INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

vduJe příznačné, že Mezinárodní den čistého ovzduší připadá na 2. červen, kdy vrcholí jaro, všechno kvete a vzduch nádherně voní. Tento den neprovázejí žádné zvlášť bujaré oslavy, ti uvědomělejší z nás si jej obvykle připomínají tím, že při cestě do práce nechají auto doma a vyrazí na kole nebo i pěšky.

Letos Mezinárodní den čistého ovzduší vyšel na sobotu, kdy do práce většinou nemusíme, a tak bylo víc času na zamyšlení, co pro nás vlastně čistý vzduch znamená. Či spíše, co znamená pro život na Zemi, když vzduch naopak čistý není.

Při pohledu na všechny ty pestrobarevné květy, poletující motýly a vesele prozpěvující ptactvo se skoro nechce věřit, že každý rok v České republice zemře pět a půl tisíce lidí na nemoci související se znečištěným ovzduším. A přitom je to smutná pravda. Jako by každý rok z naší mapy zmizelo celé jedno městečko. Děsivá představa.

Co se dá dělat, řeknete si možná. Hodně! odpovím vám. Na znečišťování vzduchu, který tu společně dýcháme, se totiž největší měrou podílejí zastaralé kotle v rodinných domech. A podle kvalifikovaných odhadů je jich v naší zemi 300 až 400 tisíc! To je nějakých tun popela a dalších pevných částic, které jsou pro lidské zdraví nejnebezpečnější. Vždyť jen za loňský leden a únor bylo vyhlášeno 39 smogových situací a 17 regulací z důvodu vysokých koncentrací škodlivin.

Právě teď, když se netopí, je přitom ideální příležitost vyměnit starý kotel za nový a přejít na topení zemním plynem. Je to pohodlné a mnohem zdravější, protože při tomto způsobu vytápění nevznikají téměř žádné zplodiny, o pevných částicích ani nemluvě. Aktuálně probíhá druhá vlna kotlíkových dotací, kdy maximální výše finanční podpory může činit až 102 500 korun a zbývá rozdělit ještě celých 223 milionů. Navíc se připravuje třetí vlna v objemu 3,2 miliardy korun.

Za zmínku jistě stojí i fakt, že podle poslanci nedávno schválené novely zákona o ovzduší, která je na cestě do Senátu, budou mít od příštího roku obce pravomoc stanovit vyhláškou zákaz spalování hnědého uhlí, uhelných kalů a lignitu. A po roce 2022 bude provozování kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy zcela zakázáno zákonem. Skutečně není nač čekat, pokud chceme příští rok na Mezinárodní den čistého ovzduší oslavit příznivější statistiky.

Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu

Ilustrace Pixabay.com

 

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE