INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Lze spojit byznys s pomocí druhým a zlepšováním světa okolo nás? Stále vyšší počet podnikatelů v Česku ukazuje, že to možné je. UniCredit Bank a UniCredit Foundation se ve spolupráci s Nadací Via rozhodly, že tento

optimistický trend rozvoje sociálního podnikání podpoří speciálním grantovým programem.

Co všechno vybrané sociální podniky dostanou? Grant ve výši až 340 000 korun a další podporu, například odborné poradenství a workshopy. Hlásit se mohou všichni podnikatelé, kteří mají zajímavý nápad a chtějí rozjet sociální podnik, ale i ti, kteří už se sociálním podnikáním začali, a potřebují fungování své firmy vylepšit.

Pavel Hušek, projektový manažer Nadace Via, vysvětluje, co přesně sociální podnikání obnáší. „Tito podnikatelé často zaměstnávají znevýhodněné skupiny lidí nebo vyvíjejí technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Zkrátka, nejde jim jen o zisk, ale také o proměnu svého okolí nebo o celospolečenskou změnu,“ říká.

V některých případech zisk a pomoc druhým jdou přímo ruku v ruce. Ukazuje to příklad nakladatelství Pasparta, které zaměstnává autisty. „Lidé s autismem mají oproti jiným zaměstnancům řadu předností. Jsou zaměření na detail a mimořádně precizní, což je skvělé třeba pro grafické práce,“ popisuje ředitel nakladatelství Martin Mařík.

Partnery programu Lepší byznys jsou UniCredit Bank prostřednictvím své nadace UniCredit Foundation. „Pro UniCredit Bank podpora českých podnikatelů a firem vždy stála v žebříčku bankovních priorit na vysokém místě. Podnikatelskému sektoru však chceme dát něco navíc. Kromě finanční pomoci se tak v rámci programu Lepší byznys zaměřujeme na projekty s ambicí dlouhodobé udržitelnosti a s cílem změnit společnost a pomoct zaměstnávat znevýhodněné skupiny lidí, například lidi s hendikepem či sníženou pracovní schopností,“ vysvětluje Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.„Sociální podniky dokážou nabídnout excelentní produkty a služby, navíc dokážou pružně reagovat na aktuální celospolečenské problémy. V podpoře sociálního podnikání a hlubším propojování s neziskovým vidíme silnou budoucnost. Finančně udržitelné sociální podniky pomáhají rozvoji celého trhu a pozitivně ovlivňují také způsob, jakým fungují tradiční firmy,“ říká Maurizio Carrara, předseda nadace UniCredit Foundation.

Firmy se do programu Lepší byznys mohou hlásit do 16. listopadu, o příjemcích grantu následně rozhodne nezávislá komise. Zájemci najdou konkrétní podmínky na internetových stránkách Nadace Via (www.nadacevia.cz).

Zajímavé příběhy z minulého ročníku programu Lepší byznys:

Autonapůl – Firma pro lidi, kteří potřebují auto jen občas. Hledá inovativní řešení, které šetří životní prostředí. Autonapůl je průkopníkem takzvaného carsharingu v Česku. Více: www.autonapul.org

Nakladatelství Pasparta – Nakladatelství, které vydává zejména knihy o autismu. Autisty také zaměstnává a využívá jejich specifických schopností k efektivnější a kvalitnější práci. Více: www.pasparta.cz

Projekt Strojovna – Strojovna je otevřený tvůrčí ateliér. Kdokoliv si zde může cokoliv ušít, opravit, vyrobit. Projekt pomáhá udržet tradiční techniky ručních prací a zároveň podporuje udržitelnou spotřebu. Více: www.strojovna.com

Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. Podporuje rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože je přesvědčena, že právě to je cesta, na níž mohou lidé převzít odpovědnost za prostředí kolem sebe – společně o něm přemýšlet a mluvit, společně plánovat změny a poté společně měnit tyto plány ve skutečnost. Podporuje rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné. Podporuje rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí.

UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia patří mezi největší banky na českém a slovenském trhu. Sponzorské aktivity UniCredit Bank se zaměřují především na oblast umění a kulturního dědictví, banka patří k největším podporovatelům výtvarníků a hudebníků, a dlouhodobě spolupracuje s řadou významných uměleckých institucí či projektů. Banka se zároveň účastní řady projektů v oblasti sportu a vzdělávání.

UniCredit Foundation je firemní nadace založená v roku 2003 s cílem přispívat na rozvoj solidarity a filantropie v komunitách a geografických oblastech, kde je přítomna skupina UniCredit (17 zemí v Evropě a střední Asií). Prostřednictvím poskytování finančních prostředků a manažerských znalostí podporuje nadace UniCredit Foundation projekty se širokým společenským dopadem a také aktivity realizované místními neziskovými organizacemi. Implementace projektů umožňuje zaměstnancům přispět v rámci kulturní inkluze banky. Za posledních 10 let implementovala nadace více než 400 projektů a iniciativ v celkové hodnotě přesahující 100 mil. Euro investovaných lokálně. (www.unicreditfoundation.org)

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3