INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Podle odborníků vytřídí průměrný Čech ročně zhruba 5 kg elektroodpadu. Pro ekologickou likvidaci vysloužilých elektrospotřebičů Češi využívají sběrné dvory a speciální kontejnery nebo zpětný odběr u prodejců elektroniky. Stále významnější roli přitom v poslední době hrají podniky, které se zapojují do projektu Zelená firma a organizují vnitrofiremní sběrové akce. V prvním pololetí roku 2014 meziročně vzrostl počet registrovaných zelených firem o 5 %. Statistiky navíc ukazují, že zaměstnanci, kteří se do podnikových sběrů zapojují, vytřídí dvojnásobné množství elektroodpadu, než je celorepublikový průměr.

Do projektu Zelená firma se po šesti letech od jeho spuštění zapojilo už více než 1 650 českých firem. V rámci projektu mohou firmy ekologicky zlikvidovat elektroodpad z provozů či kanceláří, ale také z domácností svých zaměstnanců. Podle údajů společnosti REMA Systém, která je organizátorem projektu, meziročně stoupá počet firem registrovaných do projektu v řádu desítek procent. Rozvíjí se i motivace firem pro vstup do projektu. „Dříve měly podniky zájem především o zajištění ekologické likvidace a splnění zákonných povinností. Roli hrálo i snížení nákladů na odvoz elektroodpadu. Dnes už podniky vnímají šetrné zacházení s odpadem jako prestižní oblast, která posiluje jejich firemní identitu,“ řekl David Vandrovec, ředitel společnosti REMA Systém, která je organizátorem projektu Zelená Firma. „Celofiremní sběrové akce a ekologické cíle projektu jsou navíc skvělá příležitost pro posílení vztahu se zaměstnanci,“ dodal Vandrovec.

Kromě svozu a likvidace firemního elektroodpadu získávají podniky zapojené do projektu i možnost zorganizovat likvidaci staré elektroniky pro své zaměstnance. Drobný elektroodpad zaměstnanci nosí do speciálních boxů, které jsou umístěny na vrátnicích a dalších rušných místech podniků. Velké spotřebiče, jako jsou například ledničky či televize, pak pracovníci zelených firem odevzdávají v rámci takzvaných velkých sběrových akcí. Tyto akce přitom získávají v posledních měsících velmi pozitivní ohlasy. „Poptávka po celofiremních sběrech vzrostla oproti roku 2013 o dvojnásobek. Zaměstnanci spolupracujících podniků ročně vytřídí zhruba 9, 4 kg elektroodpadu na osobu, což je dvojnásobně víc, než odevzdá průměrný Čech,“ upozornil David Vandrovec ze společnosti Rema Systém. Aktivnější firmy, které kladou důraz na vnitrofiremní komunikaci a šetrný přístup k životnímu prostředí, přitom dokážou sesbírat i desítky kilogramů elektrospotřebičů na osobu. „Aktuálně nejzelenější firmou v rámci projektu je společnost Park Praha s.r.o., která letos v přepočtu na zaměstnance vysbírala 86, 27 kg odpadu,“ upřesnil Vandrovec.

O projektu Zelená firma

Projekt Zelená firma byl spuštěn v roce 2008 a je zaměřen na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií. Spolupracující podniky si mohou zdarma objednat svoz odpadu přímo v místě jeho vzniku, a usnadnit tak recyklaci a ekologické zacházení s elektronikou. Projekt je podpořen distribucí osvětových materiálů, zaměřených na ekologické zacházení s odpady. Ve větších firmách jsou také pořádány ekologické workshopy. Veřejnost se s projektem může seznámit také na seminářích, které řeší problematiku odpadového hospodářství a upozorňují na novinky z oblasti trvale udržitelného rozvoje.

O společnosti Rema Systém

REMA Systém je neziskově hospodařící společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

(tz)

 

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE