INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Společnost České dráhy, a.s., úspěšněabsolvovala recertifikační audit a získala certifikáty podle ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 14001. Nově získala certifikáty v oboru Zabezpečení přepravy osob a zásilek v dálkové a regionální dopravě vydané nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, mezinárodní společností Bureau Veritas. Certifikáty potvrzují, že systém managementu pro oblast kvality, bezpečnosti práce a životního prostředí je náležitě dokumentován, udržován a průběžně zlepšován. Slavnostní předání certifikátů úseku osobní dopravy proběhlo za přítomnosti představitelů Českých drah a Bureau Veritas v sídle společnosti v Praze.

České dráhy věnují značné úsilí modernizaci vlakových souprav a zlepšování kvality služeb. Jako významný zaměstnavatel kladou důraz i na úlohu společensky odpovědné firmy. Při svých činnostech se zaměřují na kvalitu, plnění zákonných požadavků a také na minimalizaci negativních dopadů činnosti do životního prostředí.

Certifikáty jsou vystaveny pro oblast činností v osobní dopravě - realizaci jízdního řádu, tvorbu a řízení produktů a standardů v osobní dopravě, včetně cenotvorby. Další certifikované oblasti činností jsou spojené s opravou, údržbou a provozním nasazením železničních kolejových vozidel a také zajišťováním nákupu pro Skupinu ČD a externí zákazníky. České dráhy též provozují kabinovou lanovou dráhu Horní Hanychov - Ještěd, která je rovněž zahrnuta do certifikačního procesu včetně revizí a oprav.

Mezinárodně uznávané normy ISO 9001 – Systémy managementu kvality, OHSAS 18001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ISO 14001- Systém environmentálního managementu (ochrany životního prostředí) kladou důraz na prevenci a minimalizaci rizik, kvalitu prováděných činností, efektivitu nastavených procesů, posouzení jejich závažnosti a trvalé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Určují jednoznačné a přitom obecně aplikovatelné požadavky, podle kterých je jakákoliv organizace posuzována za účelem prokázání shody. Hlavním přínosem implementace takového systému řízení je transparentnost za podmínky neustálého zlepšování, což ve svém důsledku přináší zvyšování výkonnosti celé organizace jako celku. V konečném důsledku to znamená zvýšení spokojenosti zákazníka, prestiže organizace na trhu a posílení její důvěryhodnosti. Zavedení systému souvisí se změnou kultury podniku a postoje lidí, kteří podporují společenskou odpovědnost ČD.

Ing. Michal Štěpán, člen představenstva ČD upřesňuje: „Věnujeme značné úsilí projektům, které podporují společenskou odpovědnost ČD. Kvalita jednotlivých procesů je pro nás velice důležitá k tomu, abychom dokázali potvrdit svoji úlohu národního dopravce a obstát v konkurenčním prostředí.“

JUDr. Ivo Veselý, personální ředitel ČD pak dodává: „Ochrana zdraví našich zaměstnanců a vytváření dobrých pracovních podmínek je pro nás zásadním předpokladem k tomu, abychom se na práci našich zaměstnanců mohli spolehnout.“

Ing. Jakub Kejval, generální ředitel BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. dodává: „Smyslem integrované certifikace je nastavit efektivní procesy se záměrem neustálého zlepšování systému řízení a tak docílit spokojenost zákazníků i zaměstnanců.“

www.bureauveritas.cz

www.cd.cz

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3