INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Rada kvality České republiky, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a společnost P3 – People, Planet, Profit představily nedávno v Praze program Ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně. Toto ocenění vyzdvihuje přínos malých a středních podniků, rodinných firem a sociálních podniků, které bez masivní propagace a nároku na uznání realizují desetitisíce drobných akcí, které jsou v součtu nesmírně významným přínosem na poli společenské odpovědnosti (CSR) v celo­republikovém měřítku.

Spolupráce čtyř nezávislých subjektů na organizaci a realizaci Ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně je jedním z výsledků Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v ČR, který v loňském roce přijala vláda. „Přijetím Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací jsme se přihlásili k podpoře tématu, které je doslova klíčové pro zajištění udržitelného rozvoje nejen v naší zemi, ale na celém světě. Velice mě těší, že se nám daří spojovat dříve roztříštěné aktivity na podporu společenské odpovědnosti a že konečně ve shodě pracujeme na dosažení společného cíle, kterým je korektní, dlouhodobě udržitelné a společensky prospěšné podnikání v naší zemi,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

            V oblasti společenské odpovědnosti se zatím pozornost veřejnosti i médií soustřeďovala na rozsáhlé projekty a oceňování celorepublikových aktivit velkých společností. V jejich stínu ale v naší zemi působí statisíce menších firem, které své aktivity v oblasti CSR navenek příliš nekomunikují, ale které jsou v součtu nejméně stejně významným prvkem pro zavádění společenské odpovědnosti.

            „Jen málokdo si uvědomuje skutečný význam malých a středních podniků pro naši ekonomiku. Tyto firmy vytvářejí přes 38 % našeho HDP a zaměstnávají 61% pracovníků. A podobným způsobem – tedy součtem statisíců drobných aktivit – můžeme získat skutečný obraz a ohodnotit význam podílu malých a středních podniků na poli společenské odpovědnosti. Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně má tento podíl spravedlivě ocenit, a především zviditelnit,“ vysvětlila Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

            Řada malých podnikatelů uplatňuje odpovědné chování jako standardní součást řídicích procesů. Oproti velkým podnikům jde většinou o méně formální přístup. „Ke společensky odpovědnému chování je vedou většinou silné etické a osobní hodnoty majitelů či zakladatelů. Ty nejsilnější příběhy v CSR proto nevytvářejí jen velké společnosti, ale také malé a střední podniky z regionu, jejich zaměstnanci i komunita kolem nich. Právě na jejich příběhy, které mohou inspirovat a motivovat i další a ukázat, že společenská odpovědnost dává smysl, chceme novým oceněním upozornit,“ uvedla Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

            Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně, je rozdělena do tří kategorií. Kromě malých a středních podniků a rodinných firem budou samostatně posuzovanou kategorií i sociální podniky, jejichž podnikatelské aktivity jsou směřovány tak, aby prospívaly společnosti a životnímu prostředí. Dalo by se říci, že společenská odpovědnost je základní náplní jejich činnosti.

            „Sociální podniky hrají důležitou roli v místním rozvoji a často vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Vyprodukovaný zisk používají z větší části pro svůj vlastní rozvoj nebo rozvoj komunity. Stejně důležité jako dosahování zisku je pro ně ale i zvýšení společenského prospěchu. I proto si nepochybně zaslouží vlastní kategorii v Ceně za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně,“ doplnila Petra Francová, ředitelka P3 – People, Planet, Profit.

            Do prvního ročníku Ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně se mohou firmy hlásit do konce srpna 2015. Nezávislé hodnocení přihlášených provede Sdružení pro oceňování kvality a vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na Slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu v rámci Listopadu – Měsíce kvality v ČR.           

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima s otazníkem

    Dříve trápilo vlekaře jen počasí. Teď jsou na tom hůř. Musí se navíc vyrovnat s omezeními v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací. Zatímco podnikatelé musí plánovat a rozhodovat se s předstihem, totéž i hosté horských chat a milovníci zimních sportů, vláda vydává rozhodnutí ze dne na den a šmahem ruší předešlé sliby. Nikdo teď neví, zda vůbec dovolí lidem odjet do Krkonoš, Orlických hor, na Šumavu, do Jeseníků, Beskyd… a trávit tam společně vánoční svátky. Za takových podmínek, kdy vzniká mnoho neznámých a ubývá jistot, se vlastně ani úspěšně podnikat nedá. Avšak kdo odepíše celou zimní sezonu, odepíše značné investice, ten už se té další nemusí dožít. Co za této složité situace lidem poradit? Mít v rozhodování šťastnou ruku, nepropadat panice a věřit, že na to nejhorší nedojde.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2021

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Porušování práv k duševnímu vlastnictví a IP mediace 19. listopad 2021

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v roce 2019 zveřejnil na svých webových stránkách studii, kterou provedl ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem (EPO), a mimo jiné konstatoval, že vzhledem k vysoké hodnotě práv duševního vlastnictví představuje jejich porušování velmi lukrativní trestnou činnost, která má za následek značné náklady pro vlastníky práv a hospodářství obecně. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3