INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Společnost České dráhy, a.s., úspěšněabsolvovala recertifikační audit a získala certifikáty podle ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 14001. Nově získala certifikáty v oboru Zabezpečení přepravy osob a zásilek v dálkové a regionální dopravě vydané nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, mezinárodní společností Bureau Veritas. Certifikáty potvrzují, že systém managementu pro oblast kvality, bezpečnosti práce a životního prostředí je náležitě dokumentován, udržován a průběžně zlepšován. Slavnostní předání certifikátů úseku osobní dopravy proběhlo za přítomnosti představitelů Českých drah a Bureau Veritas v sídle společnosti v Praze.

České dráhy věnují značné úsilí modernizaci vlakových souprav a zlepšování kvality služeb. Jako významný zaměstnavatel kladou důraz i na úlohu společensky odpovědné firmy. Při svých činnostech se zaměřují na kvalitu, plnění zákonných požadavků a také na minimalizaci negativních dopadů činnosti do životního prostředí.

Certifikáty jsou vystaveny pro oblast činností v osobní dopravě - realizaci jízdního řádu, tvorbu a řízení produktů a standardů v osobní dopravě, včetně cenotvorby. Další certifikované oblasti činností jsou spojené s opravou, údržbou a provozním nasazením železničních kolejových vozidel a také zajišťováním nákupu pro Skupinu ČD a externí zákazníky. České dráhy též provozují kabinovou lanovou dráhu Horní Hanychov - Ještěd, která je rovněž zahrnuta do certifikačního procesu včetně revizí a oprav.

Mezinárodně uznávané normy ISO 9001 – Systémy managementu kvality, OHSAS 18001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ISO 14001- Systém environmentálního managementu (ochrany životního prostředí) kladou důraz na prevenci a minimalizaci rizik, kvalitu prováděných činností, efektivitu nastavených procesů, posouzení jejich závažnosti a trvalé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Určují jednoznačné a přitom obecně aplikovatelné požadavky, podle kterých je jakákoliv organizace posuzována za účelem prokázání shody. Hlavním přínosem implementace takového systému řízení je transparentnost za podmínky neustálého zlepšování, což ve svém důsledku přináší zvyšování výkonnosti celé organizace jako celku. V konečném důsledku to znamená zvýšení spokojenosti zákazníka, prestiže organizace na trhu a posílení její důvěryhodnosti. Zavedení systému souvisí se změnou kultury podniku a postoje lidí, kteří podporují společenskou odpovědnost ČD.

Ing. Michal Štěpán, člen představenstva ČD upřesňuje: „Věnujeme značné úsilí projektům, které podporují společenskou odpovědnost ČD. Kvalita jednotlivých procesů je pro nás velice důležitá k tomu, abychom dokázali potvrdit svoji úlohu národního dopravce a obstát v konkurenčním prostředí.“

JUDr. Ivo Veselý, personální ředitel ČD pak dodává: „Ochrana zdraví našich zaměstnanců a vytváření dobrých pracovních podmínek je pro nás zásadním předpokladem k tomu, abychom se na práci našich zaměstnanců mohli spolehnout.“

Ing. Jakub Kejval, generální ředitel BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. dodává: „Smyslem integrované certifikace je nastavit efektivní procesy se záměrem neustálého zlepšování systému řízení a tak docílit spokojenost zákazníků i zaměstnanců.“

www.bureauveritas.cz

www.cd.cz

Slovo ke dni

  • Nefoukalo, tak se přiložilo pod kotlem

    Zelená energie prý dostala ránu. V Německu totiž letos museli opět sáhnout ke spalování uhlí, protože větrné elektrárny nemohly dodat potřebné množství energie do sítě. Smutné číslo 27 představuje procento elektřiny z tepelných elektráren, tedy nejvyšší podíl z energetického mixu. Loni, kdy foukalo dostatečně, vítězily lopatky větrných elektráren. Ještě štěstí, že si naši severní sousedé nechali uhlí v rezervě, protože jinak by odsávali elektriku od nás a výpadky by nás neminuly. Co se bude dít, až bude odstaveno i jádro, si každý dokáže domyslet. Obnovitelné zdroje jsou sice IN, ale jejich slabinou je nevyrovnanost a nespolehlivost. EU tlačí na elektrifikaci individuální osobní dopravy, ale až dojde elektromobilům „šťáva“, bude šlapat jen na bicyklech a nebo prostě sedět doma. No, nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE