činit 70 tisíc korun. Uzávěrka projektů byla 4. října. Zatímco Grantový fond ČSOB se zaměřil na projekty zapojující veřejnost do přímé péče o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni, Grantový fond Era se zaměřuje na projekty usilující o utváření aktivních komunit a zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí.  

Mezi tři nejúspěšnější kraje patřily Liberecký, Středočeský a Královéhradecký. V Libereckém kraji uspělo v obou grantových fondech sedm projektů, ve Středočeském kraji to bylo šest projektů a v Královéhradeckém celkem pět.

Mezi nejlépe hodnocené projekty se zařadila Obnova starých obecních cest, projekt z Jihočeského kraje, který v rámci Grantového fondu ČSOB získal 64 900 Kč, a projekt z Libereckého kraje Hledá se Marie, který z Grantového fondu Era získal 68 610 Kč.

Projekt Obnovy starých obecních cest reagoval na velmi špatnou prostupnost krajiny v regionu Nadějkovska, která byla způsobena scelováním pozemků během socialistické kolektivizace a vlivem zahrazování rozsáhlých ploch pro intenzivní pastvu skotem. Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí prostřednictvím projektu naplní poptávku místní veřejnosti po možnosti lepšího a snazšího pohybu v přírodě. Dojde k navrácení tradičních pěších spojnic, na něž dodnes vzpomíná starší generace. Místní obyvatelé budou přímo zapojeni do fyzické práce na obnově cesty (odstranění vyvrácených stromů, prořezání cesty, vyrovnání a zpevnění terénu, výsadba starých ovocných dřevin).

V projektu Hledá se Marie Spolek pro volný čas Novovesan hodlá obnovit tradici umístění sošky této patronky ve výklenku kostela v Nové Vsi nad Nisou. Sochu, která byla zničena po druhé světové válce, nahradí nová, vyrobená místními frekventantkami keramického kurzu. Ty pod vedením zkušené lektorky vymodelují podle návrhů vybraných občany nové sochy v původní velikosti. Obyvatelé obce zároveň vlastními silami postaví pec na dřevo, v níž účastnice kurzu následně sochy podle tradičních postupů vypálí. Samotný výpal, který je divácky atraktivní, bude spojen se společenskou akcí. Návštěvníci si budou moci prohlédnout složitost a pracnost celého postupu a něco si sami vyrobit. Při příležitosti Novoveské zářijové pouti budou sošky slavnostně vystaveny v místním kostele a obyvatelé sami zvolí tu, která jej bude zdobit další desítky let. O kulturní program na slavnosti se postará dětský pěvecký soubor Novovesánek a rozdávat se budou perníčky, které děti ozdobí motivy Panenky Marie.

Odborným garantem programu ČSOB a Era pro podporu regionů je Nadace VIA.

Více informací o Menších komunitních grantech a celém programu ČSOB a Era pro podporu regionů je k dispozici na webových stránkách www.csob.cz, www.erasvet.cz a www.nadacevia.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • Nefoukalo, tak se přiložilo pod kotlem

    Zelená energie prý dostala ránu. V Německu totiž letos museli opět sáhnout ke spalování uhlí, protože větrné elektrárny nemohly dodat potřebné množství energie do sítě. Smutné číslo 27 představuje procento elektřiny z tepelných elektráren, tedy nejvyšší podíl z energetického mixu. Loni, kdy foukalo dostatečně, vítězily lopatky větrných elektráren. Ještě štěstí, že si naši severní sousedé nechali uhlí v rezervě, protože jinak by odsávali elektriku od nás a výpadky by nás neminuly. Co se bude dít, až bude odstaveno i jádro, si každý dokáže domyslet. Obnovitelné zdroje jsou sice IN, ale jejich slabinou je nevyrovnanost a nespolehlivost. EU tlačí na elektrifikaci individuální osobní dopravy, ale až dojde elektromobilům „šťáva“, bude šlapat jen na bicyklech a nebo prostě sedět doma. No, nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE