INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

weill-ManPlantsSeedlingZlepšit životní podmínky pěstitelů kakaa a dlouhodobě přispívat k trvale udržitelnému rozvoji kakaových zdrojů si klade za cíl program společnosti Mondelēz International nazvaný Cocoa Life. Od roku 2012, kdy byl založen, se do něj zapojilo už více než 76 tisíc pěstitelů z šesti kakaových mocností, tedy z Pobřeží slonoviny, Ghany, Brazílie, Dominikánské republiky, Indie a Indonésie. V Ghaně, která je druhým největším producentem kakaa s celkovým dvacetiprocentním podílem na celosvětové produkci, prošel program Cocoa Life prvním nezávislým hodnocením. Jeho výsledky ukázaly, že příjem místních pěstitelů zapojených do tohoto programu se ztrojnásobil a úroda kakaa se zvýšila o 37 %.

Program je postaven na několika pilířích - má zajistit pěstitelům lepší platové podmínky, podporovat místní komunitní život, zajistit genderovou rovnost a zamezit zneužívání dětské práce, dále intenzivně zlepšovat finanční gramotnost a obchodní dovednosti pěstitelů kakaa a zároveň vzbudit zájem o pěstování kakaa u mladé generace, která spíše hledá práci ve velkých městech. Posláním programu Cocoa Life je také dlouhodobě přispívat k rozvoji lokálních ekosystémů. 

„První hodnocení ukázalo, že program Cocoa Life má skutečně příznivý dopad na náš řetězec dodavatelů kakaa i komunit, jejichž vypěstované zdroje využíváme," uvádí César Melo, prezident Global Chocolate v Mondelēz International. „Cocoa Life spojuje začátek a konec řetězce zpracovatelů kakaa a umožňuje tak pěstitelům kakaa poznat, jak jejich sklizeň přispívá ke vzniku čokolády. Společně s dalším rozšiřováním programu Cocoa Life budeme i my nadále dbát na nastavení transparentních měřítek úspěchu a získaných znalostí," dodává s tím, že do konce roku 2015 využila společnost Mondelēz International pro výrobu čokoládových cukrovinek celkem 21 % kakaa z trvale udržitelných zdrojů.

Cocoa Plant_2Z plánovaných investic Mondelēz International přesahujících 400 milionů dolarů má být do roku 2022 podpořeno celkem 200 tisíc pěstitelů kakaa a až milion členů jejich komunit v šesti zemích. Kakao je pro výrobce čokoládových cukrovinek nepostradatelnou surovinou. Jeho zpracování a pěstování zaměstnává více než 14 milionů pracovníků na světě. V Ghaně a Pobřeží Slonoviny se přitom až 90 procent farmářů živí výhradně pěstováním kakaovníků. V posledních třech letech tým Mondelēz International intenzivně spolupracoval s řadou mezinárodních organizací, například International Cocoa Organization (ICCO), místními vládami, dodavateli i s neziskovými organizacemi, mezi které patří CARE International, Save the Children, Solidaridad, Voluntary Services Overseas (VSO) nebo World Vision. Tyto organizace se například zaměřují na podporu postavení žen v rámci komunit pěstitelů kakaa v Ghaně, na zamezení zneužívání dětské práce v Ghaně a na Pobřeží slonoviny či na zdokonalení zemědělských praktik pro zvýšení úrody v Indonésii.

„Díky spolupráci programu Cocoa Life a dobrovolnic z VSO, které se specializují na technické, obchodní i manažerské dovednosti, se ženy v pozici pěstitelky kakaa dokážou více zapojit do role obchodnice. Genderová školení napomáhají ženám v komunitách pěstitelů kakaa více se zapojovat do rozhodovacích procesů, které zásadně ovlivňují jejich životy," objasňuje Fidelis Yapel, dobrovolník programu VSO a manažer programu Cocoa Life v Ghaně.

„Prostřednictvím programu Cocoa Life pomáháme pěstitelům kakaa na Pobřeží slonoviny investovat do svých farem s cílem zajistit jejich prosperitu. Program také výrazně pracuje s motivací mladé generace pokračovat v pěstování kakaa v jejich komunitách namísto toho, aby se stěhovali do velkých měst, kde těžko hledají uplatnění. V rámci programu také učíme mladou generaci finanční gramotnosti, obchodním praktikám a dalším dovednostem v podnikání, které napomohou dále rozvíjet jejich komunitu na Pobřeží slonoviny," dodává Ahmadou Cis, zástupce organizace Solidaridad na Pobřeží slonoviny.

O společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o.

Společnost Mondelez Czech Republic s.r.o. je součástí skupiny společností Mondelēz International, která je předním světovým výrobcem čokolády, sušenek, žvýkaček a bonbonů. V současné době zaměstnává téměř 100 tisíc zaměstnanců a své výrobky prodává ve 165 zemích světa. Mezi její nejznámější značky patří čokoláda Milka a Cadbury, sušenky Oreo a LU nebo žvýkačky Trident. Do portfolia produktů na českém a slovenském trhu patří značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v České republice a na Slovensku jedničkou ve výrobě sušenek a čokoládových cukrovinek. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 3 tisíce lidí. Obchodní zastoupení firmy zde prodává 430 produktů pod 19 značkami.

Více na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternational, www.twitter.com/MDLZwww.mondelez.jobs.cz.

Women farmer_lead_discussion_Soppeng_IndonesiaŽivot pěstitelů kakaa v kakaových mocnostech

Vhodné prostředí pro růst kakaovníků je jedním ze základních pilířů toho, aby se pěstitelům kakaa dařilo. V mnoha zemích je však pro pěstitele velice obtížné zachovávat vhodné pěstitelské prostředí a jejich produktivita je tím již řadu let omezována. Pěstitelé kakaa proto musí čelit řadě výzev a hledat cesty k vytvoření funkčního systému trvale udržitelného pěstování kakaa. Tyto environmentální problémy prohlubují i socioekonomické problémy. Většina kakaových bobů celosvětové produkce je zpracovávána na malých rodinných farmách. Pěstování kakaa však není pro řadu z nich prosperující podnikání. Farmáři nemají dostatek prostředků k investicím do zlepšování svých farem, například na nový výsadbový materiál a v mnoha případech mají omezené zkušenosti s novými zemědělskými praktikami, které by jim pomohly dále zefektivňovat sklizeň i zvyšovat svůj příjem. Navíc, nová generace nástupců pěstitelů kakaa se často stěhuje do větších měst, kde hledat lepší uplatnění. Poptávka po výrobě kakaa však stále stoupá, je proto nutné najít cesty, jak podpořit pěstitele kakaa a pomoci jim se zvýšením efektivity produkce i příjmů, které budou inspirovat nejenom stávající, ale i další generace pěstitelů kakaa.

Společnost Mondelēz International založila v roce 2012 program Cocoa Life (v návaznosti na program Cadbury Cocoa Partnership z roku 2008) a ve spolupráci s řadou neziskových organizací napomáhá pěstitelům kakaa komplexně pracovat na dlouhodobě udržitelném rozvoji pěstování kakaa i zlepšení životních podmínek obyvatel, žijících v těchto komunitách. Do roku 2022 investuje 400 milionů dolarů do podpory 200 000 pěstitelů této důležité suroviny a až 1000 000 členů komunit pěstitelů kakaa.

Příběh Janet Opare - Addo (GHANA) - Posílení postavení žen díky Cocoa Life

28 000 pěstitelů kakaa spolupracujících v programu Cocoa Life v Ghaně

446 komunit zapojených do programu Cocoa Life v Ghaně 

Cocoa Life zde funguje od roku 2012 v návaznosti na program Cadbury Cocoa Partnership spuštěný v roce 2008

Pěstitelky kakaa musí čelit mnoha výzvám - vydělávají méně než jejich mužské protějšky, často mají velice omezený přístup, natož finance k pozemkům vhodným pro pěstování kakaa a z předávání pěstitelských technik bývají tradičně vyřazovány. To je důvod, proč Janet Opare-Addo, dobrovolnice programu Cocoa Life v Ghaně, která se aktivně zapojuje za zlepšení podmínek pěstitelek kakaa, nachází velké naplnění ve své roli posilovat postavení žen v komunitách pěstitelů kakaa a podporovat jejich rovnost. To ženám napomáhá nejenom lépe podporovat své rodiny a přispívat k rozvoji jejich komunit, ale v konečném důsledku zajišťuje budoucnost dodávek kakaa prostřednictvím zlepšení produktivity a kvality tohoto produktu. Ženy se učí praktikám, jak pečovat o kakaovníky, jak pěstovat kakaové boby, jak chránit úrodu i jak získat plantáž vhodnou pro založení vlastní kakaové farmy.

Janet je matkou šesti dětí a je prostředníkem v podpoře účasti žen na vzdělávacích programech, které jim zprostředkovávají zkušenosti se správným hospodařením a metodami pěstování kakaa na farmách. Janet podporuje 570 mužů a žen v rámci komunitních projektů.
„Když navštěvuji kakaové plantáže v mém regionu každý den, vidím úžasnou věc. Vidím mnoho úspěšných žen, schopných pracovat jako nezávislé a samostatně hospodařící pěstitelky, které obdělávají své plantáže. Nejvděčnější částí mé práce je, když pozoruji, jak ostatní ženy dokážou aplikovat nově nabyté dovednosti na svých farmách v praxi. Jsou to skvělé vzory pro příští generaci a doufám, že budou inspirovat ostatní k tomu, aby z nich vyrostli také úspěšní pěstitelé kakaa."

Příběh Amadou Oattara - POBŘEŽÍ SLONOVINY - Zlepšování pěstitelských technik pro zvýšení produktivity díky Cocoa Life

17 600 pěstitelů kakaa spolupracujících v programu Cocoa Life
219 komunit zapojených do programu Cocoa Life
Cocoa Life zde funguje od roku 2013

Amadou Ouattara, je 52letý farmář a otec 11 dětí ve věku 3 až 22,
je jedním s předních farmářů komunity více než 900 pěstitelů kakaa, kteří se zapojují do programu Cocoa Life na Pobřeží slonoviny.

Amadou Outtara patří do rodiny pěstitelů kakaa, kteří se tím živí po generace. Jeho otec i dědeček pěstovali kakao a sám se tomu věnuje od svých 17 let. Rád obdělává půdu a pěstování kakaa ho obstojně uživí. Jeho farma patří mezi největší v celé komunitě a na rozdíl od mnoha ostatních pěstitelů, kteří si půdu pronajímají, sám ji vlastní. Jeho den začíná v 8 hodin ráno, v poledne má krátkou přestávku (obzvlášť během horkých dní) a pokračuje do 6 hodin do večera. Jeho každodenní úkoly jsou jasné - odděluje kakaové boby od stromu, dále je musí ručně vyluštit, prořezává stromy, udržuje půdu a stará se o zvyšování úrody kakaovníků. Sezona trvá tři měsíce, od začátku října do ledna - je to nejrušnější období celého roku.

Pěstitelé kakaa na Pobřeží slonoviny se potýkají s řadou různých problémů včetně degradace půdy a chorob kakaovníků. Kakaovníky jsou staré a úrodnost půdy se výrazně vyčerpává tím, že se v ní pěstuje stále stejná plodina více než 40 let. Produktivita klesá, a dostatek hnojiva není, stejně jako chybí dostatek osiva a sadby. Díky Cocoa Life si farmáři rozšiřují poznatky o nových zemědělských technikách a učí se zvládat zásady správné zemědělské praxe. Prostřednictvím školení se učí postupům, které napomáhají zvýšit množství a kvalitu sklizeného kakaa. Díky programu Cocoa Life pěstitelé také vědí, jak chránit své kakaovníky před rostlinnými chorobami a zvýšit tak svou úrodu.

„Před zapojením se do programu Cocoa Life jsem na své farmě vyprodukoval 350 kilogramů kakaa na hektaru. Nyní, po dvou a půl letech, co jsem součástí programu, se můj výnos sklizně téměř zdvojnásobil - na 600 kilogramů kakaa na hektar."

Příběh M. Kumari - INDIE - Stálý příjem díky pěstování kakaa v rámci programu Cocoa Life

23 000 pěstitelů kakaa spolupracujících v programu Cocoa Life v roce 2015
Každých rok se připojuje dalších 5000 pěstitelů
Cocoa Life v Indii podporuje také dvě zemědělské univerzity v oblasti zkvalitňování rozmnožovacího materiálu, nových zemědělských postupů a posuzování vlivů na životní prostředí pěstováním kakaa.

M. Kumari zaměstnává řadu let pěstování kakaa, především ve školce. Před tím, než získala práci školce kakaovníků, nemohla sehnat žádné pravidelné zaměstnání. Život býval velmi obtížný. Práce ve školce ji dává šanci nepřetržitého zaměstnání. Stejně jako kakao poskytuje pravidelné zaměstnání ve školkách a farmách pro řadu žen, tato plodina zajišťuje stálý příjem, ze kterého mohou těžit také jejich rodiny.

„Jsem velmi hrdá na to být součástí programu zpracování sazenic. Je pro mě zadostiučiněním, že rostliny, které vypěstujeme, putují na nespočet farem v celém státě. Tento program vytváří dobré pracovní příležitosti pro jiné ženy. Cocoa Life mi dává naději a sny v dobrou budoucnost mých dětí."

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3