INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Aktuální téma evropské směrnice o nefinančním reportingu velkých firem bylo ústředním bodem prvního jednání zástupců klíčových ministerstev, nejvýznamnějších tuzemských podniků a podnikatelských komor.

Setkání „CSR Vize: Byznys a stát“ s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, na jehož půdě se jednání uskutečnilo, iniciovala a spoluorganizovala nevládní platforma Byznys pro společnost, největší tuzemská organizace pro podporu a rozvoj trvale udržitelného podnikání (corporate social responsibility – CSR).

Diskuze vedoucích manažerů a vrcholných zástupců státu byla první takovou veřejnou debatou zainteresovaných stran k nové směrnici, která v budoucnu upraví povinnost firem reportovat ročně, kromě finančních výsledků, rovněž například aktivity v ochraně životního prostředí, kroky na podporu rovných a férových podmínek pro zaměstnance či odpovědnost vůči komunitě, v níž podnikají. Společnost KPMG na akci zároveň představila prováděcí  analýzu hlavních bodů chystané změny, kterou si u ní zadal Byznys pro společnost.

Zástupci Ministerstva financí ČR, které má transpozici směrnice na starosti, pak popsali proces, jímž nařízení v České republice vstoupí v platnost. Nejzazším termínem pro zavedení do českého práva je 6. prosinec 2016, přičemž povinnost reportingu se v první vlně bude týkat největších společností nad 500 zaměstnanců, především firem kotovaných na burze nebo spadajících do skupiny tzv. veřejného zájmu. V ČR podle informací Ministerstva financí půjde o přibližně třicet subjektů – například bank či pojišťoven.

Jak během jednání upozornili ředitelé a ředitelky členských firem Byznys pro společnost, ale rovněž zástupci Svazu průmyslu a dopravy či Unie zaměstnavatelských svazů, řada konkrétních detailů ke směrnici zatím není známa či je popsána jen obecně. K vyjasnění základních parametrů přitom podle Ministerstva financí dojde až v průběhu roku 2016, tedy v době, kdy již norma bude před schválením a měla by začít platit.

Všechny strany se rovněž na schůzce shodly na tom, že konečná podoba nařízení by měla respektovat principy dobrovolných závazků, reportingu a individuálních potřeb daného byznysu, s nimiž odpovědné firmy své programy CSR již nyní rozvíjejí a neměla by společnosti zatěžovat dalšími byrokratickými povinnostmi, které by byly neúměrně časově náročné i nákladné.

„Klíčem k rozvoji odpovědných aktivit a k formulaci strategických priorit ČR je dlouhodobý dialog mezi firmami a státem, oboustranná a pravidelná výměna informací a využívání výsledků dialogu v praxi. Vytváříme proto prostor pro pravidelnou komunikaci v oblasti CSR mezi firmami a státem,“ shrnula záměr jednání Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost, které se jako národní partner CSR Europe aktivně zapojuje do komunikace na téma CSR s Evropskou komisí.

Platforma plánuje v průběhu roku 2015 další setkání, na nichž by zástupci a zástupkyně byznysu, úřadů a institucí společně diskutovali nejen detaily finální podoby nefinančního reportingu, ale rovněž společně formulovali klíčové body dlouhodobé vize rozvoje CSR v České republice.  

Firmy, které se účastnily CSR setkání Byznys a stát:

ČSOB, ČMSS, E.ON, IBM, KPMG, Microsoft, Plzeňský Prazdroj, PwC, Siemens, Škoda Auto, Skupina ČEZ, Tesco Stores

Instituce, které se účastnily CSR setkání Byznys a stát:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Česká bankovní asociace, Svaz průmyslu a dopravy, Unie zaměstnavatelských svazů, Rada kvality.

(tz)

 

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3