INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Nápojový kartón_s_logem_FSCPodle národní kanceláře FSC® ČR, české pobočky největší mezinárodní organizace Forest Stewardship Council® (FSC®), podporující šetrné lesní hospodaření na světě, roste zájem o odpovědné využívání lesů jak ze strany firem, tak ze strany koncových zákazníků. S tímto přístupem se ztotožňuje 83 % Čechů. I přesto však ve správném přístupu k lesům v celosvětovém měřítku stále zaostáváme.

Zájem o odpovědný přístup k lesnímu hospodářství stoupá, neboť velké mezinárodní firmy si uvědomují, že obnovitelnost je klíčovým krokem k udržitelnosti. „Věříme, že udržitelnosti se dá dosáhnout pouze využíváním obnovitelných zdrojů. Používání obnovitelných zdrojů jako jsou dřevo, ostatní přírodní materiály a energie je jediná cesta pro budoucí udržitelný rozvoj a růst. Nicméně pouze zodpovědně spravované obnovitelné zdroje jsou skutečně obnovitelnými a nevyčerpatelnými zdroji. Důkazem takového chování a spravování lesů je právě certifikace FSC®,“ komentuje Roman Straka, marketingový ředitel společnosti Tetra Pak®, pro Českou a Slovenskou republiku, Maďarsko a Polsko, která nabízí výrobcům ekologické obaly s označením FSC®. „Za loňský rok se počet firem držících FSC® certifikát navýšil o 11 % na současných 27 543 firem po celém světě,“ komentuje trend Tomáš Duda, ředitel FSC® ČR.

Lidé zájem mají, není však dost lesů

S cíli FSC® se ztotožňuje 83 % Čechů a 49 % dává při nákupu přednost takto označeným výrobkům1. Poptávka spotřebitelů jde ruku v ruce s trendem společností chovat se stále odpovědněji. Certifikované výrobky s logem FSC® zaručují původ z odpovědně spravovaných lesů a dalších kontrolovaných zdrojů. V celkovém objemu ploch certifikovaných lesů ale Česká republika za světem zaostává. Certifikováno má pouze 2 % plochy produktivních lesů, s 10 % je na tom podstatně lépe Slovensko. Země s největším pokrytím FSC certifikovanou lesní plochou jsou Rusko, Kanada a Švédsko, které je také hlavním dodavatelem dřeva pro výrobu nápojových kartonů firmy Tetra Pak®. Přesto v roce 2012 tvořily lesy s FSC® certifikátem asi pět procent z celkového množství produktivních lesů světa.

Tuzemské firmy, které mají o suroviny z těchto lesů zájem, jich pro výrobu nemají dostatek. „Jako firma se setkáváme s problémem nedostatku FSC® materiálu pro naše obaly, ale věříme, že se tato situace do budoucna zlepší. Naše zkušenosti z trhu jsou zatím velmi omezené, tudíž spíše čerpáme ze zkušeností kolegů v zahraničí. Například v Německu je podíl FSC® certifikovaných nápojových kartonů 68,9 %. Odhad podílu FSC® certifikovaných nápojových kartonů pro rok 2014 je přibližně 10 % z celkového prodeje v ČR a SR. Dlouhodobým cílem firmy je dosáhnout úrovně našich sousedů v Německu, komentuje Roman Straka ze společnosti Tetra Pak.

Potřeba certifikace lesů je aktuální

Budoucnost světových lesů stojí na jejich udržitelném obhospodařování. „Stále vážnější problém představuje nelegální těžba, díky které např. amazonský prales de facto umírá,“ komentuje známý cestovatel a ochránce přírody Jakub Vágner. Odhaduje se, že v brazilské Amazonii je 80 % stromů pokáceno nezákonně, v Indonésii pak 76 %. Ještě v roce 2010 se odhadovalo, že zhruba polovina tropického dřeva dováženého do zemí Evropské unie pochází z nelegálních zdrojů. Do značné míry podobná je situace se dřevem z Ruska, kde je podíl nelegální těžby dřeva odhadován na 35 %, přičemž značná část z tohoto dřeva opět končí v zemích Evropské unie.

Velké dřevozpracovatelské firmy FSC® již využívají

Velké mezinárodní firmy, které využívají suroviny od dřevozpracujících firem, jako Ikea nebo Tetra Pak®, jsou součástí certifikačního řetězce již mnoho let. „Lídři trhu jdou příkladem pro ostatní, a proto v další vlně očekáváme zájem o certifikace ze strany menších firem,“ komentuje Duda z FSC®. „Systém FSC® umožňuje sledovat cestu suroviny a posléze produktu napříč celým řetězcem, my máme tak jistotu, že všechny materiály pro naše výrobky pocházejí z odpovědně spravovaných lesů a z dalších kontrolovaných zdrojů,“ komentuje za Tetra Pak® Roman Straka.

Odpovědná volba je na každém z nás - Povědomí o FSC® je u spotřebitelů v ČR zatím velmi nízké

Ačkoliv lidé uvádějí, že mají zájem o životní prostředí a cíle FSC® jsou jim blízké, z průzkumu, který jsme realizovali na konci roku 2013, vyplývá, že FSC® logo zná pouze 16 % českých spotřebitelů. Toto zjištění nás vedlo k rozhodnutí připravit na podzim tohoto roku informační kampaň na podpoření znalosti FSC® loga a výzvě k zodpovědnému chování spotřebitelů,“ uvedl Roman Straka ze společnosti Tetra Pak®.

Ekologické chování není pouze otázkou třídění odpadu. Ekologický přístup by měl přinášet uvědomělé snižování celkové ekologické stopy každého z nás. To se skrývá v našich každodenních dílčích rozhodnutích. Začíná to v minimalizování veškerého odpadu, který vytváříme, a končí u výběru ekologického obalu námi kupovaných výrobků. Můžeme tak např. používat igelitové obaly z kukuřičného škrobu, nosit svou vlastní tašku na nákup nebo kupovat papír a papírové obaly s logem FSC®, tedy z ekologicky spravovaných lesů.

Produkty s logem FSC® jsou všude kolem nás, stačí se v obchodě pouze rozhlédnout. Dnes můžeme s tímto logem najít zahradní nábytek, kartáč na vlasy, papírové kapesníky, toaletní papír, většinu kancelářských výrobků z papíru a nově také nápojové kartony firmy Tetra Pak®.

Myslíte si, že ekologické chování je drahé? Omyl. FSC® certifikát nijak nenavyšuje cenu produktů. Buďte proto při nákupu pozorní, příroda to ocení.

 

Země

Počet certifikovaných firem

Certifikovaná lesní plocha (ha)

Podíl plochy cert. lesů na celkové rozloze lesů v zemi

Česká republika

159

50 077

2 %

Slovensko

109

142 708

7 %

Polsko

1 063

6 352 746

80 %

Německo

2 071

658 971

6 %

Švédsko

279

12 054 448

44 %

Rusko

251

37 545 735

 

Tab.: Počet certifikovaných firem a lesních ploch ve vybraných státech, květen 2014

 

1 Průzkum realizovala společnost Focus na reprezentativním vzorku 1039 respondentů občanů ČR starších 18 let

 

(tz)

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3