INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Podle odborníků vytřídí průměrný Čech ročně zhruba 5 kg elektroodpadu. Pro ekologickou likvidaci vysloužilých elektrospotřebičů Češi využívají sběrné dvory a speciální kontejnery nebo zpětný odběr u prodejců elektroniky. Stále významnější roli přitom v poslední době hrají podniky, které se zapojují do projektu Zelená firma a organizují vnitrofiremní sběrové akce. V prvním pololetí roku 2014 meziročně vzrostl počet registrovaných zelených firem o 5 %. Statistiky navíc ukazují, že zaměstnanci, kteří se do podnikových sběrů zapojují, vytřídí dvojnásobné množství elektroodpadu, než je celorepublikový průměr.

Do projektu Zelená firma se po šesti letech od jeho spuštění zapojilo už více než 1 650 českých firem. V rámci projektu mohou firmy ekologicky zlikvidovat elektroodpad z provozů či kanceláří, ale také z domácností svých zaměstnanců. Podle údajů společnosti REMA Systém, která je organizátorem projektu, meziročně stoupá počet firem registrovaných do projektu v řádu desítek procent. Rozvíjí se i motivace firem pro vstup do projektu. „Dříve měly podniky zájem především o zajištění ekologické likvidace a splnění zákonných povinností. Roli hrálo i snížení nákladů na odvoz elektroodpadu. Dnes už podniky vnímají šetrné zacházení s odpadem jako prestižní oblast, která posiluje jejich firemní identitu,“ řekl David Vandrovec, ředitel společnosti REMA Systém, která je organizátorem projektu Zelená Firma. „Celofiremní sběrové akce a ekologické cíle projektu jsou navíc skvělá příležitost pro posílení vztahu se zaměstnanci,“ dodal Vandrovec.

Kromě svozu a likvidace firemního elektroodpadu získávají podniky zapojené do projektu i možnost zorganizovat likvidaci staré elektroniky pro své zaměstnance. Drobný elektroodpad zaměstnanci nosí do speciálních boxů, které jsou umístěny na vrátnicích a dalších rušných místech podniků. Velké spotřebiče, jako jsou například ledničky či televize, pak pracovníci zelených firem odevzdávají v rámci takzvaných velkých sběrových akcí. Tyto akce přitom získávají v posledních měsících velmi pozitivní ohlasy. „Poptávka po celofiremních sběrech vzrostla oproti roku 2013 o dvojnásobek. Zaměstnanci spolupracujících podniků ročně vytřídí zhruba 9, 4 kg elektroodpadu na osobu, což je dvojnásobně víc, než odevzdá průměrný Čech,“ upozornil David Vandrovec ze společnosti Rema Systém. Aktivnější firmy, které kladou důraz na vnitrofiremní komunikaci a šetrný přístup k životnímu prostředí, přitom dokážou sesbírat i desítky kilogramů elektrospotřebičů na osobu. „Aktuálně nejzelenější firmou v rámci projektu je společnost Park Praha s.r.o., která letos v přepočtu na zaměstnance vysbírala 86, 27 kg odpadu,“ upřesnil Vandrovec.

O projektu Zelená firma

Projekt Zelená firma byl spuštěn v roce 2008 a je zaměřen na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií. Spolupracující podniky si mohou zdarma objednat svoz odpadu přímo v místě jeho vzniku, a usnadnit tak recyklaci a ekologické zacházení s elektronikou. Projekt je podpořen distribucí osvětových materiálů, zaměřených na ekologické zacházení s odpady. Ve větších firmách jsou také pořádány ekologické workshopy. Veřejnost se s projektem může seznámit také na seminářích, které řeší problematiku odpadového hospodářství a upozorňují na novinky z oblasti trvale udržitelného rozvoje.

O společnosti Rema Systém

REMA Systém je neziskově hospodařící společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

(tz)

 

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3