INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Rada kvality České republiky, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a společnost P3 – People, Planet, Profit představily nedávno v Praze program Ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně. Toto ocenění vyzdvihuje přínos malých a středních podniků, rodinných firem a sociálních podniků, které bez masivní propagace a nároku na uznání realizují desetitisíce drobných akcí, které jsou v součtu nesmírně významným přínosem na poli společenské odpovědnosti (CSR) v celo­republikovém měřítku.

Spolupráce čtyř nezávislých subjektů na organizaci a realizaci Ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně je jedním z výsledků Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v ČR, který v loňském roce přijala vláda. „Přijetím Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací jsme se přihlásili k podpoře tématu, které je doslova klíčové pro zajištění udržitelného rozvoje nejen v naší zemi, ale na celém světě. Velice mě těší, že se nám daří spojovat dříve roztříštěné aktivity na podporu společenské odpovědnosti a že konečně ve shodě pracujeme na dosažení společného cíle, kterým je korektní, dlouhodobě udržitelné a společensky prospěšné podnikání v naší zemi,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

            V oblasti společenské odpovědnosti se zatím pozornost veřejnosti i médií soustřeďovala na rozsáhlé projekty a oceňování celorepublikových aktivit velkých společností. V jejich stínu ale v naší zemi působí statisíce menších firem, které své aktivity v oblasti CSR navenek příliš nekomunikují, ale které jsou v součtu nejméně stejně významným prvkem pro zavádění společenské odpovědnosti.

            „Jen málokdo si uvědomuje skutečný význam malých a středních podniků pro naši ekonomiku. Tyto firmy vytvářejí přes 38 % našeho HDP a zaměstnávají 61% pracovníků. A podobným způsobem – tedy součtem statisíců drobných aktivit – můžeme získat skutečný obraz a ohodnotit význam podílu malých a středních podniků na poli společenské odpovědnosti. Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně má tento podíl spravedlivě ocenit, a především zviditelnit,“ vysvětlila Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

            Řada malých podnikatelů uplatňuje odpovědné chování jako standardní součást řídicích procesů. Oproti velkým podnikům jde většinou o méně formální přístup. „Ke společensky odpovědnému chování je vedou většinou silné etické a osobní hodnoty majitelů či zakladatelů. Ty nejsilnější příběhy v CSR proto nevytvářejí jen velké společnosti, ale také malé a střední podniky z regionu, jejich zaměstnanci i komunita kolem nich. Právě na jejich příběhy, které mohou inspirovat a motivovat i další a ukázat, že společenská odpovědnost dává smysl, chceme novým oceněním upozornit,“ uvedla Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

            Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně, je rozdělena do tří kategorií. Kromě malých a středních podniků a rodinných firem budou samostatně posuzovanou kategorií i sociální podniky, jejichž podnikatelské aktivity jsou směřovány tak, aby prospívaly společnosti a životnímu prostředí. Dalo by se říci, že společenská odpovědnost je základní náplní jejich činnosti.

            „Sociální podniky hrají důležitou roli v místním rozvoji a často vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Vyprodukovaný zisk používají z větší části pro svůj vlastní rozvoj nebo rozvoj komunity. Stejně důležité jako dosahování zisku je pro ně ale i zvýšení společenského prospěchu. I proto si nepochybně zaslouží vlastní kategorii v Ceně za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně,“ doplnila Petra Francová, ředitelka P3 – People, Planet, Profit.

            Do prvního ročníku Ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně se mohou firmy hlásit do konce srpna 2015. Nezávislé hodnocení přihlášených provede Sdružení pro oceňování kvality a vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na Slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu v rámci Listopadu – Měsíce kvality v ČR.           

(tz)

Slovo ke dni

  • Ochlazení z Bruselu

    Svět se dostal do bezprecedentní situace. Kdo by před rokem řekl, že Evropská unie bude firmám a lidem nakazovat, jak si mají zatopit. Kolik stupňů Celsia bude v pořádku, kolik ne a kdy si budou teplomilní hříšníci koledovat o trest. Vracíme se tak do časů direktivní ekonomiky, do dob, kdy strana a vláda nařizovala, co kdo smí a nesmí. V kapitalizmu přece měla místo nařízení a zákazů usměrňovat chování společnosti neviditelná ruka trhu. Jenže ani ta, jak se ukazuje, nezískala plnou důvěru vedení. Ano, zemního plynu, elektřiny i dalších energií se nebude dostávat, ale s jeho kritickým nedostatkem roste jejich cena. Kdo tedy bude moci příští zimu topit „pánu Bohu do oken“? Myslím si, že skoro nikdo. Omezovat se ve spotřebě a snižovat náklady se stane nutností, pokud mají firmy a domácnosti přežít krizové období. Tento ekonomický zákon...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Formulace zásad mediační dohody 10. srpen 2022

V předchozích příspěvcích jsme se seznámili s těmi fázemi mediace, ve kterých IP mediátor navozuje pocit vzájemné důvěry a pozitivního ovzduší pro mediační jednání, nastavuje základní pracovní a společenská pravidla, a také aktivně naslouchá stranám a pojmenovává předměty jednání. Strany konfliktu však nebyly zatím připraveny spolu efektivně komunikovat a vzájemně si na­slouchat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3