INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Rada kvality České republiky, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a společnost P3 – People, Planet, Profit představily nedávno v Praze program Ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně. Toto ocenění vyzdvihuje přínos malých a středních podniků, rodinných firem a sociálních podniků, které bez masivní propagace a nároku na uznání realizují desetitisíce drobných akcí, které jsou v součtu nesmírně významným přínosem na poli společenské odpovědnosti (CSR) v celo­republikovém měřítku.

Spolupráce čtyř nezávislých subjektů na organizaci a realizaci Ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně je jedním z výsledků Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v ČR, který v loňském roce přijala vláda. „Přijetím Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací jsme se přihlásili k podpoře tématu, které je doslova klíčové pro zajištění udržitelného rozvoje nejen v naší zemi, ale na celém světě. Velice mě těší, že se nám daří spojovat dříve roztříštěné aktivity na podporu společenské odpovědnosti a že konečně ve shodě pracujeme na dosažení společného cíle, kterým je korektní, dlouhodobě udržitelné a společensky prospěšné podnikání v naší zemi,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

            V oblasti společenské odpovědnosti se zatím pozornost veřejnosti i médií soustřeďovala na rozsáhlé projekty a oceňování celorepublikových aktivit velkých společností. V jejich stínu ale v naší zemi působí statisíce menších firem, které své aktivity v oblasti CSR navenek příliš nekomunikují, ale které jsou v součtu nejméně stejně významným prvkem pro zavádění společenské odpovědnosti.

            „Jen málokdo si uvědomuje skutečný význam malých a středních podniků pro naši ekonomiku. Tyto firmy vytvářejí přes 38 % našeho HDP a zaměstnávají 61% pracovníků. A podobným způsobem – tedy součtem statisíců drobných aktivit – můžeme získat skutečný obraz a ohodnotit význam podílu malých a středních podniků na poli společenské odpovědnosti. Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně má tento podíl spravedlivě ocenit, a především zviditelnit,“ vysvětlila Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

            Řada malých podnikatelů uplatňuje odpovědné chování jako standardní součást řídicích procesů. Oproti velkým podnikům jde většinou o méně formální přístup. „Ke společensky odpovědnému chování je vedou většinou silné etické a osobní hodnoty majitelů či zakladatelů. Ty nejsilnější příběhy v CSR proto nevytvářejí jen velké společnosti, ale také malé a střední podniky z regionu, jejich zaměstnanci i komunita kolem nich. Právě na jejich příběhy, které mohou inspirovat a motivovat i další a ukázat, že společenská odpovědnost dává smysl, chceme novým oceněním upozornit,“ uvedla Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

            Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně, je rozdělena do tří kategorií. Kromě malých a středních podniků a rodinných firem budou samostatně posuzovanou kategorií i sociální podniky, jejichž podnikatelské aktivity jsou směřovány tak, aby prospívaly společnosti a životnímu prostředí. Dalo by se říci, že společenská odpovědnost je základní náplní jejich činnosti.

            „Sociální podniky hrají důležitou roli v místním rozvoji a často vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Vyprodukovaný zisk používají z větší části pro svůj vlastní rozvoj nebo rozvoj komunity. Stejně důležité jako dosahování zisku je pro ně ale i zvýšení společenského prospěchu. I proto si nepochybně zaslouží vlastní kategorii v Ceně za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně,“ doplnila Petra Francová, ředitelka P3 – People, Planet, Profit.

            Do prvního ročníku Ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně se mohou firmy hlásit do konce srpna 2015. Nezávislé hodnocení přihlášených provede Sdružení pro oceňování kvality a vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na Slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu v rámci Listopadu – Měsíce kvality v ČR.           

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3