INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Lze spojit byznys s pomocí druhým a zlepšováním světa okolo nás? Stále vyšší počet podnikatelů v Česku ukazuje, že to možné je. UniCredit Bank a UniCredit Foundation se ve spolupráci s Nadací Via rozhodly, že tento

optimistický trend rozvoje sociálního podnikání podpoří speciálním grantovým programem.

Co všechno vybrané sociální podniky dostanou? Grant ve výši až 340 000 korun a další podporu, například odborné poradenství a workshopy. Hlásit se mohou všichni podnikatelé, kteří mají zajímavý nápad a chtějí rozjet sociální podnik, ale i ti, kteří už se sociálním podnikáním začali, a potřebují fungování své firmy vylepšit.

Pavel Hušek, projektový manažer Nadace Via, vysvětluje, co přesně sociální podnikání obnáší. „Tito podnikatelé často zaměstnávají znevýhodněné skupiny lidí nebo vyvíjejí technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Zkrátka, nejde jim jen o zisk, ale také o proměnu svého okolí nebo o celospolečenskou změnu,“ říká.

V některých případech zisk a pomoc druhým jdou přímo ruku v ruce. Ukazuje to příklad nakladatelství Pasparta, které zaměstnává autisty. „Lidé s autismem mají oproti jiným zaměstnancům řadu předností. Jsou zaměření na detail a mimořádně precizní, což je skvělé třeba pro grafické práce,“ popisuje ředitel nakladatelství Martin Mařík.

Partnery programu Lepší byznys jsou UniCredit Bank prostřednictvím své nadace UniCredit Foundation. „Pro UniCredit Bank podpora českých podnikatelů a firem vždy stála v žebříčku bankovních priorit na vysokém místě. Podnikatelskému sektoru však chceme dát něco navíc. Kromě finanční pomoci se tak v rámci programu Lepší byznys zaměřujeme na projekty s ambicí dlouhodobé udržitelnosti a s cílem změnit společnost a pomoct zaměstnávat znevýhodněné skupiny lidí, například lidi s hendikepem či sníženou pracovní schopností,“ vysvětluje Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.„Sociální podniky dokážou nabídnout excelentní produkty a služby, navíc dokážou pružně reagovat na aktuální celospolečenské problémy. V podpoře sociálního podnikání a hlubším propojování s neziskovým vidíme silnou budoucnost. Finančně udržitelné sociální podniky pomáhají rozvoji celého trhu a pozitivně ovlivňují také způsob, jakým fungují tradiční firmy,“ říká Maurizio Carrara, předseda nadace UniCredit Foundation.

Firmy se do programu Lepší byznys mohou hlásit do 16. listopadu, o příjemcích grantu následně rozhodne nezávislá komise. Zájemci najdou konkrétní podmínky na internetových stránkách Nadace Via (www.nadacevia.cz).

Zajímavé příběhy z minulého ročníku programu Lepší byznys:

Autonapůl – Firma pro lidi, kteří potřebují auto jen občas. Hledá inovativní řešení, které šetří životní prostředí. Autonapůl je průkopníkem takzvaného carsharingu v Česku. Více: www.autonapul.org

Nakladatelství Pasparta – Nakladatelství, které vydává zejména knihy o autismu. Autisty také zaměstnává a využívá jejich specifických schopností k efektivnější a kvalitnější práci. Více: www.pasparta.cz

Projekt Strojovna – Strojovna je otevřený tvůrčí ateliér. Kdokoliv si zde může cokoliv ušít, opravit, vyrobit. Projekt pomáhá udržet tradiční techniky ručních prací a zároveň podporuje udržitelnou spotřebu. Více: www.strojovna.com

Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. Podporuje rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože je přesvědčena, že právě to je cesta, na níž mohou lidé převzít odpovědnost za prostředí kolem sebe – společně o něm přemýšlet a mluvit, společně plánovat změny a poté společně měnit tyto plány ve skutečnost. Podporuje rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné. Podporuje rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí.

UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia patří mezi největší banky na českém a slovenském trhu. Sponzorské aktivity UniCredit Bank se zaměřují především na oblast umění a kulturního dědictví, banka patří k největším podporovatelům výtvarníků a hudebníků, a dlouhodobě spolupracuje s řadou významných uměleckých institucí či projektů. Banka se zároveň účastní řady projektů v oblasti sportu a vzdělávání.

UniCredit Foundation je firemní nadace založená v roku 2003 s cílem přispívat na rozvoj solidarity a filantropie v komunitách a geografických oblastech, kde je přítomna skupina UniCredit (17 zemí v Evropě a střední Asií). Prostřednictvím poskytování finančních prostředků a manažerských znalostí podporuje nadace UniCredit Foundation projekty se širokým společenským dopadem a také aktivity realizované místními neziskovými organizacemi. Implementace projektů umožňuje zaměstnancům přispět v rámci kulturní inkluze banky. Za posledních 10 let implementovala nadace více než 400 projektů a iniciativ v celkové hodnotě přesahující 100 mil. Euro investovaných lokálně. (www.unicreditfoundation.org)

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE