INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Prezidium České asociace pojišťoven (ČAP) rozšířilo pravomoci Etického výboru (EV) a zároveň ustanovilo jeho nové členy. Předsedou výboru byl zvolen nestor českého pojišťovnictví Ing. Vladimír Mráz. Cílem této změny je posílení samoregulačních a etických principů fungování pojistného trhu.

Nové složení Etického výboru koresponduje s aktuální strategií rozvoje ČAP, respektuje principy nezávislosti rozhodování výboru, odbornosti, rozložení sektorů i morální soudržnosti. „Mám velkou radost, že se Etický výbor podařilo sestavit z osobností reprezentujících pojišťovnictví, bankovní sektor, akademické prostředí a oblast ochrany spotřebitele. Jde o významné a uznávané odborníky v oblasti své profesní působnosti. Rozhodování EV musí být nestranné, a proto je dobře, že většina jeho členů nepochází z pojišťoven,“ okomentoval změny výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek a dodal: „Nezávislý Etický výbor s výraznou autoritou je jedním z důležitých stavebních kamenů strategie rozvoje asociace, která etiku podnikání a vztahů mezi pojišťovnami a klienty klade na jedno z předních míst svého zájmu.“

Role EV byla významně upravena stanovami ČAP, které nejenom nastavily nová pravidla výboru, ale současně pozvedly i jeho důležitost v rámci celého pojistného trhu. Etický výbor má možnost, pokud dojde k názoru, že některá z pojišťoven porušila principy Kodexu etiky v pojišťovnictví, viníka mimosoudně sankcionovat. Při zvlášť závažném přestupku může výbor navrhnout i pozastavení členství v ČAP či dokonce vyloučení. Kromě projednání případů porušení etických standardů se Etický výbor zaměří i na zpracování námětů na úpravy samotného Kodexu etiky. Nové postavení Etického výboru a jeho personální složení je podstatným prvkem pro další budování kredibility a autority České asociace pojišťoven v kontextu celého pojistného trhu.

Nově jmenovaní představitelé nezávislého Etického výboru:

Ing. Vladimír Mráz
Vladimír Mráz absolvoval v roce 1964 Fakultu strojního inženýrství ČVUT v Praze. Počátky jeho působení v sektoru pojišťovnictví se pojí s Českou státní pojišťovnou, kde působil mezi lety
1968–1990. Od roku 1990 zastává nejvyšší posty ve vedení a představenstvech pojišťoven skupiny VIG nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Je držitelem několika významných ocenění, například Osobnost pojistného trhu 2007 (Pojišťovna roku), Manažer roku 2007 (Česká manažerská asociace), Gentleman Pro 2007 (TOP 100 – Comenius). Vladimír Mráz je rovněž čestným prezidentem ČAP.

JUDr. Jana Herboczková
Jana Herboczková absolvovala v roce 2007 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Část studií v roce 2003 až 2004 absolvovala na právnické fakultě University of Glasgow ve Velké Británii a v roce 2006 na Edgewood College v Madisonu ve Wisconsinu v USA. V roce 2008 jí byl udělen titul JUDr. a v roce 2013 absolvovala doktorandské studium v oboru mezinárodní právo soukromé na Právnické fakultě Masarykovy university a získala titul Ph.D. Od roku 2008 pracovala na Ministerstvu spravedlnosti v odboru mezinárodního práva civilního, od roku 2010 pak na Ministerstvu financí, kde vedla oddělení pojišťovnictví a penzijních produktů. Od ledna 2016 působí v Aegon Pojišťovně, kde má na starosti oblast práva a compliance.

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3