INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Společnost České dráhy, a.s., úspěšněabsolvovala recertifikační audit a získala certifikáty podle ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 14001. Nově získala certifikáty v oboru Zabezpečení přepravy osob a zásilek v dálkové a regionální dopravě vydané nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, mezinárodní společností Bureau Veritas. Certifikáty potvrzují, že systém managementu pro oblast kvality, bezpečnosti práce a životního prostředí je náležitě dokumentován, udržován a průběžně zlepšován. Slavnostní předání certifikátů úseku osobní dopravy proběhlo za přítomnosti představitelů Českých drah a Bureau Veritas v sídle společnosti v Praze.

České dráhy věnují značné úsilí modernizaci vlakových souprav a zlepšování kvality služeb. Jako významný zaměstnavatel kladou důraz i na úlohu společensky odpovědné firmy. Při svých činnostech se zaměřují na kvalitu, plnění zákonných požadavků a také na minimalizaci negativních dopadů činnosti do životního prostředí.

Certifikáty jsou vystaveny pro oblast činností v osobní dopravě - realizaci jízdního řádu, tvorbu a řízení produktů a standardů v osobní dopravě, včetně cenotvorby. Další certifikované oblasti činností jsou spojené s opravou, údržbou a provozním nasazením železničních kolejových vozidel a také zajišťováním nákupu pro Skupinu ČD a externí zákazníky. České dráhy též provozují kabinovou lanovou dráhu Horní Hanychov - Ještěd, která je rovněž zahrnuta do certifikačního procesu včetně revizí a oprav.

Mezinárodně uznávané normy ISO 9001 – Systémy managementu kvality, OHSAS 18001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ISO 14001- Systém environmentálního managementu (ochrany životního prostředí) kladou důraz na prevenci a minimalizaci rizik, kvalitu prováděných činností, efektivitu nastavených procesů, posouzení jejich závažnosti a trvalé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Určují jednoznačné a přitom obecně aplikovatelné požadavky, podle kterých je jakákoliv organizace posuzována za účelem prokázání shody. Hlavním přínosem implementace takového systému řízení je transparentnost za podmínky neustálého zlepšování, což ve svém důsledku přináší zvyšování výkonnosti celé organizace jako celku. V konečném důsledku to znamená zvýšení spokojenosti zákazníka, prestiže organizace na trhu a posílení její důvěryhodnosti. Zavedení systému souvisí se změnou kultury podniku a postoje lidí, kteří podporují společenskou odpovědnost ČD.

Ing. Michal Štěpán, člen představenstva ČD upřesňuje: „Věnujeme značné úsilí projektům, které podporují společenskou odpovědnost ČD. Kvalita jednotlivých procesů je pro nás velice důležitá k tomu, abychom dokázali potvrdit svoji úlohu národního dopravce a obstát v konkurenčním prostředí.“

JUDr. Ivo Veselý, personální ředitel ČD pak dodává: „Ochrana zdraví našich zaměstnanců a vytváření dobrých pracovních podmínek je pro nás zásadním předpokladem k tomu, abychom se na práci našich zaměstnanců mohli spolehnout.“

Ing. Jakub Kejval, generální ředitel BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. dodává: „Smyslem integrované certifikace je nastavit efektivní procesy se záměrem neustálého zlepšování systému řízení a tak docílit spokojenost zákazníků i zaměstnanců.“

www.bureauveritas.cz

www.cd.cz

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE