INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Fórum pro prožitkové vzděláváníLetos již po šesté podpořila ČSOB v rámci Nadačního programu vzdělání projekty, které se soustředí na finanční gramotnost. Nově podpořila také projekty zabývající se bezpečností v online prostředí. Banka se v poslední době tématu bezpečnosti v online prostředí intenzivně věnuje, a proto považuje za důležité vzdělávání v této oblasti. Téma bylo pozitivně přijato i mezi samotnými účastníky programu.

V letošním roce rozdělila ČSOB mezi projekty celkem 2 miliony korun. V prvním kole programu podpořila jedním milionem projekty týkající se zvyšování finanční gramotnosti. V druhém kole přispěla další milion korun na projekty zabývající se bezpečností v online prostředí. Za celou dobu fungování Nadačního programu vzdělání bylo podpořeno celkem 94 projektů částkou přesahující 8,2 milionu korun.

Druhé letošní kolo Nadačního programu vzdělání se týkalo aktuálního tématu – bezpečnosti v online prostředí. ČSOB a Era se tomuto tématu intenzivně věnují a vyvíjí značné úsilí, které vede k vysoké úrovni bezpečnosti. Banka klade velký důraz na klientský zážitek a bezpečnost klientských dat a informací. Pozornost věnovaná zabezpečení bankovních systémů včetně internetového bankovnictví se zvyšuje. „Neustále inovujeme, a to jak v oblasti procesů, tak technologií. Naším cílem je udržet silnou ochranu a také si udržet maximální možné  standardy v systémech, kde nabízíme své služby. Stejně jako jinde ale platí, že největší devizou v oblasti zabezpečení je chování samotných uživatelů,“ říká Ladislav Kepšta, manažer zodpovědný za bezpečnost elektronických kanálů v ČSOB.

Do druhého kolo grantového programu se přihlásilo celkem 63 projektů, ČSOB podpoří osm z nich částkou jeden milion korun. „Prostřednictvím grantů neziskovým organizacím chceme podpořit vzdělávání různých skupin osob v tom, jak se bezpečně chovat a pohybovat v prostředí internetu. Přispíváme tak k našim inovacím v oblasti bezpečných technologií a systémů a potvrzujeme filozofii odpovědného přístupu k podnikání,“ říká Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Jedním z projektů, který získal finanční podporu od ČSOB, se stala Prevence kyberšikany na základních a středních školách. Organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání se snaží přiblížit problematiku bezpečnost v online prostředí pomocí interaktivního edukativní divadla a pomáhá dětem lépe se připravit na řešení obtížných situací. Divadelní představení sledují problematiku kyberšikany nejen z pohledu oběti, ale rovněž očima agresora, pedagogů a rodičů. Celkem 20 představení, jejichž prostřednictvím bude proškoleno 1 200 dětí, 80 pedagogů a 2 400 rodičů, podpoří ČSOB částkou 190 tisíc korun.

Dalším úspěšným projektem, ke kterému poputuje 195 tisíc korun z Nadačního programu ČSOB, se stal Streetwork online, který organizuje Česká asociace steetwork. Ta přesouvá práci za dětmi na internet, do virtuálního nízkoprahového klubu. Formou článků, soutěží, komiksů a video spotů se projekt bude věnovat např. pojmům kyberstalking, kybergrooming, sexting, phishing, malware, falešné aplikace. Na portálu si mohou děti a mladí lidé o těchto tématech také popovídat prostřednictvím chatu s pracovníky sdružení.

Jedním z osmi úspěšných projektů je i program týkající se zásad bezpečnosti v online prostředí pro osoby se sluchovým postižením, který má na svědomí organizace Orbi Pontes. Tento projekt získal od ČSOB finanční podporu 84 tisíc korun. Monika Jindrová, ředitelka Orbi Pontes, spolupráci ohodnotila následovně: „Lidé se sluchovým postižením mají omezenou nabídku mimoškolního vzdělávání. Díky podpoře ČSOB Nadačnímu programu vzdělání můžeme vytvořit a nabídnout interaktivní semináře zaměřené na bezpečné internetové bankovnictví a bezpečné sdílení dat. Kurzy budou tlumočeny do českého znakového jazyka a simultánně přepisovány. Tím budou zpřístupněny všem osobám nezávisle na typu jejich sluchového postižení. Podpory ČSOB si velmi vážíme a děkujeme za ní.“

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE